PRIVACY

0 Dispoziții introductive

Protecția confidențialității și a datelor personale este foarte importantă și este întotdeauna luată în considerare în toate relațiile de afaceri.

Puteți utiliza portalul nostru, Daibau.ro fără obligația de a furniza date cu caracter personal. Cu toate acestea, anumitor servicii se aplică reguli diferite și le vom explica în detaliu mai jos.

1. Dispoziții generale

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este de a furniza informații despre lucrări de construcții și servicii de ambarcațiuni și de a prezenta bunuri și servicii legate de aceste activități. Această politică de confidențialitate oferă următoarele informații:

 • numele și datele de contact ale persoanei responsabile cu gestionarea datelor,
 • scopul prelucrării datelor cu caracter personal,
 • bazele legale pe care se bazează prelucrarea datelor cu caracter personal,
 • destinatarii datelor cu caracter personal,
 • posibil transfer de date cu caracter personal către țări terțe, cu o explicație a temeiului juridic pentru acest transfer,
 • perioada de păstrare a datelor cu caracter personal și criteriile pe baza cărora se decide perioada de păstrare,
 • categorii de date cu caracter personal care sunt prelucrate,
 • surse de date cu caracter personal,
 • drepturile pe care le aveți în legătură cu propriile date personale.

2. Responsabil pentru gestionarea datelor este

Daibau International d.o.o. (în continuare: DAIBAU), Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6 2000 Maribor, Slovenia, Codul fiscal: SI76619982, e-mail: info@daibau.ro. Daibau International d.o.o. este un grup de companii care activează în mai multe țări. Deoarece nu există obligația de a numi un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, acesta nu a fost numit.

3. Drepturile voastre

În calitate de utilizator al portalului de Internet, aveți următoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal:

 • dreptul de a accesa datele personale,
 • dreptul de a corecta sau completa datele cu caracter personal,
 • dreptul de a limita prelucrarea datelor cu caracter personal,
 • dreptul de a refuza prelucrarea datelor cu caracter personal,
 • dreptul de a transfera date cu caracter personal,
 • dreptul de a revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
În calitate de utilizator, aveți dreptul de a depune o reclamație la autoritatea responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal. Ne puteți contacta oricând pentru informații suplimentare sau întrebări cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

3.1 Dreptul de acces

Aveți dreptul să ne solicitați informații gratuite despre propriile date, precum și o copie a datelor personale pe care le prelucrăm. În plus, aveți dreptul de a accesa următoarele informații despre:

 • scopurile de prelucrare,
 • categoriile de date cu caracter personal,
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le dezvăluim date cu caracter personal, în special despre destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale,
 • perioada de păstrare preconizată a datelor cu caracter personal, atunci când este posibil sau, dacă nu este posibil, criteriile conform cărora este determinată perioada de păstrare a datelor cu caracter personal,
 • existența dreptului de a solicita corectarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, restricții privind prelucrarea datelor cu caracter personal și obiecția la prelucrarea datelor cu caracter personal,
 • existența dreptului de a depune o plângere la autoritatea competentă pentru protecția datelor cu caracter personal,
 • surse de date cu caracter personal, atunci când sursa nu ești tu,
 • existența luării de decizii automatizate, inclusiv profilarea, astfel cum se prevede la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR și, în cazul unei astfel de prelucrări, accesul la informații despre logica, precum și consecințele importante și previzibile unei astfel de prelucrări în legătură cu dvs.

În plus, aveți dreptul de a solicita informații dacă transferăm date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale. În cazul unui astfel de transfer, aveți dreptul la astfel de informații, precum și informații cu privire la măsurile de protecție adecvate luate pentru acest transfer de date cu caracter personal.

3.2 Dreptul de a corecta și modifica datele personale

Aveți dreptul să ne cereți, fără întârziere, să corectăm datele personale inexacte.

Ținând cont de scopul prelucrării, aveți dreptul de a se completa datele personale incomplete, printre altele, oferind o declarație suplimentară.

3.3 Dreptul de ștergere

Aveți dreptul să ne cereți să ștergem datele personale fără întârziere. Suntem obligați din punct de vedere legal să ștergem datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, dacă prelucrarea nu este necesară, în următoarele cazuri:

 • dacă datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate,
 • dacă v-ați retras consimțământul pentru prelucrare în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR și nu există un alt temei legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal,
 • dacă a-ți avut obiecțiuni la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR și nu există motive legitime mai puternice pentru prelucrare sau dacă a-ți avut obiecțiuni la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din GDPR,
 • dacă datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal,
 • dacă datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală prevăzută de legislația Uniunii Europene sau de legislația statului membru căruia îi este supus operatorul de date,
 • dacă datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii ale societății informaționale în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din GDPR.

3.4 Dreptul la uitare

În cazurile în care am făcut publice datele cu caracter personal și suntem obligați să le ștergem în conformitate cu articolul 17, paragraful 1 din GDPR, luând în considerare costurile disponibile ale tehnologiei și forței de muncă, vom lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa pe alții responsabili pentru prelucrare, că ați solicitat ștergerea datelor cu caracter personal, precum și toate copiile sau linkurile către acestea, cu condiția ca prelucrarea să nu mai fie necesară.

3.5 Dreptul de a limita prelucrarea datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a solicita o restricție de procesare (prelucrare) de la noi în următoarele cazuri:
 • dacă contestați acuratețea datelor cu caracter personal în perioada în care ni se permite să verificăm acuratețea datelor cu caracter personal,
 • atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și în schimb căutați o utilizare limitată a acestora,
 • atunci când nu mai avem nevoie de date cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le cereți pentru a stabili, realiza sau apăra cerințele legale,
 • dacă v-ați opus prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din GDPR și așteptați confirmarea dacă interesele noastre legitime sunt mai puternice decât motivele dvs.

3.6 Dreptul la transferul de date

Aveți dreptul de a primi date cu caracter personal într-o structură, format electronic utilizat în mod obișnuit și lizibil.

Aveți dreptul de a transfera datele cu caracter personal către o altă persoană responsabilă de prelucrarea datelor fără interferențe din partea noastră, atâta timp cât prelucrarea se bazează pe consimțământ în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) GDPR sau în baza unui contract în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR și se efectuează automat și nu este necesară pentru îndeplinirea sarcinilor în interes public sau în îndeplinirea sarcinilor oficiale.

Mai mult, atunci când exercitați dreptul la transferul de date în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, aveți dreptul de a transfera direct datele cu caracter personal de la o persoană la cealaltă responsabilă cu gestionarea datelor, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic și nu afectează drepturile și libertățile altor persoane.

3.7 Dreptul la obiecțiune

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal, în orice moment și în legătură cu situația dvs. particulară, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) literele (f) și (e) din GDPR. Acest lucru se aplică și pentru realizarea de profil conform prevederilor de mai sus.

În cazul unei obiecții, nu vom prelucra datele dvs. personale cu excepția cazului în care putem dovedi că interesele noastre legitime depășesc interesele, drepturile și libertățile dvs. sau dacă avem nevoie de procesare pentru a formula, urmări sau apăra revendicări legale.

Dacă prelucrăm date cu caracter personal pentru marketing direct, aveți dreptul de a depune o reclamație în orice moment. Acest lucru se aplică și pentru crearea de profiluri în măsura în care este asociată cu un astfel de marketing direct.

În cazul în care depuneți o reclamație cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul marketingului direct, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal în acest scop.

În plus, aveți dreptul de a vă opune, în raport cu situația dvs. particulară, la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri științifice, sociale sau statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea sarcinilor de interes public.

3.8 Luarea deciziilor individuale automatizate, inclusiv crearea de profiluri

Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, care are un efect legal sau similar asupra dvs., atâta timp cât o astfel de decizie: (1) nu este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între noi sau (2) nu este aprobat prin legea Uniunii Europene sau legea statului membru căruia suntem supuși și care prescrie măsuri de protecție adecvate în legătură cu drepturile, libertățile și interesele dvs. sau (3) nu se bazează pe consimțământul dvs. exclusiv.

3.9 Dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal înainte de retragerea acestuia.

4. Minorii

Portalul și serviciile noastre nu sunt destinate minorilor și nu colectăm în mod explicit datele personale ale minorilor. Dacă sunteți părinte sau tutore și credeți că copilul dvs. ne-a furnizat orice informații personale, vă rugăm să ne contactați și vom șterge informațiile personale în conformitate cu legislația aplicabilă și cu această politică de confidențialitate.

5. Protecția datelor

5.1 Protecție și criptare

Am oferit măsuri tehnice și organizatorice adecvate și măsuri de prevenire (TOM) pentru a preveni accesul neautorizat la datele cu caracter personal, prelucrarea ilegală a datelor cu caracter personal și pierderea neautorizată / accidentală a datelor cu caracter personal.

Aceasta include, de exemplu, criptarea comunicării noastre care are loc prin intermediul portalului. Protocolul de criptare Secure Socket Layer (SSL) este utilizat pentru criptare. Puteți verifica calitatea criptării noastre la linkul: https://www.ssllabs.com/ssltest.

Vă rugăm să rețineți că transmiterea datelor prin Internet poate fi supusă vulnerabilităților de securitate și poate să nu fie protejată complet de accesul terților.

5.2 Furnizor de servicii hosting

Serverul care găzduiește portalul nostru este situat în Slovenia și este administrat de compania DHH.si d.o.o., Pod hribom 55, SI-1000 Ljubljana (www.domenca.com). Avem un contract cu respectiva companie privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Puteți găsi politica de confidențialitate a companiei care ne oferă servicii hosting la linkul: https://www.domenca.com/izjava-o-varnosti/.

6. Server (log files)

De fiecare dată când accesați portalul nostru, Daibau.ro, sistemul înregistrează automat seturi de date și informații generale. Datele și informațiile generale menționate sunt stocate în log files (fișiere jurnal) pe serverul nostru din Slovenia, compania DHH.si d.o.o.

6.1 Logarea automată pe server

Datele și informațiile înregistrate automat includ:
 • tipuri și versiuni (modele) de motoare de căutare,
 • sistemul de operare utilizat pentru acces,
 • site-ul web de la care sistemul de acces vine pe portalul nostru („referrers”),
 • paginile web pe care le-ați vizualizat,
 • data și ora accesului la site,
 • Adresă IP,
 • alte date și informații similare utilizate în caz de abuz sau atac pe portalul nostru.
Nu folosim aceste informații generale pentru a vă dezvălui identitatea. Informațiile de mai sus sunt necesare pentru:
 • afișarea corectă a conținutului,
 • optimizarea conținutului în funcție de capacitățile dvs. tehnice,
 • asigurarea funcționării continue a sistemului informațional-tehnic și tehnologic de pe portal,
 • furnizarea de informații serviciilor competente în caz de atac digital (cibernetic).
Facem aceste date anonime și le analizăm prin metode statistice, în primul rând pentru a asigura utilizarea în siguranță a portalului.

7. Cookie-uri

7.1 Ce sunt cookie-urile ??

Când utilizați orice site web, cookie-urile se activează (Google Analytics, Sesiune). Cookie-urile sunt fișiere text mici (șiruri de numere și litere) pe care computerul sau dispozitivul dvs. mobil le înregistrează. Cookie-urile temporare sunt șterse automat când închideți browserul. Acest lucru este valabil mai ales pentru cookie-urile de sesiune. Înregistrează ceea ce este cunoscut sub numele de ID de sesiune, prin care diferite cereri din browserul dvs. pot fi atribuite unei sesiuni comune / generale. Acest lucru vă permite să vă recunoașteți dispozitivul când vă întoarceți pe portalul nostru. Cookie-urile de sesiune sunt șterse când vă deconectați sau închideți browserul. Cookie-urile persistente sunt șterse automat după o anumită perioadă, iar acestea pot varia în funcție de cookie-uri. Puteți șterge oricând cookie-urile din browserul dvs. (Settings, Safety&Security). Scopul principal al cookie-urilor este de a permite serverului web să prezinte utilizatorului pagini web personalizate, ceea ce permite ca experiența la vizitarea site-ului web să fie mai personală și să răspundă mai bine nevoilor individuale ale utilizatorului. Cookie-urile sunt, de asemenea, utilizate pentru a ajuta providerul să afle mai multe despre modul în care utilizatorii folosesc site-urile web și, de asemenea, pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului în timpul vizitelor.

7.2 Ce tipuri de cookie folosim?

În general, sunt utilizate patru tipuri de cookie-uri:

Cookie-uri temporare sau cookie-uri de sesiune: acestea sunt cookie-uri temporare care sunt stocate în browserul utilizatorului până la sfârșitul unei vizite la un site web (în timpul sesiunii de navigare și sunt șterse în timpul sesiunii). Aceste cookie-uri sunt necesare pentru ca anumite aplicații sau funcții să funcționeze corect.

Cookie-uri persistente: Cookie-urile persistente sunt utilizate pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului (de exemplu, pentru a stoca datele de înregistrare, setările de limbă ale paginilor etc.). Aceste cookie-uri rămân în fișierul browserului utilizatorului o perioadă mai lungă de timp până nu sunt șterse. Această perioadă de timp depinde de alegerile pe care le face utilizatorul în setările browserului său. Cookie-urile persistente permit încărcarea informațiilor pe server, de fiecare dată când cineva vizitează un site web. Cookie-urile persistente sunt cunoscute și sub numele de cookie-uri de urmărire.

Cookie-urile proprii (1st party cookies) sunt cele care se află pe un site web pe care utilizatorul îl vizualizează și poate fi permanent sau temporar. Site-urile web utilizează aceste cookie-uri pentru a stoca date pe care le vor folosi din nou data viitoare când un utilizator va accesa aceeași pagină.

Alte cookie-uri (3rd party cookies) sunt cele care provin de pe alte site-uri web partenere (care măsoară traficul, de exemplu). În acest fel, terții pot colecta date despre utilizatori de pe diverse site-uri web și le pot folosi în diverse scopuri, de la publicitate și analize la îmbunătățirea produselor lor.

7.3 Care cookie-uri folosim

Cookie-uri DAIBAU

Cookie DAIBAU: cookie-ul de autentificare și datele de sesiune stochează datele necesare pentru buna funcționare și afișarea paginii sistemului DAIBAU în timpul vizitei. Durata: 2 luni.

Cookie PHPSESSID: Un cookie de sesiune este stocat atunci când un furnizor înregistrat este conectat la un site web și stochează un identificator al sesiunii unic aleatoriu pe durata sesiunii. Scopul cookie-urilor este de a furniza identificarea utilizatorului înregistrat în sistemul DAIBAU în timpul sesiunii. Durata: durata sesiunii.

Cookie-uri Google Analytics: cookie-uri pentru urmărirea traficului pe un site web.

_ga Cookie: Acest cookie este utilizat pentru a distinge utilizatorii unici prin atribuirea unui număr generat aleatoriu ca identificator al clientului. Acesta este inclus în fiecare cerere pentru o pagină de pe site și este utilizat pentru a calcula datele despre vizitatori, sesiuni și campanii pentru rapoarte analitice. Acest cookie este setat în mod sistemic să expire după 2 ani, deși proprietarii de site-uri web pot schimba acest lucru. _gat Cookie: utilizat pentru a limita rata de solicitare - restricționează colectarea datelor în locații cu trafic mare. Expiră după 10 minute. -gid Cookie: Salvează și actualizează o valoare unică pentru fiecare pagină vizitată.

Cookie-uri afiliate Google pentru difuzarea anunțurilor.

Cookie-uri Facebook: act, c_user, datr, dpr, fr, pl, prezență, sb, vd, ks, urmărirea utilizatorilor și publicitate.

SmartlookCookie: urmărirea sesiunii pentru a îmbunătății experiența utilizatorului; durata 1 zi.

8. Cum colectăm informații personale?

În prezent, puteți introduce date cu caracter personal în formularul online, trimiteți-ne un e-mail, contactați-ne telefonic sau personal. Vă rugăm să rețineți că e-mailurile necriptate nu sunt protejate în mod adecvat împotriva posibilului acces neautorizat de către terți.

Mai jos veți găsi descrieri detaliate ale fiecăreia dintre modalitățile de colectare a datelor cu caracter personal.

8.1 Formular online pe portalul nostru

Când primim solicitarea (cererea) dvs., utilizând formularul online de pe portalul nostru, furnizorul nostru de servicii hosting, DHH d.o.o., înregistrează data și ora înregistrării și adresa IP de la care s-a făcut înregistrarea. Acest lucru se face exclusiv în scopul de a avea dovezi în cazurile în care e-mailul este utilizat de o persoană neautorizată.

De asemenea, verificăm utilizarea neautorizată a adresei de e-mail de către furnizorul de servicii hosting (DHH doo) trimitând un e-mail prin care se solicită confirmarea cererii dvs. și, dacă confirmați că sunteți dvs. și că ați trimis solicitarea (cererea), aceasta vă notifică automat că originalul e-mailul a fost confirmat.

Această solicitare (cerere) este procesată în continuare numai de noi și de destinatari (enumerați mai jos), totul după ce ați primit confirmarea cererii. În caz contrar, datele cu caracter personal sunt șterse în termen de 48 de ore de la momentul trimiterii e-mailului prin care se solicită confirmarea cererii (opt-in dublu).

Vă rugăm să rețineți că transmiterea datelor prin Internet poate fi supusă vulnerabilităților de securitate și poate să nu fie protejată complet de accesul terților.

8.2 Confirmarea adresei de e-mail și a numărului de telefon

Trimitem o notificare la adresa dvs. de e-mail cu un link care confirmă faptul că sunteți proprietarul adresei de e-mail date și, de asemenea, trimitem un SMS la numărul de telefon dat pentru a vă confirma identitatea. În cazul în care nu există suficiente informații în cerere sau nu sunt suficient de precise, unul dintre angajații noștri vă v-a suna.

8.3 Transmiterea cererilor către executanții potriviți

Cererea dvs. este afișată anonim tuturor executanților eligibili. Doar atunci când executantul confirmă că este interesat, i se acordă acces la datele personale - numărul de telefon și numele dvs. - și înregistrăm acest lucru și îl verificăm în mod regulat. Dacă în orice moment decideți că cerea să nu fie vizibilă publicului, așa va fi și executanții nu o vor mai vedea. De asemenea, puteți închide cererea în orice moment. Executanții cărora li s-a acordat acces la informațiile dvs. personale vor păstra acel acces, cu excepția cazului în care solicitați ștergerea.

8.4 Notificări

Pentru a facilita relația și comunicarea dintre noi (și dumneavoastră ca utilizator) sau între utilizatori, adresa dvs. de e-mail va fi procesată astfel încât să puteți primi notificări sau mesaje referitoare la caracteristicile platformei, cum ar fi notificarea cererii unui alt utilizator.

8.5 Comunicarea

Puteți schimba mesaje prin intermediul platformei cu executanții, contractanții sau furnizorii de servicii pe care i-ați ales. Doar dvs., executantul selectat și DAIBAU aveți acces la aceste mesaje în cazul unei dispute.

9. De ce prelucrăm datele cu caracter personal?

9.1 Generalități

Colectăm date cu caracter personal exclusiv în scopuri specifice și legale. Nu prelucrăm date cu caracter personal în niciun alt scop, din cele care nu sunt enumerate în acest document și nici nu este necesar să furnizăm servicii, în conformitate cu interesele legitime.

9.2 Marketing, transmiterea către terți

Transmitem datele dvs. exclusiv entităților comerciale ale căror activități sunt în conformitate cu nevoile dvs. pentru servicii. Entităților comerciale li se interzice transmiterea către terți a condițiilor de utilizare, cu excepția cazului în care se prevede în mod specific în contracul de cooperare.

9.3 Înregistrare utilizator

Dacă doriți să ne trimiteți o cerere sau o întrebare prin intermediul unui site web, e-mail, telefon sau personal, noi și destinatarii enumerați mai sus vom procesa informațiile pe care le furnizați (inclusiv informațiile dvs. personale) pentru a pre-procesa cererea dvs., ca parte a relației de afaceri sau pentru a procesa și gestiona cererea dvs., precum și pentru a oferii asistență clienților. De asemenea, puteți crea un cont de utilizator prin care vă putem stoca datele pentru mai târziu. Dacă deschideți un cont în secțiunea „Contul meu”, informațiile pe care le furnizați vor fi descărcate și salvate.

9.4 Informații suplimentare

Dacă doriți să vă personalizați contul, puteți adăuga o fotografie sau o imagine.

9.5 Înregistrarea persoanelor juridice

Orice persoană juridică care are o activitate înmatriculată (înregistrată) și se află pe lista celor cu care ne ocupăm de portal, poate crea un cont de utilizator. Numai după semnarea Declarației de identitate, tratamentul individual și revizuirea activității companiei, entității comerciale i se oferă acces la o parte din datele personale pentru utilizatori care corespund intereselor și competențelor sale comerciale.

10. Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal

10.1 Generalități

Prelucrăm datele cu caracter personal în mod legal, corect și transparent. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal se bazează pe unul dintre bazele legale de prelucrare a datelor.

Când ne contactați, de ex. numai cu titlu informativ, prelucrarea datelor dvs. personale este necesară în scopul interesului nostru legitim în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f ) din GDPR. Vă vom contacta numai atunci când sunt necesare mai multe informații pentru a ne conecta cu un expert în construcții adecvat și disponibil.

Dacă ne contactați, de ex. pentru a încheia un contract cu noi, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru a lua măsuri înainte de încheierea unui contract în conformitate cu articolul 6 (1, b) din GDPR (Regulamentul privind protecția datelor, denumit în continuare GDPR).

10.2 Căutare

Atunci când inițiați cooperarea în afaceri și îmbunătățiți relațiile de afaceri cu clienții existenți sau potențiali, prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară în scopul interesului nostru legitim în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR. Apoi, atunci când completați formularul de cerere, vă trimitem periodic buletine informative săptămânale.

10.3 Înregistrarea și contul de utilizator

Atunci când vă înregistrați, adică creați și utilizați un cont de utilizator, prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a executa contractul la care sunteți una dintre parți în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) punctul (b) din GDPR.

10.4 Procesarea cererii dvs.

Datele cu caracter personal, inclusiv cele care nu sunt obligatorii și le-ați introdus în mod voluntar, sunt prelucrate de noi și de destinatarii enumerați mai sus, în conformitate cu baza legală din articolul 6, alineatul 1, literele (b) și (f) din GDPR. Procesarea se face pentru a vă identifica ca pe client, astfel încât să putem realiza cererea dvs. și să comunicăm cu dvs.

10.5 Înregistrarea și contul executantului

Atunci când vă înregistrați, adică creați și utilizați contul unui executant, dacă sunteți desemnat ca persoană de contact pentru persoană juridică, prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în scopul interesului nostru legitim în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR. Informațiile privind contul sunt necesare pentru ca profesioniștii din construcții interesați să vă contacteze pentru informații suplimentare sau pentru o întâlnire.

10.6 Folosirea fotografiilor

Baza legală pentru utilizarea fotografiilor dvs. este consimțământul dvs. în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) punctul 1 din GDPR. Fotografiile sunt necesare pentru a se vedea pentru ce proiectele dvs. sunt speciale. Dacă DAIBAU găsește imagini personale, acestea vor fi șterse.

10.7 Informații pe care le furnizați în mod voluntar pe profilul dvs., notificări, mesaje

Baza legală este un interes legitim în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR. Păstrăm astfel de date în cazul unui litigiu cu un expert în construcții.

11. Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

11.1 Generalități

Prelucrăm datele cu caracter personal în mod legitim și în conformitate cu legea. Toate procesele noastre sunt transparente și sunt prezentate în detaliu în acest document.

11.2 Marketing, transmiterea către terți

Transmitem datele acelor terțe părți cu care am intrat într-o relație de afaceri formală. Prelucrarea datelor cu caracter personal este importantă pentru a îndeplinii așteptările unui număr cât mai mare de utilizatori ca persoane fizice și juridice și de aceea este în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR.

11.3 Înregistrarea utilizatorilor

După înregistrare, adică trimiterea unei anchete (cereri), prelucrarea datelor este necesară, în primul rând pentru a ne îndeplinii obligațiile față de dvs., deoarece ne-am angajat să le îndeplinim în Condițiile generale de utilizare, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR- a. Aceasta se referă în primul rând la realizarea cererii dvs., la comunicarea noastră reciprocă și la comunicarea dvs. cu executanții.

12. Ce date prelucrăm?

12.1 Generalități

Rugăm în mod expres toți utilizatorii să nu dezvăluie informații personale care nu sunt relevante pentru îndeplinirea cu succes a funcțiilor portalului. Acest lucru este valabil mai ales pentru așa-numitele ”date sensibile”. Nu se caută niciodată informații personale sensibile, cum ar fi originea rasială sau etnică, opinia politică sau ceva similar.

12.2 Intrarea în contact

În cazul în care ne contactați prin e-mail sau telefon, stocăm și prelucrăm numai acele date personale pe care de altfel le-ați furniza în formularul online. Aceste date sunt prelucrate în același mod ca și datele obținute din formularul online.

12.3 Contul de utilizator, trimiterea și confirmarea cererilor

Datele obligatorii, necesare funcționării portalului și realizării serviciilor pe care le oferim, sunt marcate separat, precum și alte date pe care le puteți introduce dacă doriți. Vă cerem următoarele:
 • informații de contact (nume, adresă, număr de telefon, e-mail),
 • detalii despre proiectul dvs.,
 • informații suplimentare opționale despre proiect.

13. Cu cine împărtășim informațiile dvs.?

13.1 Destinatari și manageri de date

Partajăm datele dvs. integral sau parțial, numai în măsura necesară, cu următoarele categorii de administratori de date:
 • contractanți și / sau furnizori de servicii - executanți, așa cum este descris în Termenii și condițiile generale,
 • parteneri de afaceri - numai dacă există un interes legitim, atunci când partenerul de afaceri este, de asemenea, un expert în construcții care poate ajuta la proiect,
 • instituții competente prin ordin sau altă cerere, instanțe sau poliție în caz de litigiu.
În plus, datele dvs. vor fi transmise parțial sau integral către următorii destinatari care acționează ca processer:
 • DHH.si d.o.o.(hosting, Web mail – Slovenia),
 • Google LLC (Analytics, Drive - SUA - Privacy Shield),
 • Microsoft Inc. (Skype - SUA - Scutul de confidențialitate),
 • furnizorii de servicii (servicii IT).

13.2 Transmiterea datelor către țări terțe

Deoarece facem parte dintr-un grup de companii care operează în mai multe țări, informațiile dvs. personale pot fi transferate către alte companii din grup. Vă rugăm să rețineți că una dintre companiile din grup, DAIBAU sistem d.o.o., operează în Republica Serbia („țară terță”). Republica Serbia nu este membră a Uniunii Europene și Comisia Europeană nu a luat o decizie cu privire la transferul de date cu caracter personal către țări terțe, inclusiv Republica Serbia.

Pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale față de dvs., precum și a procedurilor noastre administrative interne (de grup), putem transfera datele dvs. cu caracter personal către țara terță menționată mai sus.

Posibilul transfer al datelor dvs. personale către o țară terță este prevăzut cu garanții suplimentare și îndeplinește toate cerințele prescrise de GDPR pentru un astfel de transfer, totul pentru a proteja toate datele personale. Posibilulul transfer are un temei juridic adecvat, adică este necesar pentru interesul nostru legitim în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) GDPR. Măsuri de protecție suplimentare sunt, de asemenea, aplicate prin semnarea acordurilor de transfer de date între companiile din grup. Contractul de transfer de date conține clauze contractuale standard în conformitate cu cerințele GDPR.

13.3 Înregistrare, date de profil

Anul nașterii, locația, țara și numele de utilizator sunt vizibile pentru utilizatorii înregistrați pe platformă numai după înregistrare. Alte date nu sunt vizibile.

13.4 Notificări, mesaje

Utilizatorii au posibilitatea de a face schimb de mesaje între ei printr-un sistem intern de pe platformă.

14. Termenul limită pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

14.1 Termenul limită de prelucrare a datelor

Datele cu caracter personal pentru care legea prescrie perioada de păstrare a datelor sunt stocate în perioada prevăzută de lege.

Păstrăm informațiile personale pe care le prelucrăm pe baza consimțământului dvs. atâta timp cât avem acordul dvs. Dacă vă retrageți consimțământul, vă vom șterge informațiile personale cât mai curând posibil. Dacă se dă consimțământul pentru o anumită perioadă de timp, datele dvs. personale vor fi șterse cât mai curând posibil după expirarea respectivei perioade. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pe baza intereselor noastre legitime sunt păstrate atât timp cât există un interes legitim care este determinat pe baza unei evaluări a interesului legitim. De exemplu, dacă ne contactați numai pentru a obține anumite informații, datele dvs. personale vor fi șterse imediat după comunicare. Când procesăm datele dvs. personale în scopuri de marketing, le stocăm timp de trei ani după ultimul contact cu dvs. și apoi le ștergem.

Puteți șterge oricând contul dvs. deschis pe platforma noastră și vom șterge imediat toate datele dvs. personale legate de acel cont, cu excepția cazului în care este necesară o perioadă legală de păstrare pentru anumite informații.

15. Destinatarii

15.1 Google Analytics

Portalul nostru folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google Inc. ("Google"). Google Analytics utilizează cookie-uri, care sunt stocate pe computerul dvs. sau pe dispozitivele mobile și sunt utilizate pentru a analiza traficul site-ului web.

Baza legală pentru utilizarea Google Analytics este interesul nostru legitim în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR.

Pe paginile web, Google Analytics funcționează utilizând funcția „anonymize IP” pentru a face mai întâi vizitatorii anonimi (așa-numita mascare IP) și abia apoi colectează și analizează. Google face acest lucru ștergând ultimele trei cifre ale IP-ului. Numai în cazuri excepționale, IP-ul este transmis unui server din SUA și apoi anonimat prin trunchiere.

Informațiile colectate prin cookie-uri despre vizitele dvs. la portal (adresa IP prescurtată într-un mod special, titlul site-ului web, informații specifice browserului, informații despre utilizarea site-ului web), Google trimite de obicei și stochează pe sistemele din Statele Unite. Relația cu Google și transferul de informații către Google se bazează pe decizia Comisiei Europene privind adecvarea: Scutul de confidențialitate UE-SUA („Privacy Shield”).

De asemenea, puteți restricționa stocarea cookie-urilor prin setările software corespunzătoare din browser. Dar rețineți că, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile portalului.

Puteți, de asemenea, să refuzați lui Google posibilitatea de a colecta și prelucra date generate de cookie-uri care se referă la utilizarea site-ului dvs. (inclusiv adresa IP), toate folosind un supliment de browser disponibil la următoarele linkuri pentru descărcare și instalare: http: / /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Informații despre terța parte: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, Fax: +353 (1) 436 1001. Condiții de utilizare: http://www.google.com/analytics/terms /en.html, Politica de confidențialitate: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html în Politica de confidențialitate: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy .

15.2 Google Maps

Dacă utilizați Google Maps, adresa dvs. IP trebuie salvată. Aceste informații sunt de obicei transmise către un server Google din SUA și stocate acolo, iar SIOUG nu are nicio influență asupra acelui transfer de date.

Utilizarea Google Maps este în interesul portalului nostru, deoarece facilitează găsirea locațiilor pe care le promovăm. Acesta este un interes legitim în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor.

Informații despre terța parte: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, Fax: +353 (1) 436 1001. Termenii și condițiile Google Analytics, Google Analytics Termeni generali de securitate și politică de confidențialitate, Regulamentul despre Politica de confidențialitate Google. Google aderă la Scutul de confidențialitate UE-SUA (”Privacy Shield”).