Pentru zona

  Fetești – biserici și poduri minunate

  Articolul a fost citit chiar de 656+ utilizatori
  Orașul Fetești este municipiu aflat la estul județului Ialomița, alcătuit din fostele sate Fetești, Dudești, Buliga și cartierele Fetești – Gară și Vlașca. Orașul este așezat pe malul stâng al brațului Borcea, unde se află podul ridicat de inginerul Anghel Saligny între anii 1896 – 1906, pod care leagă Muntenia de Dobrogea. Pe data de 21 aprilie 1528, Fetești a fost atestat într-un hrisov. Prin acest hrisov voievodul Radu de la Afumați a dăruit Mănăstirii Argeșului părți din moșia Feteștilor. Sursă fotografii: Primăria Fetești

  Vasile Pârvan, istoric, arheolog, epigrafist și eseist, a scris următoarele privind vechimea localității: ,, se deduce că trebuie să aibă o existență din timpurile cele mai vechi, daco-romană, pe considerentul că Dunărea ca acces de locomoție între Lichirești (Călărași), Șocariciu (Unirea), Țâmbureni (Borcea), Fetești și orașul numit Piua Pietrii, care era un centru bine dezvoltat industrial, precum și drumul ce lega aceste localități pe uscat, erau cunoscute de către negustorii ce făceau comerț cu orașele de la gurile Dunării : Brăila, Galați, Tomis ”  și ,, Dunărea și acest drum însemnat și în unele hărți militare din Rusia de odinioară”.

  Parohia Fetești Oraș - Biserica Adormirea Maicii Domnului

  Cândva, în satul Fetești, în locul unde este acum biblioteca și monumentul eroilor, a existat o biserică din lemn cu pridvor, până în anul 1884, moment când s-a sfințit biserica de azi. La parohia veche se mai pot vedea ușile vechi împărătești din lemn, însă Octoihul existent din anul 1792, a fost predat muzeului Mănăstirii din Slobozia. 

  În anul 1881 s-a construit biserica actuală cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Construcția a fost realizată de meșterul Constantin Gheorghiu și girantul constructorului șef, Gheorghe Filip. Biserica a fost pictată între anii 1883 și 1884, de către pictorii Al. Teodorescu și Mihail Dragomirescu.

  Biserica Adormirea Maicii Dimnului.jpg
  Biserica Adormirea Maicii Domnului

  Biserica actuală, cu hramul Adormirea Maicii Domnului a fost construită în anul 1881 de către meșterii Constantin Gheorghiu și Gheorghe Filip, acesta din urmă fiind girantul constructorului șef. Pictura s-a executat în anii 1883-1884, în stil neo-renascentist, în ulei, de către pictorii Mihail Dragomirescu și Al. Teodorescu. Enoriașii au ajutat prin donații la ridicarea bisericii. Unul dintre aceștia, pe nume Radu Ionescu, care a asigurat toată cărămida necesară. Se mai amintește și Badea Chiorăscu, care are mormântul în spatele altarului, donator al terenului unde s-a construit biserica. Hirotonit în anul 1873, preotul Ioniță Constantinescu a fost pomenit în actul de construcție a bisericii actuale.

  interior Adormirea Maicii Domnului.jpg
  Interiorul bisericii

  Biserica se află pe lista monumentelor istorice, cu codul: IL-II-m-B-14118. Despre construcția bisericii putem spune că are temelia din piatră cioplită, având înălțimea de 1,5 m și lățimea de 1 m. În pereții din cărămidă, cu dimensiunile de 0,90 m lățime și 8 m înălțime, se află 9 ferestre mari. Biserica este ridicată sub formă de cruce, având antreul închis în geamlâc. Tencuiala este din praf de piatră. Pe fațadă este menționată data „1882 august 13” și se aseamănă cu stilul renascentist. Fațada merge paralel cu acoperișul, sub forma triunghiului, având două ferestre mai mici și este ornamentată. Cele două turle sunt sub formă octogonală, iar pe patru laturi ale octogonului se află patru ferestre mari. Acoperișul și turlele sunt învelite cu tablă galvanizată. Catapeteasma din lemn de brad, are 6 rânduri de icoane, iar pe lateral se află câte o icoană fiind încadrată în stilul catapetesmei. Altarul este fără firide, Iar pronaosul e despărțit de doi stâlpi rotunzi sprijiniți de un catafas încăpător.

  Parohia Fetești Dudești - Biserica Sfântul Ierarh Nicolae

  Biserica Parohiei Fetești – Dudești este situată la aproximativ 7 Km sud – est de Gara Fetești. Parohia a fost înființată în anul 1882,  prin unirea parohiei comunei Dudești cu parohia cătunului Fetești Noi-Scutari. Cele două biserici erau într-o stare deplorabilă, așa că preoții acestor două parohii și adunarea parohială au decis să construiască o biserică nouă zidită, adică Biserica Sfântul Ierarh Nicolae.

  Construirea actualei biserici a început pe data de 15 iunie 1884, a durat până în anul 1889, ziua de Sfântul Dimitrie, iar sfințirea a avut loc pe data de 30 ianuarie 1890. Biserica se  află pe lista monumentelor istorice, sub codul : IL-II-m-B-14120. În naosul bisericii se află o placă din marmură cu numele a 75 de eroi care au căzut în Primul Război Mondial.

  Biserica Sfântul Ierarh Nicolae
  Biserica Sfântul Ierarh Nicolae

  Biserica a fost construită cu materialele proprii, iar construcția în sine a fost realizată de Comisia de Drumuri și Poduri Fetești sub conducerea inginerului Anghel Saligny. Pictura a fost realizată în anul 1889 de către pictorul Dragomirescu, în stil realist, iar meșterii din comună au realizat catapeteasma și stranele din lemn de brad.

  Biserica are o lungime de 27 m și lățimea de 7,2 m și plan trilobat. Acoperișul este din tablă zincată, zidurile din cărămidă, iar temelia din piatră. Are trei turle, iar pe fiecare dintre ele se află o cruce din fier. Naosul este în formă pătrată, pronaosul este de formă dreptunghiulară, ca și pridvorul. Exteriorul bisericii este vopsit în culoarea crem. 

  Parohia Fetești Gară I - Biserica Sfinții  Arhangheli Mihail și Gavril

  Această parohie s-a dezlipit de Parohia Fetești, în anul 1932. Construirea bisericii a avut punctul de plecare în anul 1936, prin aprobarea Sfintei Episcopii de Constanța. Terenul de pe strada Călărași, nr. 566, a fost donația familiei Stroescu Ion și Elena, din Fetești – gară. Între anii 1936 și 1948 s-a desfășurat construirea bisericii, fiind sprijinită material de enoriași și Direcția C. F. R., iar inginerul A. Teleman din București a condus toată activitatea. 

  Bis ARH mIHAIL SI gAVRIL.JPG
  Biserica Sfinții  Arhangheli Mihail și Gavril

  Biserica are forma unei cruci, are 25 m lungime și lățimea de 12 m în naos și 6 m în pronaos. La început avea o turlă, iar apoi au fost adăugate încă două în pridvor. Pardoseala din interior este realizată din plăci mozaicate, iar catapeteasma, axionița și iconostasul sunt sculptate din lemn din stejar, acoperișul fiind realizat din țiglă ornamentală. Din cauza incendiului, interiorul a fost pictat din nou între 1989 și 1990, de către pictorul Ristea Nicolae.

  După lucrarea deosebită a pictorului Caraman, în anul 2011, a început restaurarea picturii în tehnica frescă, pastor fiind Preasfințitul Părinte Vicențiu, Episcopul Sloboziei și al Călărașilor. În prezent, Parohia e condusă de preotul paroh Vădana Marian, iar lucrările de refacere a picturilor sunt realizate de pictorul Gherdan Emil. 

  INT mIHAIL si Gavril.JPG
  Interiorul Bisericii Sfinții  Arhangheli Mihail și Gavril

  Podul Anghel Saligny

  Podul lui Saligny
  Podul lui Saligny

  Podul Anghel Saligny are o poveste aparte, o adevărată operă de artă, fiind al treilea pod metalic din lume, cu lungimea de 21 m, între Fetești și Cernavodă. După două concursuri internaționale, în anul 1887, inginerul Anghel Saligny cu vârsta de 33 de ani, a fost ales de către ministrul lucrărilor publice Petre S. Aurelian, să proiecteze podul. După doi ani de studii și calcule, Saligny împreună cu încă 10 ingineri au terminat schițele pentru pod. Construcția acestui pod a durat din anul 1890 până în 1896 când a fost inaugurat de un grandios spectacol în acel timp. Avea și ornamente din bronz cu înfățișarea lui Carol I și Elisabeta, precum și litere de bronz cu care scria: Podul Regele Carol I, dar pe vremea comunismului acestea au fost coborâte de pe pod. Mai târziu, podul a fost denumit după proiectantul său – Podul Anghel Saligny.

  Podul metalic de o frumusețe unică

  În anul 1895 s-a realizat podul de la Cernavodă, fiind 30 de metri deasupra Dunării, cu scopul de a lăsa să treacă vasele cu catarge înalte. Acest pod a fost proiectat în formă zveltă cu bare dantelate și este printre primele din lume după frumusețe.  La capăt de pod, către Cernavodă se află un monument care reprezintă doi dorobanți. Aceștia redau eroii căzuți în Războiul de Independență, proiectați de către sculptorul francez Léon Pilet, iar în cinstea regelui Carol I, ridicarea acestui monument a fost sprijinită financiar de către Ambasada Franței.

  Nitul de argint

  Regele Carol I a participat în septembrie 1895 la inaugurarea podurilor, un tren cu oficialități plecând din Gara de Nord din București la 9.05 h și a sosind la 12.30 h la Fetești. Cu această ocazie s-a bătut un nit de argint și s-a zidit un document al inaugurării, și a avut loc și un serviciu religios, după care pe pod a trecut trenul de încercare cu viteza de 60 km/h și cu 15 locomotive. După acesta, a mai trecut unul, având viteza de 80 km/h, totul fiind urmărit de sub pod de pe o șalupă de către Anghel Saligny și muncitorii săi, ca garanție a rezistenței podului.

  nitul-de-argint.png

  656
  Autorul: Revista Daibau

  Cum v-au fost de folos aceste informații?


  Idei de amenajare a casei

  O revistă cu idei proaspete și sfaturi din partea autorilor noștri pentru amenajarea spațiului de locuit.

  CăutațI executanțI buni pentru domeniul ARHITECT, ARHITECTURA?

 • Arhitect, arhitectura Bucureşti
 • Arhitect, arhitectura Cluj-Napoca
 • Arhitect, arhitectura Constanţa
 • Arhitect, arhitectura Dumbrăveni
 • Arhitect, arhitectura Iaşi
 • Arhitect, arhitectura Timişoara
 • Arhitect, arhitectura Alba Iulia
 • Arhitect, arhitectura Arad
 • Arhitect, arhitectura Bacău
 • Arhitect, arhitectura Baia Mare
 • Arhitect, arhitectura Bârlad
 • Arhitect, arhitectura Bistriţa
 • Arhitect, arhitectura Botoşani
 • Arhitect, arhitectura Brăila
 • Arhitect, arhitectura Braşov
 • Arhitect, arhitectura Buzău
 • Arhitect, arhitectura Călăraşi
 • Arhitect, arhitectura Craiova
 • Arhitect, arhitectura Deva
 • Arhitect, arhitectura Drobeta-Turnu Severin
 • Arhitect, arhitectura Focşani
 • Arhitect, arhitectura Galaţi
 • Arhitect, arhitectura Giurgiu
 • Arhitect, arhitectura Hunedoara
 • Arhitect, arhitectura Mediaş
 • Arhitect, arhitectura Oradea
 • Arhitect, arhitectura Piatra-Neamţ
 • Arhitect, arhitectura Piteşti
 • Arhitect, arhitectura Ploieşti
 • Arhitect, arhitectura Râmnicu Vâlcea
 • Arhitect, arhitectura Reşiţa
 • Arhitect, arhitectura Roman
 • Arhitect, arhitectura Satu Mare
 • Arhitect, arhitectura Sfântu Gheorghe
 • Arhitect, arhitectura Sibiu
 • Arhitect, arhitectura Slatina
 • Arhitect, arhitectura Slobozia
 • Arhitect, arhitectura Suceava
 • Arhitect, arhitectura Târgovişte
 • Arhitect, arhitectura Târgu Jiu
 • Arhitect, arhitectura Târgu Mureş
 • Arhitect, arhitectura Tulcea
 • Arhitect, arhitectura Turda
 • Arhitect, arhitectura Vaslui
 • Arhitect, arhitectura Zalău
 • Arhitect, arhitectura Abrud
 • Arhitect, arhitectura Adjud
 • Arhitect, arhitectura Agnita
 • Arhitect, arhitectura Aiud
 • Arhitect, arhitectura Aleşd
 • Arhitect, arhitectura Alexandria
 • Arhitect, arhitectura Amara
 • Arhitect, arhitectura Anina
 • Arhitect, arhitectura Aninoasa
 • Arhitect, arhitectura Ardud
 • Arhitect, arhitectura Avrig
 • Arhitect, arhitectura Azuga
 • Arhitect, arhitectura Babadag
 • Arhitect, arhitectura Baia de Aramă
 • Arhitect, arhitectura Baia de Arieş
 • Arhitect, arhitectura Baia Sprie
 • Arhitect, arhitectura Băile Govora
 • Arhitect, arhitectura Băile Herculane
 • Arhitect, arhitectura Băile Olăneşti
 • Arhitect, arhitectura Băile Tuşnad
 • Arhitect, arhitectura Băileşti
 • Arhitect, arhitectura Bălan
 • Arhitect, arhitectura Bălceşti
 • Arhitect, arhitectura Balş
 • Arhitect, arhitectura Băneasa
 • Arhitect, arhitectura Baraolt
 • Arhitect, arhitectura Bechet
 • Arhitect, arhitectura Beclean
 • Arhitect, arhitectura Beiuş
 • Arhitect, arhitectura Berbeşti
 • Arhitect, arhitectura Bereşti
 • Arhitect, arhitectura Bicaz
 • Arhitect, arhitectura Blaj
 • Arhitect, arhitectura Bocşa
 • Arhitect, arhitectura Boldeşti-Scăeni
 • Arhitect, arhitectura Bolintin-Vale
 • Arhitect, arhitectura Borşa
 • Arhitect, arhitectura Borsec
 • Arhitect, arhitectura Brad
 • Arhitect, arhitectura Bran
 • Arhitect, arhitectura Breaza
 • Arhitect, arhitectura Brezoi
 • Arhitect, arhitectura Broşteni
 • Arhitect, arhitectura Bucecea
 • Arhitect, arhitectura Budeşti
 • Arhitect, arhitectura Buhuşi
 • Arhitect, arhitectura Bumbeşti-Jiu
 • Arhitect, arhitectura Buşteni
 • Arhitect, arhitectura Buziaş
 • Arhitect, arhitectura Cajvana
 • Arhitect, arhitectura Calafat
 • Arhitect, arhitectura Călan
 • Arhitect, arhitectura Călimăneşti
 • Arhitect, arhitectura Câmpeni
 • Arhitect, arhitectura Câmpia Turzii
 • Arhitect, arhitectura Câmpina
 • Arhitect, arhitectura Câmpulung
 • Arhitect, arhitectura Câmpulung Moldovenesc
 • Arhitect, arhitectura Caracal
 • Arhitect, arhitectura Caransebeş
 • Arhitect, arhitectura Carei
 • Arhitect, arhitectura Cavnic
 • Arhitect, arhitectura Căzăneşti
 • Arhitect, arhitectura Cehu Silvaniei
 • Arhitect, arhitectura Cernavodă
 • Arhitect, arhitectura Chişineu-Criş
 • Arhitect, arhitectura Ciacova
 • Arhitect, arhitectura Cisnădie
 • Arhitect, arhitectura Codlea
 • Arhitect, arhitectura Comăneşti
 • Arhitect, arhitectura Comarnic
 • Arhitect, arhitectura Copşa Mică
 • Arhitect, arhitectura Corabia
 • Arhitect, arhitectura Costeşti
 • Arhitect, arhitectura Covasna
 • Arhitect, arhitectura Cristuru Secuiesc
 • Arhitect, arhitectura Cugir
 • Arhitect, arhitectura Curtea de Argeş
 • Arhitect, arhitectura Curtici
 • Arhitect, arhitectura Dăbuleni
 • Arhitect, arhitectura Darabani
 • Arhitect, arhitectura Dărmăneşti
 • Arhitect, arhitectura Dej
 • Arhitect, arhitectura Deta
 • Arhitect, arhitectura Dolhasca
 • Arhitect, arhitectura Dorohoi
 • Arhitect, arhitectura Drăgăneşti
 • Arhitect, arhitectura Drăgăneşti-Olt
 • Arhitect, arhitectura Drăgăşani
 • Arhitect, arhitectura Dragomireşti
 • Arhitect, arhitectura Eforie
 • Arhitect, arhitectura Făgăraş
 • Arhitect, arhitectura Făget
 • Arhitect, arhitectura Fălticeni
 • Arhitect, arhitectura Făurei
 • Arhitect, arhitectura Feteşti
 • Arhitect, arhitectura Fieni
 • Arhitect, arhitectura Fierbinţi-Târg
 • Arhitect, arhitectura Filiaşi
 • Arhitect, arhitectura Flămânzi
 • Arhitect, arhitectura Frasin
 • Arhitect, arhitectura Fundulea
 • Arhitect, arhitectura Găeşti
 • Arhitect, arhitectura Gătaia
 • Arhitect, arhitectura Geoagiu
 • Arhitect, arhitectura Gheorgheni
 • Arhitect, arhitectura Gherla
 • Arhitect, arhitectura Ghimbav
 • Arhitect, arhitectura Gura Humorului
 • Arhitect, arhitectura Hârlău
 • Arhitect, arhitectura Hârşova
 • Arhitect, arhitectura Haţeg
 • Arhitect, arhitectura Horezu
 • Arhitect, arhitectura Huedin
 • Arhitect, arhitectura Huşi
 • Arhitect, arhitectura Ianca
 • Arhitect, arhitectura Iernut
 • Arhitect, arhitectura Ineu
 • Arhitect, arhitectura Însurăţei
 • Arhitect, arhitectura Întorsura Buzăului
 • Arhitect, arhitectura Isaccea
 • Arhitect, arhitectura Jibou
 • Arhitect, arhitectura Lehliu-Gară
 • Arhitect, arhitectura Lipova
 • Arhitect, arhitectura Liteni
 • Arhitect, arhitectura Livada
 • Arhitect, arhitectura Luduş
 • Arhitect, arhitectura Lugoj
 • Arhitect, arhitectura Lupeni
 • Arhitect, arhitectura Mangalia
 • Arhitect, arhitectura Mărăşeşti
 • Arhitect, arhitectura Marghita
 • Arhitect, arhitectura Medgidia
 • Arhitect, arhitectura Miercurea Nirajului
 • Arhitect, arhitectura Miercurea Sibiului
 • Arhitect, arhitectura Miercurea-Ciuc
 • Arhitect, arhitectura Mihăileşti
 • Arhitect, arhitectura Milişăuţi
 • Arhitect, arhitectura Mioveni
 • Arhitect, arhitectura Mizil
 • Arhitect, arhitectura Moineşti
 • Arhitect, arhitectura Moldova Nouă
 • Arhitect, arhitectura Moreni
 • Arhitect, arhitectura Motru
 • Arhitect, arhitectura Murfatlar
 • Arhitect, arhitectura Murgeni
 • Arhitect, arhitectura Nădlac
 • Arhitect, arhitectura Năsăud
 • Arhitect, arhitectura Năvodari
 • Arhitect, arhitectura Negreşti
 • Arhitect, arhitectura Negreşti-Oaş
 • Arhitect, arhitectura Negru Vodă
 • Arhitect, arhitectura Nehoiu
 • Arhitect, arhitectura Novaci
 • Arhitect, arhitectura Nucet
 • Arhitect, arhitectura Ocna Mureş
 • Arhitect, arhitectura Ocna Sibiului
 • Arhitect, arhitectura Ocnele Mari
 • Arhitect, arhitectura Odobeşti
 • Arhitect, arhitectura Odorheiu Secuiesc
 • Arhitect, arhitectura Olteniţa
 • Arhitect, arhitectura Oneşti
 • Arhitect, arhitectura Orăştie
 • Arhitect, arhitectura Oraviţa
 • Arhitect, arhitectura Orşova
 • Arhitect, arhitectura Oţelu Roşu
 • Arhitect, arhitectura Ovidiu
 • Arhitect, arhitectura Panciu
 • Arhitect, arhitectura Pâncota
 • Arhitect, arhitectura Paşcani
 • Arhitect, arhitectura Pătârlagele
 • Arhitect, arhitectura Pecica
 • Arhitect, arhitectura Petrila
 • Arhitect, arhitectura Petroşani
 • Arhitect, arhitectura Piatra-Olt
 • Arhitect, arhitectura Plopeni
 • Arhitect, arhitectura Podu Iloaiei
 • Arhitect, arhitectura Pogoanele
 • Arhitect, arhitectura Potcoava
 • Arhitect, arhitectura Predeal
 • Arhitect, arhitectura Pucioasa
 • Arhitect, arhitectura Răcari
 • Arhitect, arhitectura Rădăuţi
 • Arhitect, arhitectura Râmnicu Sărat
 • Arhitect, arhitectura Râşnov
 • Arhitect, arhitectura Recaş
 • Arhitect, arhitectura Reghin
 • Arhitect, arhitectura Roşiori de Vede
 • Arhitect, arhitectura Rovinari
 • Arhitect, arhitectura Roznov
 • Arhitect, arhitectura Rupea
 • Arhitect, arhitectura Săcele
 • Arhitect, arhitectura Săcueni
 • Arhitect, arhitectura Salcea
 • Arhitect, arhitectura Sălişte
 • Arhitect, arhitectura Săliştea de Sus
 • Arhitect, arhitectura Salonta
 • Arhitect, arhitectura Sângeorgiu de Pădure
 • Arhitect, arhitectura Sângeorz-Băi
 • Arhitect, arhitectura Sânnicolau Mare
 • Arhitect, arhitectura Sântana
 • Arhitect, arhitectura Sărmaşu
 • Arhitect, arhitectura Săveni
 • Arhitect, arhitectura Scorniceşti
 • Arhitect, arhitectura Sebeş
 • Arhitect, arhitectura Sebiş
 • Arhitect, arhitectura Segarcea
 • Arhitect, arhitectura Seini
 • Arhitect, arhitectura Sighetu Marmaţiei
 • Arhitect, arhitectura Sighişoara
 • Arhitect, arhitectura Simeria
 • Arhitect, arhitectura Şimleu Silvaniei
 • Arhitect, arhitectura Sinaia
 • Arhitect, arhitectura Siret
 • Arhitect, arhitectura Slănic
 • Arhitect, arhitectura Slănic-Moldova
 • Arhitect, arhitectura Solca
 • Arhitect, arhitectura Şomcuta Mare
 • Arhitect, arhitectura Sovata
 • Arhitect, arhitectura Ştefăneşti
 • Arhitect, arhitectura Ştefăneşti
 • Arhitect, arhitectura Ştei
 • Arhitect, arhitectura Strehaia
 • Arhitect, arhitectura Sulina
 • Arhitect, arhitectura Tălmaciu
 • Arhitect, arhitectura Ţăndărei
 • Arhitect, arhitectura Târgu Bujor
 • Arhitect, arhitectura Târgu Cărbuneşti
 • Arhitect, arhitectura Târgu Frumos
 • Arhitect, arhitectura Târgu Lăpuş
 • Arhitect, arhitectura Târgu Neamţ
 • Arhitect, arhitectura Târgu Ocna
 • Arhitect, arhitectura Târgu Secuiesc
 • Arhitect, arhitectura Târnăveni
 • Arhitect, arhitectura Tăşnad
 • Arhitect, arhitectura Tăuţii-Măgherăuş
 • Arhitect, arhitectura Techirghiol
 • Arhitect, arhitectura Tecuci
 • Arhitect, arhitectura Teiuş
 • Arhitect, arhitectura Ţicleni
 • Arhitect, arhitectura Tismana
 • Arhitect, arhitectura Titu
 • Arhitect, arhitectura Topliţa
 • Arhitect, arhitectura Topoloveni
 • Arhitect, arhitectura Turceni
 • Arhitect, arhitectura Turnu Măgurele
 • Arhitect, arhitectura Ulmeni
 • Arhitect, arhitectura Ungheni
 • Arhitect, arhitectura Uricani
 • Arhitect, arhitectura Urlaţi
 • Arhitect, arhitectura Urziceni
 • Arhitect, arhitectura Valea lui Mihai
 • Arhitect, arhitectura Vălenii de Munte
 • Arhitect, arhitectura Vânju Mare
 • Arhitect, arhitectura Vaşcău
 • Arhitect, arhitectura Vatra Dornei
 • Arhitect, arhitectura Vicovu de Sus
 • Arhitect, arhitectura Victoria
 • Arhitect, arhitectura Videle
 • Arhitect, arhitectura Vişeu de Sus
 • Arhitect, arhitectura Vlăhiţa
 • Arhitect, arhitectura Vulcan
 • Arhitect, arhitectura Zărneşti
 • Arhitect, arhitectura Zimnicea
 • Arhitect, arhitectura Zlatna
 • Romania
  DAIBAU.RO

  +40 31 630 4000

  © 2022 DaiBau.ro, toate drepturile rezervate