Pentru zona

  Caracal – un oraș din Câmpia Romanațiului, cu o bogată tradiție culturală și istorică

  Articolul a fost citit chiar de 1878+ utilizatori
  Călătorule, dacă pașii te poartă pe tărâmurile Olteniei, oprește-te la Caracal. Un oraș frumos de câmpie, unde s-au păstrat crâmpeie de istorie, aspecte citadine din perioada cosmopolită a Caracalului interbelic, ca unul dintre marile oraşe ale Olteniei. Oraşul Caracal a moştenit un patrimoniu istoric şi cultural bogat. Cine nu cunoaşte România are nevoie de un timp îndelungat pentru a descoperi acest frumos oraş.

  Evenimentele care au marcat istoria acestui oraş sunt consemnate de istorici. Cele mai importante repere ale oraşului, sunt  însă, edificiile publice şi lăcaşurile de cult, hotelurile  construite la început de secol XX, care îi adăposteau odinioară pe cei aflaţi cu diferite treburi prin Caracal. Nu poţi veni în Caracal şi să nu faci câţiva paşi prin parcul oraşului, opera a doi arhitecţi francezi Edgar Redond şi Ernest Pinard, ce poartă numele marelui filantrop Constantin Poroineanu. Nu poți să nu admiri frumoasa arhitectură a teatrului, opera arhitectului austriac Franz Bilek, fără să vezi monumentele orașului, ridicate de caracaleni pentru a cinsti istoria neamului, casa unde s-a născut și a trăit renumitul boier-haiduc Iancu Jianu. O sumă de istorii a celor mai vizibile repere caracalene, sumă care echivalează cu însăşi o istorie a Caracalului. 

  1. Caracal – un oraș cu istorie milenară

  Oraşul Caracal este cea mai importantă aşezare din Câmpia Romanațiului. Este situat în sudul ţării la vest de Olt, la 40 km de oraşul Slatina, 41 km de oraşul Corabia şi la 40 km de oraşul Balş.

  Faţă de cel mai îndepărtat oraş din Oltenia, Craiova, se află la 56 km spre sud-est.

  Istoria Caracalului este milenară, pe teritoriul său au fost descoperite urme de locuire încă din neolitic, aparținând Culturii Vădastra (5000-4500 î.Ch.), bogată în ceramică frumos decorată în tehnica inciziei. 

  Obiecte-Neolitice-Vădastra-Caracal.jpg
  sursă foto: Primăria Mun. Caracal

   În perioada romană istoria Caracalului se circumscrie, în cea a Romulei-Malva, cetate întemeiată de romani după cucerirea Daciei, aflată la 9 km de Caracal spre nord-est.

  Romula-județul-Olt.jpg
  sursă foto: Primăria Mun. Caracal

  În ceea ce priveşte suprafaţa oraşului Romula, cercetări recente au stabilit că suprafaţa oraşului şi o parte din suburbii se întindea pe aproximativ 306 ha. Vicusul(satul) de la Caracal era o suburbie a Romulei, care aparţinea din punct de vedere administrativ şi juridic de ea.

  Etimologia numelui Caracal este în aşa fel explicată încât ea devine istorie ca semn al vieţii între Antichitatea romană şi începuturile statale româneşti din Evul mediu. Numele de Caracal a reprezentat subiectul unor ample dezbateri istoriografice.  

  Caracalul de astăzi este menționat documentar într-un hrisov din 17 noiembrie 1538 în timpul domniei lui Radu Paisie. Satul și moșia Caracal au aparținut boierilor Craiovești și Brâncoveni. Reședință a județului Romanați, Caracalul începe să se dezvolte și să devină un târg important din sudul țării, în perioada domniei lui Mihai Viteazul.

  2. Curtea Domnească și Biserica Domnească Ovidenia

  Ansamblul Domnesc de la Caracal amintește vizitatorilor de Palatul de odinioară, construit de marele voievod Mihai Viteazul. Se mai păstrează  Biserica, iar pe ruinele Palatului Domnesc a fost construită Școala de Băieți, cea mai veche din oraș.

  Biserica cu hramul „Ovidenia” este un reper arhitectural important pentru istoria Caracalului. Construită din zid, biserica are formă de navă, cu pridvor deschis și boltă. Pereții au fost pictați în stil bizantin, dar de-a lungul vremii pictura originală nu a mai rezistat. După  anul 1990, construcția a fost reparată și renovată. Este ctitorie a domnitorului Mihai Viteazul, ridicată în anul 1597.

  Biserica-Domnească-Ovidenie-Caracal.jpg
  Biserica Domnească Ovidenia - Caracal / sursă foto: Primăria Mun. Caracal

  3. Lăcașuri de cult din Caracal

  Caracalul se mândrește cu frumoase lăcașuri de cult, declarare monumente istorice. Străbătând orașul, vei putea admira biserici de o frumusețe aparte, care și astăzi sunt pline de credincioși în zilele de sărbătoare. 

  3.1 Biserica Sfânta Treime

  Ridicată în centrul orașului, aproape de Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial, Biserica cu hramul   „Sfânta Treime”  a fost construită în anul 1647 (7155) de către Pan Pascal vel Căpitan, având forma de navă, fiind restaurată de Varlaam Condicaru. Cunoscută multă vreme sub numele de Biserica Roșie, acest așezământ de cult era construit din cărămidă, netencuită la exterior. Pe o placă de marmură aflată deasupra intrării este menționat faptul că  „această sfântă biserică s-au refăcut de totu de dumneaei cocoana Stana a răposatului Dincă Mihai Moga, la 1881“. Această restaurare a schimbat forma bisericii, de la aceea de navă la forma de cruce. Lucrări de restaurare au avut loc și în 1998, când a fost refăcută pictura interioară a bisericii. 

  Biserica-Sfânta-Treime.jpg
  Biserica Sfânta Treime din Caracal / sursă foto: Primăria Mun. Caracal

  3.2 Biserica Adormirea Maicii Domnului

  Cea mai mare dintre bisericile Caracalului, este Biserica Catedrală cu hramul „Adormirea Maicii Domnului„. Impresionează prin dimensiunile generoase. Vizitatorii pot vedea azi lespezile de piatră ale mormintelor lui Costache, Amza și Iancu Jianu. Familia Jienilor a fost cea care a ridicat și înzestrat biserica, fiind  ctitorii acestei biserici. Biserica este construită în formă de cruce în stil grecesc cu 3 turle iar în față are un pridvor cu coloane care susțin arcade trilobate.

  Biserica-Adormirea-Maicii-Domnului.jpg
  Biserica cu  hramul Adormirea Maicii Domnului / sursă foto: Primăria Mun. Caracal

  Ferestrele înguste ale bisericii au vitralii încastrate în rame metalice. Pe locul din faţa bisericii a existat până în anul 1910 un turn înalt, cunoscut sub numele de Turnul Orologiului, pentru că în el se găsea un ceas mare cu trei cadrane. În scopul de a se crea Piaţa  Iancu Jianu din faţa bisericii şi a se deschide drumul spre piaţa oraşului, acel turn a fost demolat. Interiorul acestui lăcaș de cult este dominat de mobilierul realizat din lemn de stejar ornamentat, catapeteasma o creație superbă, iar jilțurile și ornamentele stranelor poartă sculptate motive populare tradiționale românești. 

  3.3 Biserica Toți Sfinții

  Frumoasa biserică Toți Sfinții este una dintre cele mai vechi creații arhitecturale din Caracal. Biserica, deși are dimensiuni reduse, este construită cu ziduri groase, având  aspectul unei construcții fortificate. Elementele decorative exterioare și pictura murală fac din acest lăcaș de cult o adevărată bijuterie.

  Biserica-Toti-Sfinții-Caracal.jpg
  Biserica Toți Sfinții - Caracal / sursă foto: Primăria Mun. Caracal

  Data exactă a construcției este estimată undeva în secolele XVI-XVII, deși pe pisania bisericii este trecut anul restaurării – 1818, ca an al ctitoririi. 

  3.4 Sinagoga din Caracal

  În Caracal a existat o comunitate evreiască formată din aproximativ 80 de familii. În anii 80 majoritatea familiilor de evrei au plecat în Israel. La Caracal se mai păstrează cimitirul situat pe strada Mihai Viteazul la nr. 188 şi cele două sinagogi cea din cimitir şi cea din apropierea Spitalului Municipal. În cimitir sunt aproximativ 120 de morminte printre acestea fiind şi mormintele familiei rabinului Simon Scheifestein.

  Sinagoga-din-Caracal.jpg
  Sinagoga din Caracal / sursă foto: Primăria Mun. Caracal

  4. Iancu Jianu : boierul - haiduc din Caracal

  Pentru Istoria Orașului Caracal, personalitatea boierului- haiduc  Iancu Jianu este o adevărată emblemă. Din familia boierilor  Jieni, el este  acela care şi-a înscris numele în istoria şi conştiinţa neamului nostru prin faptele sale de haiducie.  A făcut parte și din oastea de panduri a lui Tudor Vladimirescu și a participat la Revoluția din 1821. Iancu Jianu s-a născut în anul 1787 și a decedat la 14 decembrie 1842. Pasionații de istorie pot vedea la Caracal, Casa Memorială „Iancu Jianu,”, un exemplu de arhitectură tradițională românească.

  Casa-memoriala-iancu-jianu-Caracal.jpg
  Casa Memorială „Iancu Jianu”/ sursă foto: Primăria Mun. Caracal

  Casa ridicată de paharnicul Costache Jianu, tatăl lui Iancu, are formă de culă și a fost construită la sfârșitul secolului al XVIII-lea . În această casă a locuit Iancu împreună cu soția sa Sultana și urmașii săi, familia boierilor Dobruneanu. 

  5. Primăria, Prefectura, Palatul de Justiție din Caracal

  Orașul se mândrește cu clădiri impozante, construite în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, care și astăzi oferă un farmec deosebit, prin stilul arhitectural și valoarea lor de patrimoniu. 

  Palatul-Administrativ-Caracal.jpg
  Sediu Primăriei Municipiului Caracal /sursă foto: Primăria Mun. Caracal

  Primăria din Caracal se află în vecinătatea Teatrului Național și este o clădire superbă cu cupolă și elemente decorative amplasate deasupra ferestrelor. Construcția Palatului Administrativ a fost ridicată în perioada 1870-1874, fiind realizată după planurile arhitectului Frantz Billeck, destinată a fi sediul Prefecturii județului Romanați.

  Palatul-de-Justitie-Caracal.jpg
  Palatul de Justiție / foto arhiva Caracal 

   Până la construirea propriului local, Tribunalul Romanați a funcționat în Palatul  Prefecturii. Devenind neîncăpător, autorităţile locale au hotărât în 1896 să construiască un sediu al Justiției.

  Sediu-Judecătorie-Caracal.jpg
  Sediu Judecătorie Caracal / sursă foto: Primăria Mun. Caracal

  Palatul Justiţiei s-a construit în perioada 1896-1901, având o fațadă masivă cu coloane și ornamente elegante. În anul 1927, s-a mărit prin noua construcție ce i s-a adăugat, pentru Curtea de Jurați şi Secția a doua, a Tribunalului. Astăzi găzduiește Judecătoria Caracal. 

  6. Teatrul Național din Caracal

  Realizat între anii 1896-1901, după planurile arhitectului Frantz Billeck în stil eclectic, Teatrul reprezintă o clădire emblematică  pentru Caracal. Silueta elegantă și bogat ornamentată a fațadei  atrage călătorii ce vizitează sau se plimbă prin oraș. Teatrul a găzduit de a lungul vremii trupe celebre de actori. Marele Constantin Tănase și spectacolele de la Alhambra, Cărăbuș sau Gioconda au încântat locuitorii orașului, care s-au bucurat de asemenea de spectacole în care au evoluat nume sonore de actori precum: Constantin Nottara, Grigore Vasiliu Birlic sau George Vraca.

  Teatrul-din-Caracal.jpg
  Teatrul Național din Caracal / sursă foto: Primăria Mun. Caracal

  7. Parcul Constantin Poroineanu

  Poate că cel mai fermecător obiectiv turistic care vrăjește vizitatorii Caracalului este minunatul parc Constantin Poroineanu.  De la realizarea sa la începutul anilor 1900 și până azi, oaza de verdeață și răcoare din inima orașului Caracal este cel mai important reper de arhitectură peisagistică.

  Celebrii arhitecți francezi Pinard şi Rédont au conceput „Parcul de cultură şi odihnă“ luându-și drept model parcul bucureștean al Cișmigiului. Vegetația luxuriantă cu specii diversificate conține specii protejate, care se dezvoltă o dată cu parcul. Poți admira arborele Gingo Biloba – o adevărată relicvă a trecutului, chiparosul de mlaștină, tuia, mahoria, exemplare de pin de Himalaya. 

  Parcul-din Caracal-2011.jpg
  Parcul Constantin Poroineanu / sursă foto: Primăria Mun. Caracal

  Aleile parcului au un aspect fermecător și natural, există un lac de agrement, vizitatorii se pot bucura de splendoarea ierbii și a arborilor, de răcoare, liniște și parfumul florilor, a fost amenajat și un skate-parc, iar o echipă de sculptori au realizat din trunchiurile arborilor uscați, sculpturi decorative, ce animează aleile.

  8. Muzeul Romanațiului - Casa Iancu Dobruneanu

   Muzeul orașului Caracal este amenajat în Casa lui Iancu Dobruneanu, nepotul haiducului Iancu Jianu, pe strada Iancu Jianu nr.24. Clădirea are o fațadă superbă, în stil neoclasic. Casa boierească a fost construită în anii 1895-1898. Din anul 1990, în clădirea este sediul Muzeului Romanațiului, care se mândrește cu o bogată secție de arheologie. Istoria fostului județ Romanați este reprezentată de cele aproape 20.000 de exponate prezente în cele 8 săli ale muzeului. 

  Muzeul-Romanațiului-Caracal.jpg
  Muzeul Romanațiului / sursă foto: Primăria Mun. Caracal

  9. Biblioteca municipală Virgil Carianopol

  Prima bibliotecă publică din Caracal s-a  înființat în anul 1936. Numărul volumelor a crescut pe parcursul trecerii anilor, iar Biblioteca Ateneului, așa cum era cunoscută inițial a devenit în anii 50 Bibliotecă Orășenească, contopindu-se cu Biblioteca Centrală Raională. Din 1998, Biblioteca  poartă numele poetului Virgil Carianopol, născut în Caracal. Biblioteca conține astăzi peste 75.000 de volume, în sălile instituției sunt organizate: Festivalul Național de Poezie „Virgil Carianopol, expoziții și lansări de carte, întâlniri cu scriitori, manifestări culturale destinate copiilor.

  Biblioteca-Virgil-Carianopol.jpg
  Biblioteca Municipală Caracal / sursă foto: Primăria Mun. Caracal

  Dacă iubești arhitectura și istoria neamului nostru, Caracalul va fi pentru tine o destinație care te va surprinde în mod plăcut. Merită să ajungi pe meleagurile Olteniei și să străbați străzile acestui oraș mic și fermecător, care se dezvoltă și  privește cu optimism spre viitor. 

  1878
  Autorul: Revista Daibau

  Cum v-au fost de folos aceste informații?


  CăutațI executanțI buni pentru domeniul Arhitect, arhitectură?

  Idei de amenajare a casei

  O revistă cu idei proaspete și sfaturi din partea autorilor noștri pentru amenajarea spațiului de locuit.