CONDIȚIILE UTILIZĂRII

I. Termenii și condițiile generale

Articolul 1

Despre termenii și condițiile generale

Termenii și condițiile generale de utilizare a site-ului web daibau.ro se referă la toate formele de folosire a conținuturilor și serviciilor de pe daibau.ro și constituie un acord legal valabil și obligatoriu între administratorul site-ului web daibau.ro și utilizatorii acestuia.

Proprietarul acestui site web, DAIBAU International d.o.o., își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile generale de utilizare a site-ului web daibau.ro fără a anunța în prealabil utilizatorii cu privire la acest fapt.

Articolul 2

Definiții

Site-ul web daibau.ro, denumit în continuare SITE-UL WEB, conține informații din domeniul construcțiilor și este proprietatea societății comerciale cu răspundere limitată DAIBAU International d.o.o.

Proprietarul, dezvoltatorul și administratorul site-ului web daibau.ro este societatea comercială DAIBAU International d.o.o., în continuare denumită ADMINISTRATOR.

Administratorul este în același timp și ADMINISTRATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL.

Acest site web este destinat a fi folosit de către vizitatori respectiv investitori - persoane individuale, societăți comerciale sau instituții - care au în plan realizarea unei construcții noi sau renovarea unei construcții vechi, și caută fie executanți, fie doar informații cu privire la anumite lucrări de construcții. Aceste persoane sunt în continuare denumite UTILIZATORI.

Datele personale și tehnice pe care utilizatorii le furnizează acestui site web cu scopul căutării executantului, care să le realizeze lucrările de construcții, meșteșugărești sau de proiectare pe care le planifică, sunt în continuare denumite CERERE.

Acest site web este destinat a fi utilizat și de către firme de construcții, meșteșugărești, de inginerie și de proiectare. Aceste firme sunt denumite în continuare EXECUTAȚI.

Criteriile folosite de către administratorul acestui site web pentru selectarea executanților, cărora să le transmită cererile utilizatorilor, sunt următoarele: mărimea echipei executantului, locația acestuia, numărul de proiecte pe care acesta le are în desfășurare și capacitatea executantului de a răspunde la cererile primite. Toți acești factori de evaluare a executanților vor fi denumite în continuare CRITERII.

Administratorul acestui site web trimite executanților selectați în baza criteriilor de la alineatul anterior direct prin intermediul site-ului web daibau.ro sau prin e-mail cereri primite de la utilizatori, ținând seama și de tipul lucrărilor de construcții, a căror executare o doresc respectivii utilizatori. Acești executanți selectați de către administrator pentru potențialele proiecte vor fi denumiți în continuare: EXECUTANȚI ADECVAȚI.

Acest site web este destinat și societăților comerciale, care doresc să își facă reclamă pe site-ul web daibau.ro. Condițiile de utilizare a acestui site web valabile pentru aceste societăți comerciale sunt stabilite prin contracte individuale de colaborare. Aceste firme vor fi denumite în continuare ADVERTISERI.

Atât executanții, cât și advertiserii sunt în același timp și operatori de date cu caracter personal. În această calitate, ei vor fi denumiți în continuare: OPERATORI.

Articolul 3

Utilizarea malignă a site-ului și conduita răuvoitoare

Este interzisă orice utilizare a site-ului web www.daibau.ro, care ar putea deteriora, dezactiva, supraîncărca sau aduce daune site-ului web, echipamentului tehnic sau societății comerciale care îl deține. Administratorul își rezervă dreptul de a scoate de pe lista utilizatorilor pe persoanele care încalcă regulile sau aduc în orice fel daune fie site-ului web daibau.ro, fie altor utilizatori, executanților sau advertiserilor site-ului web.

În cazul în care persoana fizică sau juridică, care a avut o conduită răuvoitoare legată de site-ul web daibau.ro, continuă să acționeze în același fel, putând provoca astfel daune acestui site web sau proprietarului lui, acesta din urmă își rezervă dreptul de a declanșa un litigiu la instanța de judecată competentă.

Articolul 4

Asigurarea acurateței informațiilor

Administratorul site-ului web daibau.ro se angajează să asigure acuratețea și actualizarea informațiilor existente în toate rubricile și conținuturile acestuia. În cazul în care un utilizator sau un executant va constata inexactități publicate pe acest site web și va atenționa în mod întemeiat administratorul cu privire la aceste inexactități, administratorul va corecta datele inexacte. Administratorul va răspunde unor astfel de solicitări în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea atenționării în scris a utilizatorului sau a executantului. Administratorul nu răspunde pentru acuratețea datelor publicate pe acest site web.

Articolul 5

Limitarea atribuțiilor administratorului

Administratorul site-ului web daibau.ro se va strădui să asigure o funcționare neîntreruptă și impecabilă a site-ului, actualizarea și acuratețea informațiilor publicate pe acesta, ca și repararea eventualelor defecțiuni de funcționare.

Utilizatorii vor folosi informațiile acestui site web pe proprie răspundere. Utilizatorii se obligă să nu folosească acest site web în scopuri ilicite sau în contradictoriu cu reglementările legislației în vigoare și a normelor etice și morale.

Toate informațiile publicate pe acest site web sau transmise utilizatorilor sau executanților au caracter informativ. Administratorul nu garantează și nu răspunde pentru acuratețea acestora. De asemenea, administratorul acestui site web nu răspunde pentru eventualele daune suferite de către persoane fizice sau juridice, care ar putea rezulta în urma utilizării informațiilor publicate pe acest site web. Administratorul site-ului web daibau.ro nu este executant de lucrări de construcții sau meșteșugărești și nici vânzător de materiale de construcții sau de echipamente pentru spații interioare și, de aceea, nu răspunde pentru erorile sau daunele provocate de către angajații sau comercialiștii firmelor înregistrate pe acest site web. Administratorul nu are obligația de a soluționa reclamații sau alte eventuale litigii.

Utilizatorii și executanții site-ului daibau.ro încheie contracte de execuție și colaborare în afara acestui site web și, de aceea, administratorul nu este parte contractantă la aceste contracte, neintervenind în nici un fel în aceste raporturi.

Administratorul site-ului web daibau.ro nu răspunde pentru eventualele inexactități și neactualizări ale conținuturilor publicate pe acest site web. De asemenea, administratorul nu răspunde pentru eventuala inaccesibilitate a acestui site web sau pentru eventuale probleme de conectare sau de utilizare a site-ului web sau pentru probleme asemănătoare legate de acest site web.

Administratorul site-ului web daibau.ro nu răspunde pentru eventualele defecțiuni de hardware, software sau alte echipamente ale utilizatorilor, produse în urma utilizării acestui site web. Utilizatorii trebuie să se asigure că au instalate echipamente de protecție adecvate (programe antivirus etc.) înainte de a accesa și utiliza acest site web.

Administratorul site-ului web daibau.ro poate folosi pe acest site web link-uri către alte site-uri web, care nu sunt supravegheate de firma noastră. Nu răspundem și nu preluăm nici o responsabilitate pentru informațiile, materialele sau alte conținuturi existente pe site-urile web ale unor persoane terțe.

Sfătuim utilizatorii să citească cu atenție termenii și condițiile de utilizare, ca și declarațiile de confidențialitate de pe toate site-urile web ale persoanelor terțe înainte de a le utiliza respectiv înainte de a transmite sau publica prin intermediul acestora datele lor cu caracter personal sau alte tipuri de date.

Articolul 6

Drepturile de autor

Drepturile de autor pentru toate conținuturile și cererile lansate pe acest site web sunt în proprietatea administratorului și, de aceea, este interzisă difuzarea sau utilizarea lor pe alte site-uri web, în conformitate cu Legea privind drepturile de autor și drepturile conexe acestora, cu excepția conținuturilor create de către executanți sau advertiseri, pentru care se aplică dispozițiile aceleași legi.

Conținuturile și informațiile de pe acest site web sunt destinate a fi utilizate de către utilizatori în scop personal și necomercial, interzicându-se transmiterea, copierea, prelucrarea sau distribuirea acestora în scopuri comerciale, cu excepția conținuturilor destinate în mod expres transmiterii lor. Utilizatorii pot tipări sau publica pe rețelele sociale numai fragmente ale conținuturilor acestui site web, destinate utilizării personale.

Conținutul site-ului web daibau.ro, format din: texte, fotografii, grafice și postări reprezintă drepturi de autor ale proprietarului site-ului web daibau.ro și este interzis a îl reproduce, prelucra sau distribui, indiferent de calea mediatică aleasă sau de teritoriu. Acest site web și produsele din portofoliul lui sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală. Este interzisă folosirea acestor drepturi fără a obține în prealabil acceptul expres al companiei noastre.

Conținutul profilului virtual al fiecărui executant și întreaga proprietate intelectuală a executantului este proprietatea acestuia. Conținuturile și proprietatea intelectuală ale executantului se publică exclusiv cu acceptul verbal și scris al acestuia. La cererea executantului, care poate fi atât scrisă cât și verbală, administratorul va înlătura imediat proprietatea intelectuală sau va șterge profilul executantului de pe site. Executanții pot să editeze singuri sau cu ajutorul administratorului site-ului web daibau.ro întregul conținut de al profilului lor, mai ales dacă este vorba de: fotografii, referințe și descrieri ale lucrărilor executate.

II. Protejarea datelor cu caracter personal

Articolul 7

Informații generale despre politica de confidențialitate a site-ului web daibau.ro

Prin Politica de confidențialitate a acestui site web se stabilesc drepturile și obligațiile utilizatorilor. Este important faptul că acest site web respectă și protejează toate datele cu caracter personal ale utilizatorilor, care au fost primite de la aceștia, în conformitate cu legislația în vigoare. Compania noastră se obligă să protejeze cu atenție și să folosească exclusiv cu scopul cu care au fost comunicate toate datele cu caracter personal obținute în baza folosirii de către utilizatori a acestui site web. Politica de confidențialitate face parte din Termenii și condițiile de utilizare a acestui site web. Ne rezervăm dreptul de a schimba în orice moment acești termeni și condiții de utilizare. Atunci când folosesc acest site web, utilizatorii trebuie să respecte Politica de confidențialitate și Legea privind protecția datelor cu caracter personal în vigoare.

Articolul 8

Conformitatea cu legislația în vigoare

Administratorul site-ului web daibau.ro se obligă să acționeze în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal (LPDCP-1) și să asigure drepturile indivizilor reglementate de către Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE [1] (Regulamentul general privind protecția datelor), ca și de orice nouă lege intrată ulterior în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.

Articolul 9

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către site-ul web daibau.ro

Site-ul web daibau.ro notifică operatorii de date cu caracter personal cu privire la cererile primite de la utilizatori și execută următoarele servicii de prelucrare a datelor cu caracter personal:


 • prelucrarea și completarea cererilor cu informații tehnice suplimentare,

 • convorbiri telefonice cu utilizatorii,

 • verificarea seriozității utilizatorilor,

 • publicarea cererilor pentru executanții adecvați,

 • transmiterea de informații privind proiectele către operatori de date cu caracter personal.

Articolul 10

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal de către operatori

Operatorii datelor cu caracter personal poate prelucra aceste date doar în scopul execuției lucrărilor menționate în cererile utilizatorilor sau în scopul de consiliere în legătură cu aceste cereri, consiliere care ar putea duce în final la execuția proiectului. Prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal permise cuprind următoarele servicii:


 • prelucrarea și completarea cererilor cu informațiile tehnice necesare,

 • convorbiri telefonice cu utilizatorii,

 • verificarea seriozității utilizatorilor,

 • activități de vânzare și comerciale, care au exclusiv scopul de executare a proiectelor sau de consiliere cu privire la cereri.
 • Operatorii datelor cu caracter personal vor primi și prelucra aceste date exclusiv pentru scopurile menționate de executare a serviciilor de la primul alineat al acestui articol. Aceștia vor prelucra datele cu caracter personal cu grijă și vor asigura protecția lor în conformitate cu dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor, ca și cu dispozițiile oricărei noi legi intrate ulterior în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.

  Articolul 11

  Transmiterea datelor cu caracter personal și notificările cu privire la cereri

  În scopurile menționate la articolul anterior, administratorul îi va transmite operatorului de date cu caracter personal fie pe site, fie prin poștă electronică următoarele date:


  • prenumele și numele utilizatorului
- numărul de telefon al utilizatorului

  • adresa de e-mail utilizatorului

  • locația proiectului,

  • date tehnice cu privire la proiect, care nu sunt date cu caracter personal și pot conține și fișiere, pe care utilizatorul le-a atașat cererii.

  Articolul 12

  Obligațiile operatorului de date cu caracter personal

  Pentru respectarea obligațiilor ce reies din acest contract, operatorul de date cu caracter personal se obligă:

  (1) să nu folosească datele cu caracter personal cu alte scopuri decât acelea de executare a serviciilor în baza contractului dintre administrator și operator, și de respectare a obligațiilor reieșite din legislația națională și europeană în domeniul protecției datelor cu caracter personal;

  (2) ca la cererea administratorului să colaboreze cu acesta și să-i transmită toate informațiile necesare asigurării drepturilor persoanelor fizice, ale căror date cu caracter personal se prelucrează;

  (3) să transmită administratorului toate informațiile necesare și să îi acorde susținere pentru prelucrarea cererilor persoanelor fizice sau pentru activitatea de control a organelor de supraveghere pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului încheiat cu administratorul și chiar după expirarea acestuia;

  (4) să anunțe administratorul cu privire la modificările statusului său sau la alte modificări intervenite de partea operatorului, care ar putea influența asupra îndeplinirii obligațiilor contractuale;

  (5) să transmită administratorului toate informațiile necesare, prin care se certifică îndeplinirea tuturor obligațiilor acestuia; să faciliteze verificări, inclusiv controale din partea administratorului sau a mandatarului acestuia; să participe la aceste controale;

  (6) să anunțe întotdeauna în timp util administratorul, dacă consideră că o anumită dispoziție a contractului sau acordului încheiat cu acesta este în contradictoriu cu dispozițiile legii, care reglementează protecția datelor cu caracter personal.

  Articolul 13

  Obligațiile administratorului datelor cu caracter personal

  (1) Administratorul datelor cu caracter personal trebuie să asigure o bază legală adecvată pentru obținerea datelor cu caracter personal pe care le transmite operatorului.

  (2) Administratorul se mai obligă și să anunțe operatorul cu privire la specificitățile și obligațiile operatorului legate de asigurarea obligațiilor contractuale și eventualele riscuri cunoscute privind drepturile persoanelor fizice ale căror date cu caracter personal se prelucrează.

  Articolul 14

  Protecția datelor cu caracter personal

  (1) Părțile contractuale se obligă să colaboreze la asigurarea măsurilor organizatorice și tehnice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal și eliminarea sau reducerea riscurilor legate de protecția datelor cu caracter personal. Operatorul datelor cu caracter personal se obligă să respecte dispozițiile legislației din domeniul protecției datelor cu caracter personal.

  (2) Operatorul datelor cu caracter personal se obligă în mod special:

  - 1. să prelucreze datele cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor și cu dispozițiile legii, care reglementează standardele privind protecția datelor cu caracter personal, astfel încât să asigure măsuri organizatorice și tehnice adecvate pentru obținerea, prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal în condiții de siguranță;
  - 2. să asigure păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal de către persoanele angajate de el și autorizate cu prelucrarea datelor care fac obiectul acestui contract, pe toată perioada valabilității contractului și după încetarea prelucrării datelor;

  - 3. să asigure controlul asupra protecției datelor cu caracter personal, iar în cazul constatării existenței unor riscuri ridicate sau a unor încălcări privind protecția datelor cu caracter personal, să anunțe imediat administratorul și să ia toate măsurile necesare pentru eliminarea sau reducerea la minim a riscurilor apărute;

  - 4. în cazul încălcării dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal (ca de exemplu, în cazul distrugerii datelor, a intrării nepermise în sistemul informatic sau în spațiile operatorului de date, a accesării neautorizate a acestor date etc.) să anunțe imediat respectiv în cel mai scurt timp posibil respectiv în termen de maxim 2 zile pe administrator și să ia toate măsurile posibile în scopul încetării încălcărilor și eliminării urmărilor dăunătoare ale acestora. Operatorul trebuie să colaboreze permanent cu administratorul în vederea eliminării sau reducerii urmărilor cauzate de încălcări, constării eventualelor daune, îndeplinirii obligațiilor legale privind informarea organului de control și a persoanelor fizice și executării instrucțiunilor organului de control.

  Pentru împiedicarea accesului neautorizat la datele cu caracter personal și dezvăluirii acestora, ca și pentru păstrarea acurateței datelor cu caracter personal și asigurarea utilizării lor adecvate, site-ul web daibau.ro folosește proceduri tehnice și organizatorice adecvate pentru securizarea datelor cu caracter personal pe care le strânge. Și totuși, pot apărea și încălcări ale reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru că acest site are link-uri către alte site-uri web externe, care nu sunt legate direct de compania noastră, nu preluăm nici o responsabilitate în ceea ce privește securizarea datelor cu caracter personal pe acele site-uri web și sfătuim utilizatorii să citească Politica de confidențialitate a acelor site-uri web.

  Articolul 15

  Responsabilități privind veridicitatea datelor cu caracter personal

  Utilizatorii preiau responsabilitatea exclusivă pentru veridicitatea datelor cu caracter personal și a datelor lor de contact. Utilizatorul poate revoca oricând acceptul privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal. În același timp, utilizatorul confirmă, că a fost informat cu privire la faptul că fiecare persoană fizică are dreptul de a verifica, transcrie, copia, completa, corecta, bloca sau șterge datele cu caracter personal legate de propria persoană (în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal în vigoare), cu excepția cazului în care acest drept este limitat prin reglementări în vigoare. Administratorul site-ului daibau.ro va face în acest caz tot ceea ce este necesar pentru îndeplinirea imediată a acestor cerințe. Dacă utilizatorul are orice fel de întrebare în legătură cu prezenta Politică de confidențialitate, poate apela la info@daibau.ro.

  Articolul 16

  Înregistrarea datelor nepersonale și cookie-urile

  De fiecare dată când utilizatorul accesează site-ul web daibau.ro, datele generale și nepersonale (privind utilizarea motoarelor de căutare, numărul de vizitări, durata aproximativă a vizitărilor acestui site web, paginile vizitate) se înregistrează automat. Aceste informații folosesc la măsurarea atractivității, îmbunătățirea conținuturilor și a utilității site-ului web daibau.ro. Aceste date nu fac obiectul unor prelucrări ulterioare și nu sunt transmise unor părți terțe.

  Articolul 17

  Păstrarea datelor cu caracter personal

  Datele cu caracter personal se păstrează atâta timp cât este necesar pentru ca utilizatorul să își îndeplinească scopul pentru care a comunicat aceste date. Scopul păstrării acestor date este soluționarea cu succes a cererii și asigurarea accesului la informațiile privind executanții și cererea utilizatorului, chiar și după încheierea proiectului, cu scopul efectuării unor lucrări de audit sau dacă este necesară republicarea cererii. La cererea utilizatorului, administratorul poate face datele acestuia anonime sau le poate chiar șterge în întregime, însă în acest caz nu poate asigura o experiență de utilizare optimală utilizatorului în cauză.

  III. Utilizarea site-ului web daibau.ro de către utilizatori

  Articolul 18

  Trimiterea și finalizarea cererii

  Utilizatorii pot folosi site-ul web daibau.ro în două moduri: fie își trimit cererea executanților pe care i-a ales direct, fie lasă ca administratorul site-ului web să aleagă executanții adecvați pentru proiectul în cauză.

  La momentul trimiterii cererii sale, utilizatorul trebuie să accepte atât termenii și condițiile generale de utilizare a site-ului web daibau.ro, cât și politica sa de confidențialitate. Atunci când utilizatorul completează cererea, primește prin e-mail un mesaj cu un link destinat confirmării finale a cererii și își dă din nou acceptul privind termenii și condițiile generale de utilizare a acestui site web și politica de confidențialitate.

  În cazul în care utilizatorul nu completează toate rubricile cererii virtuale cu datele sale, administratorul site-ului web daibau.ro îl invită să completeze toate datele lipsă. Dacă utilizatorul nu completează cererea sa cu datele lipsă, atunci administratorul site-ului web daibau.ro nu se ocupă de soluționarea acestei cereri.

  Dacă în baza experiențelor anterioare, administratorul site-ului web daibau.ro va considera că cererea nu este interesantă pentru executanți, atunci va decide să nu o soluționeze. Dacă în baza experiențelor anterioare, administratorul site-ului web daibau.ro va constata, că un utilizator a încălcat termenii și condițiile generale de utilizare a acestuia, atunci va decide să nu soluționeze cererea utilizatorului respectiv.

  Administratorul site-ului web daibau.ro nu preia responsabilitatea și nu garantează că executanții vor răspunde cererilor primite și că vor trimite utilizatorilor oferte. Utilizatorul are obligația de a contacta personal firmele propuse de către administrator pentru realizarea lucrărilor de construcție pe care le dorește.

  După ce își selectează potențialii executanți, utilizatorul poate face ca cererea sa să nu mai fie vizibilă restului executanților înregistrați pe acest site web.

  După realizarea lucrărilor de construcție, utilizatorul poate indica pe site-ul web daibau.ro că cererea a fost deja soluționată și poate evalua executantul lucrărilor.

  Administratul se obligă să protejeze toate datele cu caracter personal în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal (LPDCT-1), inclusiv datele de contact, adresele de e-mail și numerele de telefon.

  Administratorul site-ului web daibau.ro interzice în mod expres transmiterea datelor de contact către persoane terțe. În cazul în care administratorul are suspiciunea că utilizatorul încălcat termenii și condițiile de utilizare a site-ului web daibau.ro, îl poate împiedica să mai folosească sistemul, fără atenționări prealabile și fără motivare.

  Articolul 19

  Restul conținuturilor

  Utilizatorii pot folosi toate părțile componente ale acestui site web, care sunt afișate public. Aceste conținuturi sunt:


  • articole, ghiduri și sfaturi,

  • calculatorul,

  • nomenclatorul,

  • baza de date cu prețurile proiectelor,

  • profilurile executanților,

  • magazinul cu produse.  Informațiile cuprinse în restul conținuturilor afișate pe site-ul web daibau.ro sunt de natură informativă și sunt create de către administrator sau de către alți autori. Atât administratorul site-ului web daibau.ro, cât și restul autorilor nu răspund pentru exactitatea și acuratețea acestor informații.

  IV. Utilizarea site-ului web daibau.ro de către executanții de lucrări

  Articolul 20

  Condițiile de colaborare

  O condiție de colaborare este realizarea profilului virtual al executantului la momentul înregistrării sale pe site-ul web daibau.ro. Condițiile obligatorii, care trebuie să fie îndeplinite de către executant sunt următoarele:

  • să fie persoană juridică, PFA sau SRL,
  • să demonstreze că firma sa a înregistrat rezultate financiare pozitive,
  • să aibă înregistrată oficial activitatea pe care o oferă utilizatorilor pe acest site web,
  • să aibă o adresă de e-mail valabilă și un număr de telefon corect, la care să poată fi apelat.

  Articolul 21

  Primirea cererilor de către executanți

  Executanții înregistrați pe acest site web pot primi cereri pentru lucrări de construcții și pot trimite oferte utilizatorilor. De asemenea, ei pot avea acces la toate informațiile, care sunt esențiale pentru executarea proiectelor, inclusiv la datele de contact ale utilizatorilor. Administratorul verifică în prealabil aceste date de contact ale utilizatorilor sau le verifică la cererea executantului. Este împiedicat accesul executanților la datele de contact ale utilizatorilor, ale căror cereri nu mai sunt actuale. Administratorul nu poate influența hotărârile utilizatorilor cu privire la executarea lucrărilor de construcție, pe care aceștia le doresc.

  Administratorul va înștiința imediat executanții în cazul în care va constata că un utilizator a încălcat anterior termenii și condițiile de utilizare a site-ului web daibau.ro, că a manipulat anumiți executanți sau că le-a produs daune.

  Administratorul nu garantează că toți utilizatorii, care trimit cereri pentru executarea de lucrări de construcții chiar au intenția de a realiza aceste proiecte. De asemenea, administratorul nu garantează să utilizatorii vor răspunde la telefon sau la mesajele primite din partea executanților.

  Administratorul garantează că datele utilizatorilor au fost introduse chiar de către aceștia în formularul virtual, prin care au făcut cererea de lucrări de construcții, și că nu modifică aceste date, cu excepția cazului în care datele prezintă lipsuri sau nu sunt clare.

  Administratorul se obligă să transmită executanților cererile utilizatorilor serioși, care au intenția declarată de a realiza proiectele respective. Administratorul evaluează seriozitatea utilizatorilor în baza unor parametri interni.

  Articolul 22

  Numărul de cereri transmise fiecărui executant; achiziționarea de pachete de cereri

  Numărul de cereri pe care fiecare executant îl primește depinde de pachetul, pe care acesta l-a cumpărat. Pachetele de cereri și detaliile acestora sunt menționate pe pagina dedicată executanților înregistrați pe site-ul web daibau.ro.

  Administratorul poate modifica conținutul pachetelor și oferta de pachete fără a notifica în prealabil executanții.

  La înregistrare, executantul beneficiază de un anumit număr gratuit de cereri ale utilizatorilor site-ului web daibau.ro. Acest număr de cereri primite în mod gratuit se poate modifica. După expirarea perioadei de primire a cererilor gratuite, executantul nu mai primește cereri până când nu cumpără un pachet de cereri.

  Administratorul poate oferi executanților numai atâtea cereri, câte a primit în mod concret de la utilizatori.

  Articolul 23

  Cererile sunt împărțite pe categorii de servicii

  Executanții pot primi cereri doar pentru categoriile de servicii pentru care sunt înregistrați respectiv doar pentru activitățile, pe care le desfășoară în cadrul firmei. Este interzisă folosirea acestui site web de către firmele, care intermediază forță de muncă sau proiecte, ca și de către firmele de inginerie, cu excepția cazurilor în care administratorul a acceptat acest lucru. Cu astfel de executanți administratorul încheie contracte individuale de colaborare.

  În cazuri excepționale, executanții pot transmite cererile primite colaboratorilor lor permanenți, cu condiția ca pentru realizarea acestor proiecte să fie nevoie și de executarea de lucrări, pentru care executantul nu este înregistrat.

  Articolul 24

  Valoarea estimată a cererilor

  Administratorul evaluează în prealabil valoarea proiectelor pentru care utilizatorii trimit cereri și clasifică cererile în trei categorii: cereri cu valoare mică, cereri cu valoare medie sau cereri cu valoare mare. Administratorul poate modifica criteriile de clasificare a acestor cereri, fără a notifica în prealabil executanții în legătură cu aceasta. De asemenea, administratorul poate stabili oricând alte categorii sau clase de valori pentru cereri. Numărul de cereri cu valoare mică, medie sau mare pe care le primește executantul depinde de pachetul pe care acesta la cumpărat.

  Articolul 25

  Profilul virtual al executantului

  Profilul virtual al executantului este pagina de internet a acestuia de pe site-ul web daibau.ro. Profilul virtual al executantului este realizat fie de către administrator, fie de către executant. Profilul virtual se realizează la momentul înregistrării executantului pe acest site web.

  În cazul în care administratorul este cel care înregistrează executantul pe site-ul web daibau.ro, atunci el stabilește conținuturile de bază și descrierea firmei executantului. În schimb, dacă executantul își înregistrează singur firma pe acest site web, el introduce datele obligatorii în formularul virtual al site-ului, acestea devenind o parte din conținuturile paginii de internet a executantului de pe acest site web.

  Executantul poate edita singur toate conținuturile de pe pagina lui din site-ul web daibau.ro. În cazuri excepționale, executantul poate ruga administratorul să îl ajute la editarea conținuturilor profilului său virtual.

  Conținuturile comune din cadrul profilurilor virtuale ale executanților sunt următoarele:

  • fotografii de referință cu descrieri,
  • descrierea firmei,
  • un număr nelimitat de alte texte.

  Administratorul site-ului web daibau.ro nu răspunde pentru conținuturile profilurilor virtuale ale executanților înregistrați pe site. Întregul conținut al profilului virtual și întreaga proprietate intelectuală a executantului îi aparține acestuia în întregime. Conținuturile și proprietatea intelectuală ale fiecărui executant sunt publicate exclusiv cu acceptul scris sau verbal al executantului respectiv. Administratorul va înlătura imediat proprietatea intelectuală a executantului sau va șterge profilul virtual al acestuia la cererea expresă a executantului - care poate fi verbală sau scrisă. Executantul poate edita conținuturile de autor ale profilului său fie singur, fie cu ajutorul administratorului.

  Articolul 26

  Evaluarea fiecărui executant de către administrator

  Evaluarea fiecărui executant de către administrator este obiectivă și se face în baza mai multor factori, care pot fi stabiliți de către administrator sau pot fi stabiliți în baza raportului de colaborare dintre administrator și executant. Evaluarea oricărui executant se face deci în funcție de:

  • numărul de ani de activitate de la înființarea firmei,
  • recomandările de specialitate și recomandările utilizatorilor,
  • numărul de referințe și complexitatea profilului virtual al executantului,
  • cât de bine răspunde executantul la cererile primite.

  Administratorul își rezervă dreptul de a modifica criteriile de evaluare a executanților, prin modificarea sau adăugarea de factori de evaluare, fără a notifica în prealabil executanții cu privire la acesta.

  Articolul 27

  Condițiile ce duc la excluderea executanților de pe site-ul web daibau.ro

  Excluderea executanților de pe site-ul web daibau.ro se face:

  • dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile de colaborare prevăzute la Articolul 9.1.;
  • în baza unei reclamații argumentate primite din partea unui utilizator cu privire la lucrările defectuoase realizate de către executantul respectiv și care conține materiale scrise și fotografi doveditoare;
  • în baza unui raport negativ al unui expert judecătoresc, ce are ca obiect lucrările defectuoase executate de către executantul în cauză;
  • în baza unei evaluări negative efectuate de către administratorul site-ului web daibau.ro a unor lucrările defectuoase executate de către executantul în cauză;
  • în cazul neachitării de către executant a obligațiilor sale financiare scadente față de proprietarul site-ului web daibau.ro;
  • în cazul în care se constată că executantul în cauză a transmis în mod neautorizat date cu caracter personal ale utilizatorilor acestui site web unor persoane terțe.

  Administratorul notifică executantul cu privire la excluderea lui de pe site-ul web daibau.ro prin poștă, telefonic sau prin e-mail, în termen de trei zile de la excludere. Administratorul își rezervă dreptul de a modifica criteriile de excludere a executanților de pe site-ul web daibau.ro.

  V. Alte dispoziții

  Articolul 28

  Modificarea termenilor și condițiilor generale de utilizare a site-ului web daibau.ro

  Administratorul site-ului daibau.ro își rezervă dreptul de a face orice fel de modificări parțiale sau totale la oricare dintre termenii și condițiilor generale de utilizare a site-ului web daibau.ro, cu privire la care trebuie să notifice în prealabil, pe cale normală, utilizatorii acestui site web. Modificările intră în vigoare la momentul publicării lor pe acest site web. Administratorul site-ului daibau.ro se obligă să facă totul pentru ca termenii și condițiile de utilizare a acestui site web să fie întotdeauna ușor de accesat pe acest site.

  Articolul 29

  Soluționarea litigiilor

  Acordul privind adoptarea acestor termeni și condiții generale de utilizare a site-ului web daibau.ro a fost încheiat în Maribor. Pentru soluționarea eventualelor litigii, care ar putea rezulta în urma utilizării acestui site web și a termenilor și condițiilor generale de utilizare a site-ului web, se folosește exclusiv legislația Republicii Slovenia.

  Părțile contractuale vor încerca să soluționeze amiabil eventualele litigii apărute în urma încheierii acestui contract. Dacă acest lucru nu este posibil, fiecare parte contractuală are dreptul de a declanșa un litigiu la instanța de judecată competentă din Maribor.

  În Maribor, azi 20.12.2019

  Termenii și condițiile generale de utilizare a site-ului web daibau.ro sunt valabile până la anularea acestora sau până la modificarea lor.

  Martin Pelcl, director
  DAIBAU International d.o.o.
  Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6

  2000 Maribor

  CUI.: SI76619982

Romania
DAIBAU.RO

+40 31 630 4330

CONTACTE

Cereri: +40 31 630 4330
Firme: +40 31 630 4330

PAGINI REGIONALE

www.daibau.com
www.daibau.at
www.mojmojster.net
www.emajstor.hr
www.daibau.rs
www.daibau.sk
www.daibau.ro
© 2021 DaiBau.ro, toate drepturile rezervate