TERMS

I Termenii și condițiile generale

Articolul 1

Despre termenii și condițiile generale

Termenii și condițiile generale de utilizare a portalului de internet DAIBAU International d.o.o se referă la toate formele de folosire a conținuturilor și serviciilor de pe portalul DAIBAU International d.o.o și constituie un acord legal valabil și obligatoriu între portalul DAIBAU și utilizatorii portalului DAIBAU International d.o.o.

Proprietarul acestui portal DAIBAU International d.o.o., își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile generale de utilizare a portalului DAIBAU International d.o.o fără a anunța în prealabil utilizatorii cu privire la acest fapt.

Articolul 2

Definiții

Portalul DAIBAU International d.o.o denumit în continuare PORTAL, conține informații din domeniul construcțiilor și este proprietatea societății comerciale cu răspundere limitată DAIBAU International d.o.o.

Proprietarul, responsabil pentru dezvoltarea și gestionarea DAIBAU International d.o.o. este compania DAIBAU International d.o.o. - în continuare: DAIBAU.

Acest portal este destinat a fi folosit de către vizitatori respectiv investitori - persoane individuale, societăți comerciale sau instituții - care au în plan realizarea unei construcții noi sau renovarea unei construcții vechi, și caută fie executanți, fie doar informații cu privire la anumite lucrări de construcții. Aceste persoane sunt în continuare denumite UTILIZATORI.

Datele personale și tehnice pe care utilizatorii le furnizează acestui portal cu scopul căutării executantului, care să le realizeze lucrările de construcții, meșteșugărești sau de proiectare pe care le planifică, sunt în continuare denumite CERERE.

Acest portal este destinat a fi utilizat și de către firme de construcții, meșteșugărești, de inginerie și de proiectare. Aceste firme sunt denumite în continuare EXECUTANȚI.

Criteriile folosite de către acest portal pentru selectarea executanților, cărora să le transmită cererile utilizatorilor, sunt următoarele: mărimea echipei executantului, locația acestuia, numărul de proiecte pe care acesta le are în desfășurare și capacitatea executantului de a răspunde la cererile primite. Toți acești factori de evaluare a executanților vor fi denumite în continuare CRITERII.

Portalul trimite executanților selectați în baza criteriilor de la alineatul anterior direct sau prin e-mail cereri primite de la utilizatori, ținând seama și de tipul lucrărilor de construcții, a căror executare o doresc respectivii utilizatori. Acești executanți selectați de către portal pentru potențialele proiecte vor fi denumiți în continuare: EXECUTANȚI ADECVAȚI.

Paginile web pe portal sunt destinate și societăților comerciale, care doresc să își facă reclamă. Condițiile de utilizare a acestui site web valabile pentru aceste societăți comerciale sunt stabilite prin contracte individuale de colaborare. Aceste firme vor fi denumite în continuare ADVERTISERI.

Site-uri web destinate prezentării individuale a ofertanților, în cadrul portalului DAIBAU International d.o.o. pot fi numite în continuare PROFILUL EXECUTANȚILOR.

Articolul 3

Utilizarea malignă a site-ului și conduita răuvoitoare

Este interzisă orice utilizare a portalului care ar putea deteriora, dezactiva, supraîncărca sau aduce daune portalului, echipamentului tehnic sau societății comerciale care îl deține. Daibau își rezervă dreptul de a scoate de pe lista utilizatorilor pe persoanele care încalcă regulile sau aduc în orice fel daune fie portalului, fie altor utilizatori, executanților sau advertiserilor portalului.

În cazul în care persoana fizică sau juridică, care a avut o conduită răuvoitoare legată de portal, continuă să acționeze în același fel, putând provoca astfel daune acestui portal, acesta din urmă își rezervă dreptul de a declanșa un litigiu la instanța de judecată competentă.

Articolul 4

Asigurarea acurateței informațiilor

Daibau se angajează să asigure acuratețea și actualizarea informațiilor existente în toate rubricile și conținuturile portalului său. În cazul în care un utilizator sau un executant va constata inexactități publicate pe acest portal și va atenționa în mod întemeiat pe Daibau cu privire la aceste inexactități, Daibau va corecta datele inexacte. Daibau va răspunde unor astfel de solicitări în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea atenționării în scris a utilizatorului sau a executantului. Daibau nu răspunde pentru acuratețea datelor publicate pe acest portal.

Toate informațiile publicate sau furnizate utilizatorilor sau executanților au caracter informativ. DAIBAU nu garantează și nu este responsabil pentru exactitatea acestora. DAIBAU nu este, de asemenea, responsabil pentru orice daune cauzate persoanelor juridice sau fizice, rezultate din utilizarea informațiilor de pe portal.

Articolul 5

Limitarea responsabilității

Daibau se va strădui să asigure o funcționare neîntreruptă și impecabilă a portalului, actualizarea și acuratețea informațiilor publicate pe acesta, ca și repararea eventualelor defecțiuni de funcționare. DAIBAU nu este responsabil pentru daunele cauzate utilizatorilor sau executanților în timpul indisponibilității portalului.

Utilizatorii vor folosi informațiile acestui portal pe proprie răspundere. Utilizatorii se obligă să nu folosească acest portal în scopuri ilicite sau în contradictoriu cu reglementările legislației în vigoare și a normelor etice și morale.

Toate informațiile publicate pe acest portal sau transmise utilizatorilor sau executanților au caracter informativ. Daibau nu garantează și nu răspunde pentru acuratețea acestora. De asemenea, Daibau nu răspunde pentru eventualele daune suferite de către persoane fizice sau juridice, care ar putea rezulta în urma utilizării informațiilor publicate pe acest portal.

Daibau nu este executant de lucrări de construcții sau meșteșugărești și nici vânzător de materiale de construcții sau de echipamente pentru spații interioare și, de aceea, nu răspunde pentru erorile sau daunele provocate de către angajații sau comercialiștii firmelor înregistrate pe acest portal. Daibau nu are obligația de a soluționa reclamații sau alte eventuale litigii, dar poate ajuta utilizatorul la soluționarea reclamației.

Utilizatorii și executanții portalului încheie contracte de execuție și colaborare în afara acestui portal și, de aceea, Daibau nu este parte contractantă la aceste contracte, neintervenind în nici un fel în aceste raporturi.

Utilizatorii și executanții portalului încheie contracte de execuție și colaborare în afara acestui portal și, de aceea, Daibau nu este parte contractantă la aceste contracte, neintervenind în nici un fel în aceste raporturi. Daibau nu răspunde pentru eventualele inexactități și neactualizări ale conținuturilor publicate pe acest portal. De asemenea, Daibau nu răspunde pentru eventuala inaccesibilitate a acestui portal sau pentru eventuale probleme de conectare sau de utilizare a portalului sau pentru probleme asemănătoare legate de acest portal.

Daibau nu răspunde pentru eventualele defecțiuni de hardware, software sau alte echipamente ale utilizatorilor, produse în urma utilizării acestui portal. Utilizatorii trebuie să se asigure că au instalate echipamente de protecție adecvate (programe antivirus etc.) înainte de a accesa și utiliza acest portal.

Daibau poate folosi pe acest portal link-uri către alte site-uri web, care nu sunt supravegheate de firma noastră. Nu răspundem și nu preluăm nici o responsabilitate pentru informațiile, materialele sau alte conținuturi existente pe site-urile web ale unor persoane terțe.

Sfătuim utilizatorii să citească cu atenție termenii și condițiile de utilizare, ca și declarațiile de confidențialitate de pe toate site-urile web ale persoanelor terțe înainte de a le utiliza respectiv înainte de a transmite sau publica prin intermediul acestora datele lor cu caracter personal sau alte tipuri de date.

Articolul 6

Drepturile de autor

Drepturile de autor pentru toate conținuturile și cererile lansate pe acest portal sunt în proprietatea lui Daibau și, de aceea, este interzisă difuzarea sau utilizarea lor pe alte site-uri web, în conformitate cu Legea privind drepturile de autor și drepturile conexe acestora, cu excepția conținuturilor create de către executanți sau advertiseri, pentru care se aplică dispozițiile aceleași legi.

Conținuturile și informațiile de pe acest portal sunt destinate a fi utilizate de către utilizatori în scop personal și necomercial, interzicându-se transmiterea, copierea, prelucrarea sau distribuirea acestora în scopuri comerciale, cu excepția conținuturilor destinate care sunt disponibile special pentru descărcare și destinate special pentru un astfel de scop. Utilizatorii pot tipări sau publica pe rețelele sociale numai fragmente ale conținuturilor acestui portal, destinate utilizării personale.

Conținutul portalului, format din: texte, fotografii, grafice și postări cu excepția profilului întreprinderii, reprezintă drepturi de autor ale portalului și este interzis a îl reproduce, prelucra sau distribui, indiferent de calea mediatică aleasă sau de teritoriu. Conținutul menționat poate fi citat, rezumat, reprodus, procesat sau distribuit în scopuri comerciale pentru publicarea în reviste sau alte publicații media numai dacă portalul DAIBAU International d.o.o. este listat ca sursă cu un link activ către o anumită pagină web.

Articolul 7

Dreptul de autor pentru profilele executanților

Conținutul site-urilor web ale executanților individuali și toate proprietățile intelectuale ale executanților sunt proprietatea executanților. Conținutul și proprietatea intelectuală a executantuluui sunt publicate exclusiv cu acordul verbal sau în scris. La cererea executantului, care poate fi în scris sau verbal, DAIBAU va retrage imediat proprietatea intelectuală sau va șterge profilul executantului.

Întregul conținut al profilului autorului poate fi editat de executant sau cu ajutorul portalului DAIBAU.

II Utilizarea portalului de către utilizatori

Articolul 8

Trimiterea cererii

Utilizatorii pot utiliza portalul pentru a căuta executanți, fie trimițând o cerere executanților selectați, fie selectând DAIBAU executanți adecvați pentru proiect.

Informațiile specifice colectate și procesate de DAIBAU sunt determinate de Politica de confidențialitate.

Utilizatorul garantează că informațiile sunt corecte și că informațiile de contact furnizate în formularul online sunt informațiile persoanei care va fi și client, în cazul în care cererile vor fi realizate.

La momentul trimiterii cererii sale, utilizatorul trebuie să își dea acceptul atât pentru termenii și condițiile generale de utilizare a portalului, cât și în ceea ce privește politica sa de confidențialitate.

Atunci când utilizatorul completează cererea, primește prin e-mail un mesaj cu un link destinat confirmării finale a cererii și își dă din nou acceptul privind termenii și condițiile generale de utilizare a acestui portal și politica de confidențialitate.

Pentru a confirma numărul de telefon, utilizatorului poate fi, de asemenea, trimis un SMS cu un cod de confirmare.

Articolul 9

Evaluarea confirmării cererii

DAIBAU poate acorda prioritate soluționării cererilor de la utilizatorii care au folosit anterior portalul, mai ales dacă aceștia au evaluat munca executantului și și-au realizat cererile.

DAIBAU primește cererea și, pe baza datelor disponibile, contactează utilizatorul, de asemenea, pe baza unor estimări, în cazul în care sunt necesare informații suplimentare.

DAIBAU nu confirmă cererea în următoarele cazuri:

 • dacă utilizatorul nu introduce date complete în formularul online, în special numărul (numerele) de telefon - DAIBAU îi va cere utilizatorului să furnizeze aceste informații; dacă nu le primește în decurs de o zi lucrătoare, DAIBAU nu va confirma cererea;
 • în cazul în care DAIBAU concluzionează pe baza experienței anterioare că nu vor exista părți interesate printre ofertanți, acesta poate decide să nu confirme cererea;
 • dacă DAIBAU stabilește că nu este disponibil niciun executant pentru a răspunde la cerere, acesta nu va confirma cererea;
 • dacă DAIBAU constată, pe baza experienței anterioare, pe baza informațiilor primite de la ofertant sau în alt mod, că utilizatorul a încălcat condițiile generale aplicabile ale DAIBAU International d.o.o, poate decide să nu confirme cererea.

Articolul 10

Confirmarea cererii

În cazul în care DAIBAU consideră că are suficiente date pentru a confirma cererea, atunci o confirmă. Aceasta înseamnă că cererea este vizibilă pentru toți executanții care sunt potriviți pentru realizarea proiectului, iar conținutul anonim al cererii este disponibil într-o anumită parte a site-ului web. După confirmare, poate informa și executanții selectați de către utilizator.

DAIBAU va informa executanții despre cerere prin canalele sale de informare, mai ales pe cei despre care poate concluziona din experiența anterioară că ar fi potriviți pentru executarea lucrărilor sau furnizarea serviciilor solicitate de utilizator.

Dacă utilizatorul dorește ca cererea sa să fie vizibilă pentru executanții selectați, dar nu pentru toți executanții, o poate face invizibilă.

DAIBAU nu poate garanta răspunsul executantului selectat de utilizator. De asemenea, DAIBAU nu poate garanta că îi va informa pe executanții selectați de utilizator.

DAIBAU nu garantează pentru ofertele primite sau pentru contractul de realizare.

DAIBAU nu garantează și nu este responsabil pentru răspunsul ofertantului.

Utilizatorul este obligat să contacteze executanții propuși.

Articolul 11

Încheierea cererii și evaluarea executanților

După finalizarea lucrărilor, adică prestarea serviciului, în cazul în care nu este încheiată automat, utilizatorul este obligat să încheie cererea, după mai multe apeluri către utilizator prin e-mail.

După finalizarea lucrării, utilizatorul ar trebui să evalueze contractantul, adică furnizorul de servicii ales.

DAIBAU va publica evaluările negative numai în cazul în care utilizatorul poate dovedi că lucrarea nu a fost efectuată corespunzător și executantul nu oferă nicio explicație pentru acțiunea sa.

Articolul 12

Abuzul de trimitere a cererii

Depunerea cererilor, adică trimiterea cererilor este permisă numai persoanelor fizice și companiilor care au nevoie de servicii în domeniul planificării, construcției și renovării.

Este interzisă trimiterea cererilor pentru cercetarea de piață sau de a accesa lista executanților în scopuri comerciale.

Nu este permisă trimiterea de cereri pentru a găsi subcontractori. Dacă DAIBAU stabilește că utilizatorul a trimis o cerere pentru a-și găsi proprii subcontractori sau pentru a furniza forță de muncă, acesta poate percepe taxă pentru serviciul de publicare a cererii comerciale în conformitate cu lista de prețuri valabilă.

Articolul 13

Rezolvarea reclamațiilor

DAIBAU nu este responsabil pentru calitatea muncii efectuate de executanți sau pentru orice daune, dar este dispus să ofere sprijin utilizatorului în soluționarea oricăror reclamații, oferind îndrumări și comunicare cu executantul.

DAIBAU poate ajuta utilizatorul în soluționarea unei reclamații numai în cazul în care:

 • clientul a trimis o cerere pentru serviciile furnizate,
 • serviciile au fost furnizate de un executant înregistrat pe portal.

Portalul oferă asistență în soluționarea reclamațiilor atunci când:

 • clientul are dovada plății pentru serviciul, factura sau factura Proforma semnată a executantului,
 • clientul are dovezi pentru depunerea unei plângeri, cum ar fi fotografii, opinia unui expert evaluator desemnat de instanța de judecată etc.,
 • clientul are data exactă de începere a lucrării,
 • clientul deține o corespondență scrisă în care se menționează că a invitat ofertantul să elimine deficiențele, iar ofertantul nu a eliminat deficiențele într-un termen rezonabil sau a refuzat să elimine deficiențele.

Articolul 14

Garanție pentru executantul autorizat

Executanții autorizați sunt contractanți și furnizori de servicii care au încheiat un contract de cooperare comercială adecvat cu DAIBAU pentru executanții autorizați și pe baza acelui contract își oferă serviciile prin intermediul platformei DAIBAU International d.o.o., ca executanți autorizați, iar DAIBAU îi marchează pe platformă ca executanți autorizați, marcați în funcție de tipul certificatului emis (A +, AA sau AAA).

Un utilizator DAIBAU care a plătit un avans, o factură în avans sau a plătit în alt mod serviciul în avans (în continuare: plata în avans) către un executant autorizat și cu care a contactat prin intermediul platformei DAIBAU International d.o.o, Daibau va fi un garant auxiliar pentru o rambursare de până la 500 EUR pentru certificatul A +, 1.500,00 EUR pentru certificatul AA și 3.000,00 EUR pentru certificatul AAA, dacă utilizatorul dovedește că executantul autorizat nu a început să efectueze lucrările comandate în perioada convenită sau nu a returnat suma plătită în 8 zile. DAIBAU oferă utilizatorului o garanție conform acestui articol dacă executantul este listat pe lista executanților autorizați pe portalul DAIBAU Internationl d.o.o. în momentul în care utilizatorul depune ordinul și efectuează o plată în avans către executant.

DAIBAU nu garantează pentru alte obligații ale executantului autorizat, care nu sunt definite în mod explicit de acest articol, și nici că executantul va finaliza lucrările contractate în mod calitativ și în timp util.

DAIBAU nu garantează utilizatorului că executanții autorizați pe care îi oferă utilizatorului sunt solvabili sau că vor îndeplini toate cerințele.

Dacă apar mai multe dispute într-un an calendaristic, pentru care DAIBAU oferă o garanție utilizatorului în conformitate cu acest articol, DAIBAU îi va garanta utilizatorului maximum 4.000,00 EUR în acel an calendaristic.

Utilizatorul poate obține o garanție în temeiul acestui articol sub următoarele condiții:

 • în cazul unui litigiu, utilizatorul ar trebui să contacteze mai întâi executantul autorizat și să-i ceară rambursarea sumei plătite în avans,
 • utilizatorul trebuie să fie plătitorul avansului, unei facturi în avans sau al altei plăți în avans,
 • numai dacă executantul autorizat nu returnează suma plătită în avans în termen de 8 zile, utilizatorul poate solicita o garanție de la DAIBAU în conformitate cu acest articol, cu prezentarea tuturor dovezilor relevante.

Utilizatorul are dreptul la o garanție pentru plata în avans numai dacă:

 • cererea pentru un executant autorizat este trimisă prin intermediul platformei DAIBAU International d.o.o.,
 • a plătit un avans în contul bancar al executantului selectat și a trimis o confirmare de plată,
 • în termenul stabilit, a pus la dispoziție oferta semnată, factura, factura în avans, contractul, dovada plății sau orice alt document pe baza căruia a efectuat plata în avans la locul prescris,
 • a introdus valoarea întregii oferte și valoarea plății în avans în locul prescris,
 • a selectat un executant autorizat pe portalul DAIBAU International d.o.o.

Utilizatorul poate solicita o garanție în temeiul acestui contract de la DAIBAU în termen de cel mult 30 de zile din ziua în care executantul autorizat trebuia să înceapă executarea lucrărilor.

În cazul în care DAIBAU suspectează că utilizatorul abuzează de garanție în temeiul prezentului articol sau încearcă să dăuneze DAIBAU în orice alt mod, acesta poate renunța în orice moment la garanția conform prezentului articol, care va intra în vigoare la data notificării scrise pe adresa de e-mail a utilizatorului.

III. Utilizarea portatului de către executanții de lucrări

Articolul 15

Condiții

Condiția pentru conexiunea la portal este înregistrarea prin care DAIBAU înregistrează în baza de date electronică datele despre executanți, adică companiile cu care cooperează, afacerea în care sunt angajați și interesele lor comerciale. Condițiile pentru înregistrare sunt:

 • executantul să fie persoană juridică,
 • executantul să fie înregistrat pentru activitatea pe care o oferă utilizatorilor pe portal,
 • executantul are toate permisele corespunzătoare și a finalizat toate pregătirile legale necesare pentru îndeplinirea sarcinilor selectate,
 • că executantul nu a fost implicat sau condamnat în litigiu din cauza pagubelor cauzate în timpul executării lucrării pentru care este înregistrat,
 • executantul are cel puțin un cont curent pentru o perioadă de cel puțin 3 luni de la data revizuirii,
 • executantul are o adresă de e-mail validă și un număr de telefon mobil activ,
 • executantul desfășoară în mod independent activitatea și că oferă servicii pe cont propriu - medierea nu este permisă pentru terțe persoane juridice sau fizice,
 • executantul a semnat o declarație de identitate care, în calitate de semnatar, garantează că este autorizat să înregistreze compania pe portal.

Dacă oricare dintre condițiile de mai sus nu este îndeplinită, executantul este obligat să depună o declarație scrisă la DAIBAU în termen de 7 zile.

Dacă DAIBAU constată că executantul nu îndeplinește una sau mai multe dintre condițiile enumerate, acesta poate înceta imediat cooperarea sau poate șterge executantul de pe portal, fără o notificare prealabilă.

Articolul 16

Perioada de probă

DAIBAU poate oferi executantului o perioadă de probă gratuită pentru furnizarea serviciilor portalului DAIBAU International d.o.o.

Domeniul serviciilor gratuite și durata acestora pot fi modificate de DAIBAU fără notificare prealabilă.

Articolul 17

Pachete de abonament și numărul de cereri transmise

Portalul oferă diverse pachete de abonament pentru executanți și agenți de publicitate. Alegerea pachetului de abonament determină câte solicitări poate vizualiza executantul, modul în care portalul îl prezintă utilizatorilor și cât de repede și de câte ori va fi informat despre anchetele publicate.

Dacă executantul nu este un contractant sau un furnizor de servicii, ci un comerciant, angrosist, agent, producător sau agenție de publicitate, mai ales atunci când scopul său este de a transmite anchete către propria rețea a executanțiilor , atunci se aplică o ofertă specială de abonament, separată de pachetele de abonamente pentru executanți.

Abonamentul începe cu plata facturii proforma, iar portalul permite accesul la întrebări nu mai târziu de 24 de ore de la primirea plății, dacă a doua zi este o zi lucrătoare.

În momentul în care executantul trimite portalului o cerere de afișare a contactului clientului, portalul scade această cerere din numărul total de cereri disponibile în pachetul de abonament.

În cazul în care site-ul web al executantului oferă imediat utilizatorului o confirmare a cererii, solicitarea respectivă este, de asemenea, scăzută din numărul total de cereri disponibile în pachetul de abonament, deoarece contactul său este imediat vizibil pentru utilizator.

Articolul 18

Primirea cererilor

DAIBAU trimite informații despre noua cerere executantului prin canalele sale de informații. Numărul de cereri transmise și termenul limită pentru redirecționare pot depinde de ce tip de pachet de abonament are executantul.

Executantul de pe portal are posibilitatea de a accesa toate informațiile care sunt esențiale pentru implementarea proiectului, inclusiv informațiile de contact ale utilizatorilor. DAIBAU verifică toate datele în prealabil sau le verifică la cererea executantului. În cazul în care utilizatorul a încheiat cererea, accesul la date este dezactivat.

Executantul va avea ocazia să notifice DAIBAU atunci când consideră că cererea nu îndeplinește condițiile de publicare. În acest caz, DAIBAU scade această cerere din cota pe care o are executantul.

DAIBAU va notifica, de asemenea, executantului cazurile în care constată că utilizatorul a încălcat condițiile de utilizare sau a abuzat în alt mod de portal, a manipulat executanții sau l-ea dăunat în orice alt mod.

Articolul 19

Limitarea răspunderii

DAIBAU garantează că datele utilizatorului sunt cele introduse de utilizatori în formularul online de pe portal și că nu le vor atinge sau modifica, cu excepția cazului în care se stabilește că sunt deficiente sau fără de înțeles.

DAIBAU se angajează să transmită cereri de la utilizatorii care și-au exprimat intenția serioasă de a-și implementa proiectul. Seriozitatea intenției este determinată de DAIBAU în conformitate cu criteriile interne.

DAIBAU nu garantează că utilizatorul intenționează să implementeze proiectul și nici nu garantează că executantul va fi de acord să-l implementeze.

De asemenea, DAIBAU nu garantează răspunsul utilizatorului la apeluri telefonice sau mesaje.

DAIBAU nu garantează îndeplinirea tuturor condițiilor pentru realizarea proiectului din cerere.

DAIBAU nu garantează, de asemenea, că utilizatorul va plăti pentru munca sau serviciile prestate.

Articolul 20.

Numărul de cereri

DAIBAU oferă executantului acces doar la atâtea cereri câte există într-adevăr pentru o anumită categorie și regiune - cele definite de executant și atribuite acestuia.

Articolul 21

Categoriile de lucrări pentru cereri

Executanții pot primi cereri numai pentru categoriile de lucrări și / sau servicii pentru care sunt înregistrați, adică pentru acele categorii pentru care sunt angajați. Companiilor angajate în medierea ocupării forței de muncă sau proiectare și inginerie nu li se permite să utilizeze portalul, cu excepția cazurilor excepționale stabilite de DAIBAU. Contractele de cooperare sunt încheiate individual cu astfel de executanți.

În cazuri excepționale, executanții pot transmite cererile asociaților lor permanenți, dacă implementarea proiectului necesită categorii de servicii pe care executantul nu le oferă.

DAIBAU poate revoca anumite categorii de la executant, în special în caz de abuz suspect sau atunci când executantul nu poate dovedi că este calificat în mod adecvat pentru o anumită categorie.

Articolul 22

Valoarea cererii

DAIBAU determină mai întâi valoarea fiecărei cereri. Acestea sunt clasificate în trei grupe: valori mici, medii și mari. DAIBAU poate modifica criteriile pentru cereri, adică proiecte cu valoare mai mică și mai mare, fără notificare prealabilă. DAIBAU poate schimba oricând clasa valorii cererii. Numărul cererilor de valoare mică, medie și mare pe care un executant le poate primii depinde de pachetul de abonament pe care îl are.

Articolul 23

Profilul executantului

Profilul executantului este site-ul său de pe portalul DAIBAU International d.o.o. Profilul, exeutantul îl poate edita și seta singur sau DAIBAU o poate face pentru el. Profilul este setat după înregistrarea executantului.

În cazul în care DAIBAU înregistrează executantul, acesta determină aspectul și conținutul profilului. Dacă executantul se înregistrează singur, el completează formularul cu datele obligatorii care intră pe profilul său.

Executantul poate edita el însuși conținutul profilului său sau, în unele situații, poate solicita ajutor de la DAIBAU.

Conținutul obișnuit al profilului constă din:

 • referințe picturale (fotografii) cu descrieri,
 • descrierea întreprinderii,
 • număr nelimitat de alte conținuturi textuale.

DAIBAU nu este responsabil pentru conținutul profilului executantului, adică site-ul său web. Tot conținutul și proprietatea intelectuală din profil sunt proprietatea executantului. Conținutul și proprietatea intelectuală din profilul executantului sunt publicate exclusiv cu acordul său verbal sau în scris. La cererea executantului, de asemenea, verbal sau în scris, DAIBAU va elimina proprietatea intelectuală sau îi va șterge profilul.

Articolul 24

Evaluarea executantului

Evaluarea executantului este o evaluare obiectivă compusă din mai multe elemente determinate și compilate de DAIBAU sau determinate pe baza cooperării cu executantul respectiv. Evaluarea constă din următoarele criterii:

 • numărul de ani pe piață de la înființarea companiei,
 • recomandări ale experților și clienților,
 • numărul de referințe și modul în care este echipat profilul web al executantului,
 • răspunsul executantului.

DAIBAU își rezervă dreptul de a modifica criteriile de evaluare, adică modificările și / sau completările fără notificare prealabilă.

Evaluarea executantului se realizează exclusiv pe baza criteriilor date. Evaluarea nu poate fi corectată prin plată.

Articolul 25

Legea privind salariul minim

Executanții și furnizorii de servicii sunt obligați să își plătească salariul minim pentru ei înșiși și angajații lor, în conformitate cu legislația relevantă și astfel cum este prevăzut de lege.

În cazul contractării unei relații de muncă care rezultă dintr-un contract încheiat cu subcontractanții, aceștia se angajează să plătească pentru munca și serviciile prestate cel puțin tariful minim stabilit de legea aplicabilă.

Articolul 26

Asigurarea de răspundere civilă și asigurare de incapacitate de muncă

DAIBAU oferă executanților și furnizorilor de servicii de pe platformă informații despre posibilitatea de a încheia asigurări de răspundere civilă și asigurări de incapacitate, pentru a proteja utilizatorii și executanții, precum și necesitatea deținerii unui certificat de Securitate și Sănătate în Muncă.

DAIBAU poate solicita executanților și furnizorilor de servicii, în anumite categorii de pe platformă, să furnizeze informații despre existența asigurării și detalii despre polița lor de asigurare. În sistemul de evaluare a executantului, DAIBAU poate modifica și adăuga criterii de evaluare pe platformă și, în plus, poate evidenția vizual acei executanți care au încheiat polițele de asigurare corespunzătoare.

Articolul 27

Excluderea executanților

Excluderea executanților de pe platformă poate avea loc dacă:

 • nu mai îndeplinește cerințele de bază pentru participarea pe portal,
 • utilizatorul trimite dovezi scrise și fotografiate și o reclamație justificată rațional cu privire la lucrările efectuate sau serviciile furnizate,
 • expertul judecătoresc face o evaluare negativă a muncii prestate,
 • DAIBAU oferă o evaluare negativă a muncii depuse,
 • obligațiile datorate nu sunt plătite,
 • se determină transferul neautorizat de date cu caracter personal către terți.

DAIBAU va notifica executantului deconectarea prin e-mail sau prin poștă obișnuită sau telefonic în termen de trei zile fără obligația de a returna banii plătiți pentru punctele achiziționate. DAIBAU își rezervă dreptul de a modifica criteriile de excludere.

Articolul 28

Transmiterea datelor despre executanți către terți

DAIBAU poate oferi agenților de publicitate informații despre execurtanți. Aceste informații includ afacerea, interese comerciale și informații generale despre serviciile furnizate de executant. DAIBAU furnizează informații vizate numai acelor agenți de publicitate care furnizează servicii sau produse de care beneficiază o anumită categorie de executanți.

VII. Alte dipoziții

Articolul 29

Modificarea termenilor și condițiilor generale de utilizare a portalului

DAIBAU își rezervă dreptul de a modifica, parțial sau integral, orice parte a termenilor și condițiilor generale, despre care trebuie să informeze în mod obișnuit, în prealabil utilizatorii portalului. Modificările sunt valabile din momentul publicării pe portal. DAIBAU se angajează ca aceste condiții valabile să fie întotdeauna ușor accesibile pe portal.

Articolul 30

Jurisdicție în cazul unui litigiu

Acordul privind acceptarea tuturor condițiilor generale menționate a fost încheiat la Maribor. Pentru litigiile care decurg din utilizarea serviciilor portalului sau a condițiilor generale de utilizare, se aplică numai legile din Slovenia.

Toate litigiile care decurg din acest contract ar trebui soluționate pe cale amiabilă de către părțile implicate. Dacă acest lucru nu este posibil, oricare dintre părți poate iniția un litigiu în fața instanței competente din Maribor.

În Maribor, 31 martie 2019

Termenii și condițiile generale sunt valabile până la revocare sau până la următoarea modificare a conținutului.

Martin Pelcl, director
DAIBAU International d.o.o.
Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6
2000 Maribor
CUI.: SI76619982