Pentru zona

  Un reper architectural deosebit din orașul Roman : Biblioteca Municipală George Radu Melidon - Casa Ioachim

  Articolul a fost citit chiar de 653+ utilizatori
  “Vino! E un oraş încântător! Sînt sigur că o să te prindă farmecul străzilor noastre, cu nume de voievozi şi ctitori. Un oraş pitoresc, cu oameni pitoreşti. Te ghicesc surâzând. Am rămas o anacronică excepţie. Un fenomen. Un provincial care-şi iubeşte oraşul şi-şi adoră concetăţenii.” (Cezar Petrescu - Oraş Patriarhal)

  Roman - orașul din inima Moldovei, ctitorit, prin voinţă domnească, de domnitorul Roman Muşat, orașul străzilor cu nume de voievozi şi ctitori. Un oraş pitoresc, cu oameni pitoreşti.

  Orașul care a dat culturii românești și universale pe renumiții muzicieni Sergiu Celibidache, Mihail Jora, Dumitru D. Botez, Alexandru Zirra, Paul Ciuntu, orașul economistului Ion D. Strat - primul rector al Universităţii din Iaşi, orașul primului inginer agronom român - Ion Ionescu de la Brad, orașul inginerului Panait Donici (autor al primei Legi a drumurilor din România), profesorul şi publicistul George Radu Melidon (întemeietorul primei Biblioteci publice la Roman), Filip Brunea - Fox (fondator al reportajului literar românesc), traducătoarea Antoaneta Ralian şi Richard Stein (compozitorul șlagărului Sanie cu zurgălăi).

  În viaţa culturală a oraşului au existat numeroase momente memorabile, legate de activitatea unor personalităţi marcante ale panteonului nostru spiritual: cronicarul Miron Costin, Dosoftei - psalmistul, scriitorii Calistrat Hogaş, Cezar Petrescu, Haralamb Zincă, scriitorul și criticul literar Garabet Ibrăileanu. Și tot în miezul Moldovei, în târgul Romanului a locuit scriitorul Max Blecher. Un scriitor cu un destin cutremurător, un mare scriitor și mare martir al literaturii și al vieții (Mircea Cărtărescu).

  Casa Ioachim

  La intersecția bulevardului Roman Mușat cu str. Cuza Vodă, în apropierea Bisericii Precista Mare, ctitorie a Lăpușnenilor și nu departe de Catedrala Arhiepiscopală, ridicată de voievodul Petru Rareş, se află o clădire cu o prestanţă arhitecturală indiscutabilă - Casa Ioachim.  

  Casa_Ioachim.jpg
  Casa Ioachim / sursă foto : Primăria Mun. Roman

  Clădirea a fost construită de negustorul armean Vasile Ioachim, la sfârşitul sec. al XIX-lea, în stilul specific arhitecturii clasice franceze. 

  Înainte de anul 1909, Vasile Ioachim a vândut casa Primăriei. Până în anul 1946, în clădire a funcţionat Administraţia Financiară, după care au funcţionat, pe rând, Primăria oraşului, Şcoala de surori medicale, o secţie a Spitalului, iar din anul 1974 este sediul Bibliotecii Municipale. 

  De-a lungul timpului, clădirea a suferit mai multe transformări, care i-au luat din farmecul iniţial: au dispărut unele elemente decorative din interior, dar şi terasa cu balustradă din exterior.

  Biblioteca_imagine_exterior.jpg
  Imagine exterioară Biblioteca Municipală Roman /  sursă foto: Primăria Mun. Roman

  Cea mai largă şi mai bogată desfăşurare a elementelor decorative se află pe clădirea principală: plăci dreptunghiulare din teracotă maro, decorate cu motive florale, pilaştri cu striaţii orizontale, nişe cu statui care reprezintă pe zeiţele frumuseţii şi a abundenţei, una cu o coroană în mâna dreaptă, cealaltă cu cornul abundenţei în mâna stângă.                                       

  Uşa de intrare în clădire, din lemn, în patru canate, are partea superioară realizată în forma unui segment de cerc, iar la bază, fiecare din cele patru canate este prevăzută cu câte o tăblie de lemn cu un decor în relief. 

  Turnul, legat de ambele corpuri de clădire, este un minunat loc de belvedere, unde se ajunge cu ajutorul unei scări interioare. 

  Curtea_interioara_a_bibliotecii.jpg
  Turnul Bibliotecii / sursă foto : Primăria Mun. Roman

  Clădirea anexă, unde sunt depozitele de carte, formează o latură de închidere a unei curţi interioare. 

  Depozitul_de_carte.jpg
  Depozitul de carte / sursă foto: Primăria Mun. Roman

  Spațiile interioare ale Bibliotecii

  Tradiţia clasicismului francez şi a romantismului care domina sfârşitul sec. al XIX-lea, este bine transpus şi în arhitectura interioară a clădirii unde, printre altele, mai putem admira şi câteva plafoane pictate în stilul unui eclectism de bună calitate. 

  Imagine_statui_exterioare_Biblioteca.jpg
  Exteriorul clădirii /  sursă foto: Primăria Mun. Roman

  Cel mai spectaculos element al arhitecturii şi decoraţiei interioare îl reprezintă holul de la intrare, o adevărată sală a paşilor pierduţi, cu multiple elemente decorative realizate în stuc, o valoroasă pictură în ulei a pereţilor şi plafonului, ritmicitatea uşilor, nişelor şi zonelor pictate, bogăţia elementelor de decor al uşilor din lemn sau a elementelor florale care separă aceste structuri, toate la un loc formează încununarea unei strădanii ale artiştilor decoratori, în dorinţa lor de a oferi comanditarului bogat şi cu pretenţii, o ambianţă care să atragă şi alţi doritori de a folosi prezenţa lor, la sfârşitul secolului al XIX-lea, într-un oraş ca Romanul. 

  De remarcat sunt cele două elemente decorative pictate în interior cu o mare varietate de forme spiralice, flori, elemente arhitecturale şi doi îngeri, care ocrotesc un mic panou oval - un cartuş - cu câte o monogramă. La primul sunt prezente literele V şi I, frumos redate, ce reprezintă, probabil iniţialele numelui proprietarului imobilului - Vasile Ioachim, iar cel de al doilea, pe acelaşi tip de cartuş, literele A. I, probabil iniţialele consoartei, Ana? Ioachim.

  Ioachim si Ana.jpg
  Elemente decorative - Biblioteca Municipală George Radu Melidon / sursă foto: Primăria Mun. Roman

   Cea mai spectaculoasă sală se află la capătul holului - Sala de Artă, pictată în întregime -  plafon şi pereţi.  Celelalte camere, care flanchează marele hol, au realizate plafoane frumos pictate. Toate sunt organizate în „oglinzi”, în special motive decorative geometrice sau vegetale. 

  Camera cea mai mare nu mai păstrează nici un element al picturii interioare. Sunt totuşi marcaţi pilaştrii cu capiteluri simple, astăzi colorate, ale căror capiteluri sunt bine puse în evidenţă atât la pereţi cât şi pe tavan. 

  Detaliu_plafon_Biblioteca.jpg
  Plafon ornamentat /  sursă foto: Primăria Mun. Roman
  Detalii_interior.jpg
  Detalii interior /  sursă foto: Primăria Mun. Roman

  Lucrările de restaurare ale Bibliotecii

  Vitregiile vremii și-au pus amprenta peste zidurile clădirii, șubrezindu-i stabilitatea și aducând-o la starea de a nu mai oferi un spațiu adecvat, atât pentru funcționalitatea bibliotecii, cât și pentru actele culturale ce se desfășurau periodic aici, sau pentru păstrarea și conservarea în bune condiții a fondului de carte existent.

  Astfel că, anul 2012 a însemnat debutul lucrărilor de renovare, consolidare, și modernizare a sediului Bibliotecii Municipale - imobil care, în pofida prestanţei arhitecturale indiscutabile, se afla într-un stadiu avansat de degradare (acoperişuri deteriorate, instalaţii electrice şi de termoizolare depăşite, lipsa canalizării) şi, nu în ultimul rând, prezenta pericolul un ridicat riscului seismic. 

  Biblioteca_din_Roman.jpg
  Superba Bibliotecă din Roman /  sursă foto: Primăria Mun. Roman

  Proiectul Reabilitarea, consolidarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural - Biblioteca Publică „George Radu Melidon”, iniţiat de Primarul de Roman - Laurenţiu Dan Leoreanu, a fost sprijinit financiar cu fonduri de la Consiliul Local Roman şi de la Consiliul Judeţean Neamţ.

  Lucrările au fost efectuate în perioada 2012-2016. În anul 2012, s-au executat consolidări ale fundației corpului principal, desfaceri la pereți, tavane, pardoseli şi cămășuieli în corpul anexă. În anul 2013 s-au executat: consolidări ale fundațiilor la corpul principal, consolidarea integrală la Turnul florentin, consolidări la fundațiile și pereții corpului anexă, pardoselile armate la corpul principal şi la corpul anexă, restaurarea tâmplăriei la corpul principal, instalația termică, instalația electrică, paratrăsnetul la Turnul florentin și canalizarea exterioară.

  Lucrările executate în anul 2014 au constat în definitivarea consolidării corpului principal și a Turnului, iar la corpul anexă s-au definitivat reparațiile la tencuieli, s-au executat șarpanta, acoperișul și amenajarea mansardei. De asemenea, s-au restaurant ușile și ferestrele și s-au executat operațiile pregătitoare pentru restaurarea componentelor artistice la corpul principal. În anul 2015, au fost parcurse principalele etape în reabilitarea și modernizarea acestui imobil cu valoare arhitectonică deosebită, iar în anul 2016 au fost finalizate lucrările de refacere a picturii și a pardoselilor. 

  Pe 26 mai 2016, Bibiloteca municipală George Radu Melidon din Roman, refăcută și restaurată în totalitate, înveșmântată în haină de sărbătoare, arătându-și splendoarea arhitecturală și frumusețea care a înscris-o în rândul monumentelor de artă ale urbei romașcane, și-a redeschis porțile pentru a-și relua activitatea culturală pentru care a fost consacrată.

  Biblioteca_Roman_vedere_panoramica.jpg
  Biblioteca Municipală George Radu Melidon - vedere panoramică / sursă foto: Primăria Mun. Roman

  Concluzii

  Dacă Biserica este Casa lui Dumnezeu, atunci Biblioteca este Templul Spiritului Uman; este Blazonul unei nobleţi care are Infinitul ca strămoş şi ca posteritate. (Paul Christian)

  Numele actualei Biblioteci a fost dat în onoarea profesorului şi publicistului romaşcan George Radu Melidon, întemeietorului primei Biblioteci publice la Roman, cel care, în ziua de 2 aprilie 1885, a dăruit Primăriei Roman 228 de volume menite, cum spunea în actul de donație, să formeze „începutul unei biblioteci publice în orașul natal”.

  Sectia_Carte_pentru_copii.jpg

  Imagine_de_interior_Biblioteca.jpg
  Biblioteca din Roman - azi /  sursă foto: Primăria Mun. Roman

  Mulțumim din suflet conducerii Bibliotecii Municipale din Roman și Primăriei Roman pentru amabilitatea cu care ne-au sprijinit în realizarea acestui articol.

  653
  Autorul: Revista Daibau

  Cum v-au fost de folos aceste informații?


  Idei de amenajare a casei

  O revistă cu idei proaspete și sfaturi din partea autorilor noștri pentru amenajarea spațiului de locuit.