Fundatie casa pret

Care este prețul construcției unei fundații? Prețul fundațiilor depinde în cea mai mare măsură de tipul de fundații alese (fundația continuă, fundația de tip radier, fundația izolată sau fundația cu piloți), precum și de grosimea și tipul de izolație (izolație peste sau sub placă). Tot mai des, la clădirile cu o singură locuință se construiește un radier. Pentru execuția radierului cu turnarea betonului, sudarea hidroizolației și montarea unei izolații de 20 cm, veți plăti între 400-600lei/m2. Prețul unui radier bine izolat pentru o casă rezidențială clasică sau prefabricată de 100m2 poate varia de la 40.000 până la 60.000 lei. Execuția radierului reprezintă în medie aproximativ 10% din investiția totală la o construcție nouă.

Cui să încredințați construcția unei fundații? Trimiteți o cerere către executanții de fundații din apropierea dumneavoastră, care sunt corespunzători și evaluați - gratuit și fără obligații! Completați doar formularul de mai jos.

Cereți ofertă:
TRIMITEȚI CERERE

PREȚUL CONSTRUCȚIEI UNEI FUNDAȚII


Prețul construcției unei fundații pentru casa. Prețul pentru execuția radierului cu turnarea betonului, sudarea hidroizolației și montarea unei izolații de 20 cm. Prețul include furnizarea și sudarea armăturii fundamentului, încorporarea betonului C35 și izolare verticală cu comutarea izolației la margini.

300 RON/mp

PREȚ MINIM
RON/mp

PREȚ MEDIU
400 RON/mp

PREȚ MAXIM
DORESC OFERTE DE LA EXECUTANȚI
Fundatie casa pret

ALTE PREȚURI PENTRU FUNDAȚIE CASA

cantitatea dvs.

unitate

prețul orientativ

prețul dumneavoastră

Prețul plăcii de beton

Prețul plăcii de beton pentru o casă cu suprafață 120 mp


RON

RON/mp

mp
cerere>

Prețul turnării betonului


RON

RON/mc

mc

RON


RON/mc

mc

RON


RON/mc

mc

RON


RON/mc

mc

RON


RON/mc

mc

RON


RON/mc

mc
cerere>
TOTAL:
TRIMITEȚI O CERERE >

Cum v-au fost de folos aceste informații?

Idei de amenajare a casei

O revistă cu idei proaspete și sfaturi din partea autorilor noștri pentru amenajarea spațiului de locuit.

Fundație bandă sau fundație placă pentru casa familială – tot ce trebuie să știți

1. Ce trebuie să știți despre execuția unei fundații de casă?

Orice clădire este construită pe o fundație, care are rolul de a o susține. Tipul de fundație ales depinde atât de caracteristicile terenului, pe care urmează a fi construită casa, cât și de eficiența energetică, pe care aceasta din urmă trebuie să o atingă. De cele mai multe ori, investitorii aleg fundații de tip bandă pentru casele familiale. Dar, datorită noilor tehnologii de construire a caselor (case prefabricate, case pasive) fundațiile de tip placă au devenit tot mai frecvente. De regulă, tipul fundației este propus de către arhitect, dar calculul capacității portante a fundației și decizia finală privind tipul fundației țin de responsabilitatea inginerului constructor specializat în simulare statică și dinamică.

De cele mai multe ori, investitorii aleg fundații de tip bandă pentru casele familiale. Dar, datorită noilor tehnologii de construire a caselor (case prefabricate, case pasive) fundațiile de tip placă au devenit tot mai frecvente.
Datorită noilor tehnologii de construire a caselor (case prefabricate, case pasive) fundațiile de tip placă au devenit tot mai frecvente.

1.1. Compoziția terenului

Înainte de a începe excavarea pământului pentru a executa groapa destinată fundației, este necesar a se verifica, dacă în terenul, pe care urmează a fi construită casa, se află conducte ale rețelelor de utilități publice (conducte de alimentare cu apă și canalizare, conducte cu cabluri electrice și de telecomunicații etc.), pentru că acestea nu trebuie să fie afectate. De asemenea, înainte de a începe lucrările la fundație, este necesar a se cunoaște bine terenul și proprietățile solului acestuia. Motivul pentru aceasta este acela că prin excavare se perturbă echilibrul natural al solului și se poate provoca instabilitatea acestuia. În funcție de compoziția solului, se stabilește și tipul utilajelor, care urmează a fi folosite la execuția fundației și a clădirii.

1.2. Fundație de tip bandă sau fundație de tip placă?

Alegerea tipului fundației se face în baza compoziției și a capacității portante a solului. Dacă solul are o capacitate portantă ridicată, atunci se poate alege unul dintre tipurile de fundații, cum ar fi fundația în puncte sau fundația bandă. Un alt factor de care trebuie să se țină seama este adâncimea de îngheț (50-100 cm). Dacă solul are o capacitate portantă mai scăzută, este mai bine să se execute o fundație de tip placă.

1.3. Îmbunătățirea calității solului

Există proceduri prin care se poate îmbunătăți capacitatea portantă a terenului. De exemplu: solul poate fi comprimat mecanic; se poate înlătura solul cu capacitate portantă scăzută până la nivelul la care terenul devine solid, se poate coborî nivelul apei subterane; solul pot fi injectat... Dacă există riscul alunecării straturilor de pământ de suprafață, singura soluție este executarea unei fundații foarte adânci, pe straturile dure și cu capacitate portantă ridicată ale pământului.

1.4. Hidroizolarea fundației

Toate fundațiile trebuie să fie protejate cu o hidroizolație, indiferent de nivelul apei subterane. În cazul unei fundații de tip placă, hidroizolația se execută sub întreaga fundație și deasupra plăcii inferioare din beton. În cazul fundațiilor în puncte sau al fundațiilor bandă, hidroizolația se execută deasupra acestora. Este important ca hidroizolația să fie continuă sau neîntreruptă, deoarece aceasta este singura modalitate de a împiedica infiltrarea apei în clădire. O eroare de execuție frecventă este îmbinarea insuficient de compactă a hidroizolației orizontale cu cea verticală sau îmbinarea întreruptă a acestora, care face ca umezeala să pătrundă sub și deasupra structurii clădirii. De asemenea, hidroizolația trebuie să fie protejată în mod adecvat împotriva avariilor, care pot apărea atunci când terenul este umplut din nou după terminarea construcției sau când solul se mișcă mai târziu în mod natural. Pe lângă hidroizolație, în jurul fundației trebuie să fie executat și sistemul de drenare, care facilitează scurgerea apei pluviale și subterane sub clădire și în jurul acesteia.

2. Executanții de fundații

Experții atenționează că este necesară o supraveghere permanentă a condițiilor de pe șantier și că toate hotărârile importante trebuie să fie luate după consultarea specialiștilor. Hotărârile luate în fazele incipiente ale proiectului joacă un rol primordial pentru modul în care vor decurge toate lucrările la casă.

3. Tipuri de fundații

În general, împărțim fundațiile în două categorii: fundații de suprafață sau de adâncime. În funcție de forma lor geometrică, fundațiile pot fi: în puncte, bandă sau placă. Dacă fundația este de suprafață, atunci sarcina clădirii este susținută de straturile superioare ale solului. În schimb, dacă fundația este adâncime, greutatea construcției este susținută prin piloni, puțuri etc. de straturile de adâncime ale solului.

3.1. Fundația în puncte

În cazul unei fundații în puncte, greutatea clădirii este susținută de solul din adâncime prin anumite puncte. Acest tip de fundație se folosește atunci când construcția portantă a clădirii este alcătuită din stâlpi și alte elemente pilon, ca de exemplu: scări, hornuri, cabluri. Condițiile pentru alegerea unei fundații în puncte sunt următoarele: solul trebuie să fie stabil și dur; nu trebuie să existe posibilitatea ca pământul să se afunde în mod neuniform. Fundația în puncte se toarnă pe șantier pe fundul bine pregătit și nivelat al gropii excavate. După umplerea gropii, pe piloni sunt așezați stâlpii; aceștia sunt fixați pe stâlpul cu armătură verticală sau pe plăci din oțel. În fundația în puncte se pot executa niște adâncituri, în care vor fi fixate ulterior coloane prefabricate. Există și opțiunea de a realiza fundații goale, care se umplu cu beton după introducerea coloanelor.

3.2. Fundația de tip bandă

În cazul fundațiilor de tip bandă, sarcina elementelor structurale liniare (a zidurilor) clădirii este transferată la sol pe direcție verticală și transversală. Fundația bandă se realizează din armătură longitudinală și beton. Scopul armăturii este de a crește rigiditatea fundației și de a împiedica ca aceasta să se frângă, în cazul în care solul se afundă în mod inegal.

3.3. Suporturi de fundație

Suporturile de fundație se folosesc rar, mai ales dacă nu se pot executa fundații în puncte, pentru că terenul este de proastă calitate și instabil. Cu suporturile de fundație se transferă sarcina mai multor stâlpi la sol. În acest caz, suportul  este prins în puncte, dar este în același timp și un suport liniar respectiv bandă.

3.4. Fundația de tip placă

De regulă, pentru clădirile mai mari și mai complexe se execută fundații de tip placă. Cu toate acestea, acest tip de fundație este din ce în ce mai utilizat și la construirea caselor unifamiliale, mai ales atunci când terenul pe care se construiește casa este instabil. Fundația de tip placă împiedică afundarea inegală a clădirii, pentru că reduce tensiunile sub fundație.

Fundația de tip placă poate avea diferite grosimi în secțiune transversală. De obicei, în cazul caselor unifamiliale, se face o singură placă, cu o singură grosime. La dimensionarea fundațiilor, este necesar a se ține seama de următorii factori: greutatea clădirii, capacitatea portantă a solului și marca betonului.

3.5. Fundația pe piloți

În cazul solurilor cu o capacitate portantă scăzută, este necesar să se execute o fundație de adâncime, prin care se ajunge la straturile dure ale solului. Solurile cu capacitate portantă scăzută sunt, de exemplu, solurile argiloase din zonele mlăștinoase. Fundațiile de adâncime sunt realizate cu piloți, care pot fi din: lemn, oțel sau pietriș. Alegerea tipului piloților depinde de diferiți factori, cum ar fi: adâncimea solului portant, dimensiunile clădirii, utilajele disponibile etc. Piloții se împart în diferite categorii: orizontali, suspendați etc.

4. Procedura de execuție a unei fundații de tip placă

4.1. Proiectul pentru execuția fundației de tip placă

Ca și în cazul oricărei alte construcții, pentru a execuția fundației de tip placă este nevoie de un proiect. Acest proiect se realizează în baza unui raport geodezic comandat în prealabil și cuprinde mai multe planuri. Primul plan este planul arhitectural al fundației de tip placă, în care trebuie să fie menționate dimensiunile plăcii, precum și grosimile și tipurile tuturor straturilor de sub placă, de la izolația termică, hidroizolație și până la un posibil strat-tampon. Proiectul mai include și planuri de armare, planuri ale instalațiilor și un plan al gurilor de deschidere ale fundației. Planurile trebuie să fie însoțite de o listă cu lucrările de construcții și meșteșugărești, care urmează a fi executate, și cu materialele, ce vor fi utilizate. Aceste planuri sunt realizate exclusiv pentru clădirea în chestiune și sunt conforme cu specificul terenului și cu alte condiții concrete de la locație. Este foarte important, ca planul gurilor de deschidere ale fundației, să fie realizat cât mai exact posibil, să indice cu precizie pozițiile exacte ale tuturor elementelor, ce străpung straturile fundației, dimensiunile exacte ale conductelor de protecție și punctele de ieșire ale elementelor de sub placă. De asemenea, este important ca planul fundației placă să fie în armonie cu restul elementelor clădirii.

4.2. Anunțarea și amenajarea șantierului

Înainte de începerea lucrărilor, supraveghetorul lucrărilor de construcție se ocupă de înregistrarea tuturor participanților la realizarea construcției. Locația construcției trebuie să fie marcată cu un panou, pe care sunt înscrise date specifice ale proiectului de construire, iar șantierul trebuie să fie împrejmuit cu un gard. Pe baza proiectului de obținere a autorizației de construire, geodezul face delimitările, din care reies poziția și înălțimea clădirii, ce urmează a fi construită. Înainte de a începe excavările trebuie să se instaleze și profilurile.

4.3. Excavările

Excavarea gropii fundației se execută în conformitate cu delimitările geodezului. După îndepărtarea humusului, se execută groapa până la adâncimea specificată în plan. În cazul în care terenul se caracterizează printr-o capacitate portantă  redusă, se mărește adâncimea gropii fundației, până ce se ajunge la o suprafață dură. Solul rezultat în urma execuției gropii fundației se folosește pentru alte lucrări de pământ sau se transportă la depozitul de deșeuri corespunzător.

4.4. Pregătirea bazei pentru fundația de tip placă

Pentru ca lucrările ulterioare să fie cât mai ușoare și mai precise, fundul gropii de fundație este nivelat. Nivelarea nu este necesară, dacă terenul este suficient de solid și excavarea a fost efectuată cu precizie. Suprafața care va fi baza fundației poate fi amenajată; dacă solul acesteia este problematic, se execută un tampon de nisip. Baza trebuie să fie ușor înclinată, pentru a se asigura drenajul apei sub fundația placă.

4.5. Rețeaua de instalații

Înainte de montarea termoizolației, pe fundul gropii destinate fundației se amplasează conductele protectoare ale instalațiilor. Acestea sunt betonate, pentru a le proteja de acțiunea greutății clădirii asupra lor.

4.6. Deschizăturile verticale

Instalațiile care au fost amplasate orizontal sub fundația placă trebuie să fie continuate pe verticală în clădire, în locuri specifice, care sunt stabilite în prealabil de către proiectant. Este foarte important, ca tipul instalației și poziția deschizăturii pe verticală să fie determinate cu precizie, deoarece nu sunt posibile modificări ulterioare.

4.7. Sistemul de drenare

Dacă sistemul de drenare este executat corespunzător, apa pluvială și subterană este drenată în afara perimetrului clădirii. Metoda de execuție a sistemului de drenare depinde de proprietățile terenului și de forma gropii fundației. Dar, întotdeauna se execută aceste elemente ale sistemului de drenare: un jgheab înclinat pentru direcționarea apei, o țeavă de scurgere, o pânză din geotextil, o albie din pietriș și colectoare de apă. Apa drenată este deversată în rețeaua de canalizare, în canale de scurgere în apa freatică sau canalele de scurgere de suprafață.

4.8. Pânza din geotextil

Pânza din geotextil se amplasează peste întreaga suprafață a bazei clădirii și până la înălțimea de cel puțin doi metri peste. Rolul acesteia este de a separa de teren stratul izolației termice din sticlă spumată, ca și de a împiedica infiltrarea apei și a gazelor din pământ. Un gaz cu proprietăți radioactive și, deci, periculos care s-ar putea infiltra din pământ este radonul.

4.9. Termoizolația fundației

Izolația termică trebuie să fie montată sub fundația placă. Cea mai adecvată termoizolație este cea din sticlă spumantă, care are proprietăți termoizolante, de rezistență la presiune și anti-seismice, ca și alte proprietăți importante. Termoizolația se montează rapid și ușor, într-un strat gros de 20-30 cm, care trebuie să fie comprimat cu o placă vibrantă.

4.10. Stratul inferior de beton

Pe tamponul izolației termice se aplică o folie, al cărei scop este de a separa izolația termică de stratul din beton și de a preveni pătrunderea cimentului încă neîntărit în stratul izolației termice. După aceea, se toarnă beton în cofraj și se nivelează. Acest lucru este important, pentru ca execuția hidroizolației să se facă cât mai ușor.

4.11. Hidroizolarea fundației

Hidroizolația se montează pe stratul inferior din beton. Aceasta împiedică infiltrarea umezelii și a apei în fundația placă și chiar în clădire. Nu se recomandă executarea hidroizolației deasupra fundației placă, din cauza numeroaselor elemente care străpung straturile acesteia din urmă, care ar putea găuri și hidroizolația. Dacă umezeala și apa s-ar infiltra prin aceste găuri din straturile fundației placă, structura clădirii ar fi afectată, mai ales dacă este din lemn.

4.12. Fundația placă din beton armat

Executarea unei fundații placă din beton armat începe cu amplasarea precisă a cofrajului, care trebuie să corespundă planului arhitectural. Apoi, se amplasează armătura conform planului de armare și se toarnă betonul. Suprafața superioară a plăcii se nivelează și se netezește. Mai există și opțiunea de a lărgi puțin cofrajul fundației placă, pentru a introduce în interior și izolația termică înconjurătoare.

4.13. Termoizolația înconjurătoare

După cum am menționat anterior, izolația termică înconjurătoare a fundației placă poate fi realizată deja în faza execuției cofrajelor. Dar, aceasta mai poate fi executată și ulterior, prin lipire. În acest caz, este necesară determinarea precisă prealabilă a grosimii izolației termice, pentru ca aceasta să poată fi îmbinată cu hidroizolația soclului clădirii.

4.14. Împământarea fundației placă

Elementul prin care se execută împământarea fundației trebuie să fie în mod obligatoriu conectat cu armatura clădirii.

 

LA DAIBAU.RO VĂ AJUTĂM SĂ VĂ EVALUAȚI INVESTIȚIA ȘI SĂ VĂ ALEGEȚI EXECUTANTUL PENTRU LOCUINȚA DUMNEAVOASTRĂREPARATIE / INTARIRE FUNDATIE CASA

Bună ziua,

Am nevoie de întarire / reparatie crapaturi ale fundatiei unei cabane in Bistrita, suprafata aprox 50m2. Mai multe detalii prin telefon.

Mulțumesc 10867.5 4.83 la 18112.5 RON


........

FUNDATIE PENTRU CASA STRUCTURA METAL

Bună ziua,

Am nevoie de fundatie pentru casa pe structura de metal aprox 110mp contruiti, planurile inca sunt in executie.

Mulțumesc 8694 4.83 la 14490 RON


........

FUNDAȚIE BETON PENTRU CASA LEMN P+M

Bună ziua,

Fundație beton pana la placa de suprafața de unde se începe construcția din lemn, cu tot ce implica acest lucru:
- Excavare
- rețeaua de apa
- pregătire fier și armare
- cofrare
- turnare beton

Mulțumesc 8694 4.83 la 14490 RON


........

DORESC OFERTE DE LA EXECUTANȚI

PREȚUL, FUNDATIE PE TEREN USOR INCLINAT SI DENIVELAT, 11MP
Fundație casa, Telega

3347.19 RON la 5578.65 RON

PREȚUL, TURNAT PLACA BETON LA TERASA, 29MP
Fundație casa, Brezoi

2173.5 RON la 3622.5 RON

PREȚUL, FUNDATIE SI PLACA , 80 MP
Fundație casa, Braşov

15214.5 RON la 25357.5 RON

PREȚUL, FUNDATIA LA CASA, 100 METRI PATRATI SI GROSIMEA PLACI E 15CM
Fundație casa, Vladimirescu

8694 RON la 14490 RON

PREȚUL, FUNDATIE CASA LEMN, 160 MP
Fundație casa, Craiova

4347 RON la 7245 RON

PREȚUL, ELEVATIE CASA 60CM DIMENSIUNI 22MT X 7,56 MT, 176 MP DE PLACA SI 10/15 CM GROSIMEA
Fundație casa, Snagov

13041 RON la 21735 RON

PREȚUL, EXECUTARE FUNDATIE, 109,94
Fundație casa, Vladimirescu

8694 RON la 14490 RON

PREȚUL, FUNDAȚIE + SĂPĂTURI FUNDAȚIE, SANITARE ȘI ELECTRICE, APROX. 60MP, GROSIME 20CM
Fundație casa, Poiana Mărului

4347 RON la 7245 RON

PREȚUL, FUNDAȚIE CASĂ DE LEMN PREFABRICAT PLUS MAGAZIE CU COPERTINĂ AUTO, 60 MP + 38 MP
Fundație casa, Pucioasa

6520.5 RON la 10867.5 RON

PREȚUL, FUNDATIE BETON, SUPRAFATA - 33M2, GROSIME - 20CM
Fundație casa, Valea Doftanei

13041 RON la 21735 RON

PREȚUL, FUNDATIE CASA STRUCTURA DE LEMN, CU SUBSOL, APROXIMATIV 150 M2
Fundație casa, Săvădisla

15214.5 RON la 25357.5 RON

PREȚUL, FUNDAȚIE CASA, 79 MP
Fundație casa, Piteşti

15214.5 RON la 25357.5 RON

PREȚUL, OFERTĂ FUNDATIE PE PILONI, 40 MP
Fundație casa, Vălenii de Munte

2173.5 RON la 3622.5 RON

PREȚUL, FUNDATIE PARTER, 120MP
Fundație casa, Ploieşti

5216.4 RON la 8694 RON

PREȚUL, EXECUȚIE FUNDATIE, 120MP
Fundație casa, Peregu Mare

5216.4 RON la 8694 RON

PREȚUL, EXECUTIE COFRAJE SI MONTAT OTEL BETON IN FUNDATIE, CLADIREA ARE 1600 MP
Fundație casa, Urlaţi

26082 RON la 43470 RON

PREȚUL, FUNDAȚIE CASĂ, 92M PATRATI GROSIMEA 0,60CM
Fundație casa, Cornetu

8694 RON la 14490 RON

PREȚUL, FUNDATIE CASA, 50+ELEVATIE DE 60
Fundație casa, Poroschia

13041 RON la 21735 RON

PREȚUL, CONSTRUIRE DEMISOL, 100 MP
Fundație casa, Giula

17388 RON la 28980 RON

PREȚUL, FUNDAȚIE CASA, 121
Fundație casa, Berceni

8694 RON la 14490 RON

PREȚUL, BETON FUNDATIE DUPLEX IN ALBOTA, 250 MP SUPRAFATA,
Fundație casa, Albota

21735 RON la 36225 RON

PREȚUL, REALIZARE FUNDATIE CU SUBSUL , 20 METRII PATRATI
Fundație casa, Sibiel

4347 RON la 7245 RON

PREȚUL, CONSTRUIRE ÎN ROSU A UNEI CASE PARTER , 105 MP
Fundație casa, Buziaş

17388 RON la 28980 RON

PREȚUL, FUNDATIE CASA, 100M2 15CM
Fundație casa, Cicârlău

8694 RON la 14490 RON

PREȚUL, FUNDATII PENTRU 2 CASE, 50MP FIECARE, 50MP
Fundație casa, Măguri-Răcătău

17388 RON la 28980 RON

PREȚUL, DOAR FUNDATIE SI STRUCTURA CU ACOPERIS , 8×9 METRI FUNDATIA
Fundație casa, Arad

10867.5 RON la 18112.5 RON

PREȚUL, PLACĂ BETON PTR P+M, CIRCA 200 M2 ȘI 20 CM GROSIME
Fundație casa, Vulcan

13041 RON la 21735 RON

PREȚUL, EXECUTIE FUNDATIE PENTRU O CASA NUMAI PARTER, AM UN PLAN COFRAJE FUNDATIE ATAȘAT
Fundație casa, Giurgiu

6520.5 RON la 10867.5 RON

PREȚUL, SUBZIDIRE LA O CASĂ DIN CĂRĂMIDĂ ., 16 M LUNGIME.
Fundație casa, Drobeta-Turnu Severin

1738.8 RON la 2898 RON

PREȚUL, PLATFORMA 30MP PENTRU SUSȚINERE CABANA LEMN 20MP, 30 MP
Fundație casa, Săcele

3477.6 RON la 5796 RON

PREȚUL, O PLACĀ DE BETON , 5×10M PLACA
Fundație casa, Sândominic

8694 RON la 14490 RON

PREȚUL, PLANSEU BETON PENTRU GARAJ 8/6 M, 8/6 M
Fundație casa, Baia Mare

2608.2 RON la 4347 RON

PREȚUL, FUNDATIE CASA DE 6.5X6.5 CU PIVNITA DE 3X3, 6.5X6.5
Fundație casa, Comana de Jos

8694 RON la 14490 RON

PREȚUL, FUNDATIE CASA, 110
Fundație casa, Simila

4347 RON la 7245 RON

PREȚUL, FUNDAȚE CASĂ , 110
Fundație casa, Simila

17388 RON la 28980 RON

PREȚUL, FUNDATIE CASA LEMN, 104
Fundație casa, Pianu de Sus

4347 RON la 7245 RONVezi și alte proiecte finalizate, inclusiv prețurile

Fundație casa lista de prețuri

Solicitați o ofertă neobligatorie de la firmă

3147+ FIRME PENTRU FUNDAȚIE CASA
SERVICIU GRATUIT
FĂRĂ COMISIOANE
OBȚINE O OFERTĂ

CăutațI executanțI buni pentru domeniul FUNDAȚIE CASA?

 • Fundație casa Bucureşti
 • Fundație casa Cluj-Napoca
 • Fundație casa Constanţa
 • Fundație casa Dumbrăveni
 • Fundație casa Iaşi
 • Fundație casa Timişoara
 • Fundație casa Alba Iulia
 • Fundație casa Arad
 • Fundație casa Bacău
 • Fundație casa Baia Mare
 • Fundație casa Bârlad
 • Fundație casa Bistriţa
 • Fundație casa Botoşani
 • Fundație casa Brăila
 • Fundație casa Braşov
 • Fundație casa Buzău
 • Fundație casa Călăraşi
 • Fundație casa Craiova
 • Fundație casa Deva
 • Fundație casa Drobeta-Turnu Severin
 • Fundație casa Focşani
 • Fundație casa Galaţi
 • Fundație casa Giurgiu
 • Fundație casa Hunedoara
 • Fundație casa Mediaş
 • Fundație casa Oradea
 • Fundație casa Piatra-Neamţ
 • Fundație casa Piteşti
 • Fundație casa Ploieşti
 • Fundație casa Râmnicu Vâlcea
 • Fundație casa Reşiţa
 • Fundație casa Roman
 • Fundație casa Satu Mare
 • Fundație casa Sfântu Gheorghe
 • Fundație casa Sibiu
 • Fundație casa Slatina
 • Fundație casa Slobozia
 • Fundație casa Suceava
 • Fundație casa Târgovişte
 • Fundație casa Târgu Jiu
 • Fundație casa Târgu Mureş
 • Fundație casa Tulcea
 • Fundație casa Turda
 • Fundație casa Vaslui
 • Fundație casa Zalău
 • Fundație casa Abrud
 • Fundație casa Adjud
 • Fundație casa Agnita
 • Fundație casa Aiud
 • Fundație casa Aleşd
 • Fundație casa Alexandria
 • Fundație casa Amara
 • Fundație casa Anina
 • Fundație casa Aninoasa
 • Fundație casa Ardud
 • Fundație casa Avrig
 • Fundație casa Azuga
 • Fundație casa Babadag
 • Fundație casa Baia de Aramă
 • Fundație casa Baia de Arieş
 • Fundație casa Baia Sprie
 • Fundație casa Băile Govora
 • Fundație casa Băile Herculane
 • Fundație casa Băile Olăneşti
 • Fundație casa Băile Tuşnad
 • Fundație casa Băileşti
 • Fundație casa Bălan
 • Fundație casa Bălceşti
 • Fundație casa Balş
 • Fundație casa Băneasa
 • Fundație casa Baraolt
 • Fundație casa Bechet
 • Fundație casa Beclean
 • Fundație casa Beiuş
 • Fundație casa Berbeşti
 • Fundație casa Bereşti
 • Fundație casa Bicaz
 • Fundație casa Blaj
 • Fundație casa Bocşa
 • Fundație casa Boldeşti-Scăeni
 • Fundație casa Bolintin-Vale
 • Fundație casa Borşa
 • Fundație casa Borsec
 • Fundație casa Brad
 • Fundație casa Bran
 • Fundație casa Breaza
 • Fundație casa Brezoi
 • Fundație casa Broşteni
 • Fundație casa Bucecea
 • Fundație casa Budeşti
 • Fundație casa Buhuşi
 • Fundație casa Bumbeşti-Jiu
 • Fundație casa Buşteni
 • Fundație casa Buziaş
 • Fundație casa Cajvana
 • Fundație casa Calafat
 • Fundație casa Călan
 • Fundație casa Călimăneşti
 • Fundație casa Câmpeni
 • Fundație casa Câmpia Turzii
 • Fundație casa Câmpina
 • Fundație casa Câmpulung
 • Fundație casa Câmpulung Moldovenesc
 • Fundație casa Caracal
 • Fundație casa Caransebeş
 • Fundație casa Carei
 • Fundație casa Cavnic
 • Fundație casa Căzăneşti
 • Fundație casa Cehu Silvaniei
 • Fundație casa Cernavodă
 • Fundație casa Chişineu-Criş
 • Fundație casa Ciacova
 • Fundație casa Cisnădie
 • Fundație casa Codlea
 • Fundație casa Comăneşti
 • Fundație casa Comarnic
 • Fundație casa Copşa Mică
 • Fundație casa Corabia
 • Fundație casa Costeşti
 • Fundație casa Covasna
 • Fundație casa Cristuru Secuiesc
 • Fundație casa Cugir
 • Fundație casa Curtea de Argeş
 • Fundație casa Curtici
 • Fundație casa Dăbuleni
 • Fundație casa Darabani
 • Fundație casa Dărmăneşti
 • Fundație casa Dej
 • Fundație casa Deta
 • Fundație casa Dolhasca
 • Fundație casa Dorohoi
 • Fundație casa Drăgăneşti
 • Fundație casa Drăgăneşti-Olt
 • Fundație casa Drăgăşani
 • Fundație casa Dragomireşti
 • Fundație casa Eforie
 • Fundație casa Făgăraş
 • Fundație casa Făget
 • Fundație casa Fălticeni
 • Fundație casa Făurei
 • Fundație casa Feteşti
 • Fundație casa Fieni
 • Fundație casa Fierbinţi-Târg
 • Fundație casa Filiaşi
 • Fundație casa Flămânzi
 • Fundație casa Frasin
 • Fundație casa Fundulea
 • Fundație casa Găeşti
 • Fundație casa Gătaia
 • Fundație casa Geoagiu
 • Fundație casa Gheorgheni
 • Fundație casa Gherla
 • Fundație casa Ghimbav
 • Fundație casa Gura Humorului
 • Fundație casa Hârlău
 • Fundație casa Hârşova
 • Fundație casa Haţeg
 • Fundație casa Horezu
 • Fundație casa Huedin
 • Fundație casa Huşi
 • Fundație casa Ianca
 • Fundație casa Iernut
 • Fundație casa Ineu
 • Fundație casa Însurăţei
 • Fundație casa Întorsura Buzăului
 • Fundație casa Isaccea
 • Fundație casa Jibou
 • Fundație casa Lehliu-Gară
 • Fundație casa Lipova
 • Fundație casa Liteni
 • Fundație casa Livada
 • Fundație casa Luduş
 • Fundație casa Lugoj
 • Fundație casa Lupeni
 • Fundație casa Mangalia
 • Fundație casa Mărăşeşti
 • Fundație casa Marghita
 • Fundație casa Medgidia
 • Fundație casa Miercurea Nirajului
 • Fundație casa Miercurea Sibiului
 • Fundație casa Miercurea-Ciuc
 • Fundație casa Mihăileşti
 • Fundație casa Milişăuţi
 • Fundație casa Mioveni
 • Fundație casa Mizil
 • Fundație casa Moineşti
 • Fundație casa Moldova Nouă
 • Fundație casa Moreni
 • Fundație casa Motru
 • Fundație casa Murfatlar
 • Fundație casa Murgeni
 • Fundație casa Nădlac
 • Fundație casa Năsăud
 • Fundație casa Năvodari
 • Fundație casa Negreşti
 • Fundație casa Negreşti-Oaş
 • Fundație casa Negru Vodă
 • Fundație casa Nehoiu
 • Fundație casa Novaci
 • Fundație casa Nucet
 • Fundație casa Ocna Mureş
 • Fundație casa Ocna Sibiului
 • Fundație casa Ocnele Mari
 • Fundație casa Odobeşti
 • Fundație casa Odorheiu Secuiesc
 • Fundație casa Olteniţa
 • Fundație casa Oneşti
 • Fundație casa Orăştie
 • Fundație casa Oraviţa
 • Fundație casa Orşova
 • Fundație casa Oţelu Roşu
 • Fundație casa Ovidiu
 • Fundație casa Panciu
 • Fundație casa Pâncota
 • Fundație casa Paşcani
 • Fundație casa Pătârlagele
 • Fundație casa Pecica
 • Fundație casa Petrila
 • Fundație casa Petroşani
 • Fundație casa Piatra-Olt
 • Fundație casa Plopeni
 • Fundație casa Podu Iloaiei
 • Fundație casa Pogoanele
 • Fundație casa Potcoava
 • Fundație casa Predeal
 • Fundație casa Pucioasa
 • Fundație casa Răcari
 • Fundație casa Rădăuţi
 • Fundație casa Râmnicu Sărat
 • Fundație casa Râşnov
 • Fundație casa Recaş
 • Fundație casa Reghin
 • Fundație casa Roşiori de Vede
 • Fundație casa Rovinari
 • Fundație casa Roznov
 • Fundație casa Rupea
 • Fundație casa Săcele
 • Fundație casa Săcueni
 • Fundație casa Salcea
 • Fundație casa Sălişte
 • Fundație casa Săliştea de Sus
 • Fundație casa Salonta
 • Fundație casa Sângeorgiu de Pădure
 • Fundație casa Sângeorz-Băi
 • Fundație casa Sânnicolau Mare
 • Fundație casa Sântana
 • Fundație casa Sărmaşu
 • Fundație casa Săveni
 • Fundație casa Scorniceşti
 • Fundație casa Sebeş
 • Fundație casa Sebiş
 • Fundație casa Segarcea
 • Fundație casa Seini
 • Fundație casa Sighetu Marmaţiei
 • Fundație casa Sighişoara
 • Fundație casa Simeria
 • Fundație casa Şimleu Silvaniei
 • Fundație casa Sinaia
 • Fundație casa Siret
 • Fundație casa Slănic
 • Fundație casa Slănic-Moldova
 • Fundație casa Solca
 • Fundație casa Şomcuta Mare
 • Fundație casa Sovata
 • Fundație casa Ştefăneşti
 • Fundație casa Ştefăneşti
 • Fundație casa Ştei
 • Fundație casa Strehaia
 • Fundație casa Sulina
 • Fundație casa Tălmaciu
 • Fundație casa Ţăndărei
 • Fundație casa Târgu Bujor
 • Fundație casa Târgu Cărbuneşti
 • Fundație casa Târgu Frumos
 • Fundație casa Târgu Lăpuş
 • Fundație casa Târgu Neamţ
 • Fundație casa Târgu Ocna
 • Fundație casa Târgu Secuiesc
 • Fundație casa Târnăveni
 • Fundație casa Tăşnad
 • Fundație casa Tăuţii-Măgherăuş
 • Fundație casa Techirghiol
 • Fundație casa Tecuci
 • Fundație casa Teiuş
 • Fundație casa Ţicleni
 • Fundație casa Tismana
 • Fundație casa Titu
 • Fundație casa Topliţa
 • Fundație casa Topoloveni
 • Fundație casa Turceni
 • Fundație casa Turnu Măgurele
 • Fundație casa Ulmeni
 • Fundație casa Ungheni
 • Fundație casa Uricani
 • Fundație casa Urlaţi
 • Fundație casa Urziceni
 • Fundație casa Valea lui Mihai
 • Fundație casa Vălenii de Munte
 • Fundație casa Vânju Mare
 • Fundație casa Vaşcău
 • Fundație casa Vatra Dornei
 • Fundație casa Vicovu de Sus
 • Fundație casa Victoria
 • Fundație casa Videle
 • Fundație casa Vişeu de Sus
 • Fundație casa Vlăhiţa
 • Fundație casa Vulcan
 • Fundație casa Zărneşti
 • Fundație casa Zimnicea
 • Fundație casa Zlatna
 • Romania
  DAIBAU.RO

  +40 31 630 4000

  © 2022 DaiBau.ro, toate drepturile rezervate