Pentru zona

  Descoperă Târgu Secuiesc – orașul breslelor, al tradițiilor maghiare și al arhitecturii de valoare

  Articolul a fost citit chiar de 1461+ utilizatori
  În inima Transilvaniei, pe valea Râului Negru, descoperi centrul vechiului scaun Kézdi, un oraș superb, care își păstrează și astăzi farmecul, mândrindu-se cu obiective arhitecturale deosebite și tradiții maghiare păstrate și transmise urmașilor. Parisul ținutului Trei Scaune, așa cum a fost numit de Orbán Balázs, este orașul vechilor bresle de meșteșugari, al curților medievale și al porților monumentale.

  Orașul cu populație predominant maghiară este primitor și modern azi, iar o călătorie pe aceste tărâmuri va fi fără îndoială o experiență minunată. Să descoperim așadar împreună ce repere arhitecturale ne prezintă azi Târgu Secuiesc și ce putem vizita colindând orașul.

  Despre Târgu Secuiesc

  Pe teritoriul actual al orașului s-a aflat inițial o tabără militară romană ce supraveghea trecătoarea Oituz. Denumirea Kezdi este legată de teritoriul locuit al secuilor din secolul al XI-lea. Inițial numită Târgul Turiei, așezarea a fost declarată ca loc de desfășurare a târgurilor de către regele Sigismund.

  Numeroase bresle și-au poziționat aici sediul, în perioada Evului Mediu. În timpul Revoluției din 1848 aici a fost centrul apărării din Comitatul Trei Scaune, unde Gábor Áron a realizat tunurile sale vestite. Orașul are o caracteristică specială: porțile monumentale, multe dintre ele păstrate și azi. 

  Târgu Secuiesc se mândrește cu numeroase monumente istorice de importanță locală: biserici, case în stil baroc, foste sedii ale breslașilor, ansambluri arhitecturale și piețe, care încă păstrează farmecul epocii în care au fost create.

  Kezdi centrul istoric.jpg
  Centrul Orașului / sursă foto: Primăria Tg. Secuiesc

  Centrul Istoric al orașului

  O vizită în Târgu Secuiesc înseamnă neapărat și o plimbare prin Centrul istoric al orașului, de formă ovală, care a fost cândva și piață. Stilul unic de construcție este concentrat în jurul pieței, din care ies mici străduțe, sub forma unor raze de soare : așa numitele "udvarterek" - adică străduțe înfundate.

  Orașul are 73 de astfel de stradele, care au luat ființă odată cu dezvoltarea orașului, când familiile de meșteșugari au construit în grădinile din spatele clădirilor principale diferite alte case care să aibă un acces ușor către piață. Accesul în centru se face prin cele patru străzi de la colțul pieței. Începând cu secolul trecut, casele mici ale meșteșugarilor au fost înlocuite treptat cu case de negustori, construite din piatră. 

  Mic și plin de farmec, aglomerat de case, Centrul orașului Târgu Secuiesc este un obiectiv turistic care nu trebuie ratat.

  kezdi fb cover.jpg
  Minunatul oraș Târgu Secuiesc / sursă foto: Primăria Tg. Secuiesc

  Curțile Orașului

  Până astăzi s-au păstrat în două cercuri aceste parcele înguste, astăzi numite curţi, care dau caracterul aparte al structurii urbanistice din orașul Târgu Secuiesc. 

  Majoritatea curţilor pornesc din piaţă, dar ulterior s-a format şi un inel secundar de curţi, acesta din urmă fiind însă mai puţin regulat. Curţile sunt de fapt niște alei înguste, cu lăţimea de 2–4 m şi lungimea de 25–180 m. Formarea curţilor se explică probabil prin modul de viaţă al meşteşugarilor, precum şi prin legea succesorală secuiască.

  Legea prevedea împărţirea parcelei părinteşti în mod egal între copii, astfel familiile s-au extins în lungul parcelei părinteşti. Denumirea veche a curţilor, de exemplu Curtea Jancsó, Csíszár, Balogh, Kovács, Rácz, Szőcs, indică de fapt numele familiei care deținea spațiile. După 1851, odată ce s-a schimbat legea succesorală secuiască, şi denumirile vechi au început să fie înlocuite treptat prin numerotare. În zilele noastre şirul curţilor se încheie prin Curtea nr. 73.

  Curti_Tg_Secuiesc.jpg
  Curtile orașului Tg Secuiesc / sursă foto: Primăria Tg. Secuiesc

  Clădirea Primăriei din Târgu Secuiesc

  Una dintre cele mai cunoscute clădiri din Târgu Secuiesc adăpostește sediul Primăriei, poziționată în colțul nord-vestic al Centrului orașului. Clădirea a fost edificată în anul 1907, inițial pentru Casa de economii și consemnațiuni, iar destinația acestei clădiri s-a schimbat de-a lungul timpului. Sediu al partidului comunist din 1945 și până în 1989, astăzi găzduiește administrația locală din Târgu Secuiesc.

  Cladirea_Primariei.jpg
  Clădirea Primăriei / sursă foto: Primăria Tg. Secuiesc

  Muzeul Breslelor

  Sălile destinate artei tradiționale conțin numeroase exponate legate de meseriile și breslele  meșteșugarilor: unelte și instalații folosite la cizmărie, tăbăcărie, pielărie, olărit, cojocărit, fierărit. Meșteri pricepuți au lăsat mărturii ale activităților lor creative, sub formă de documente și înscrisuri, păstrate cu mare grijă în acest muzeu emblematic pentru orașul Târgu Secuiesc.

  Muzeul Breslelor.jpg
  Muzeul Breslelor / sursă foto: Primăria Tg. Secuiesc

  Un element aparte îl constituie colecția de păpuși îmbrăcate în straie populare ungurești, de o valoare etnografică imensă. 

  Muzeul Farmaceutic din Târgu Secuiesc

  La etajul casei Finta este amenajat Muzeul Farmaceutic, unde sunt expuse obiecte și aparatură medicală, ce au aparținut unor farmacii de renume, completate de colecția prețioasă a domnului dr. Boga Olivér, care a donat obiecte, aparatură și mobilier de farmacie, provenit din surse private. 

  Casa_Finta_muzeu_farmacie.jpg
  Muzeul Farmaceutic - casa Finta / sursă foto: Primăria Tg. Secuiesc

  Biserica Romano-Catolică

  Realizată în stil baroc, Biserica a fost edificată începând din anul 1701, pe locul fostei biserici de lemn, iar construcția acesteia a durat peste 7 decenii, fiind deteriorată de-a lungul timpului de diferite calamități, incendii sau cutremure. Biserica romano-catolică a fost renovată integral în anul 1996, iar în cripta de sub sacristie sunt depuse rămășițele pământești ale fondatorului de școală Nagy Mózes.

  Biserica Reformată din Târgu Secuiesc

  Superba și magnifica Biserică Reformată Calvină domină Centrul istoric al orașului, fiind una dintre cele mai mari biserici din Ardeal, cu o capacitate de 1000 de locuri. Construită în stil baroc și neoclasicist între anii 1770 și 1782, biserica a fost inițial una fortificată.

  Incendiul din anul 1834 i-a distrus turlele și structura acoperișului, fiind apoi reconstruită. Biserica Reformată are o orgă încă din anul 1757, realizată de un meșter necunoscut. Actuala orgă a bisericii este opera celebrului Kolonics István, stabilit în Târgu Secuiesc.

  Biserica_Reformata.jpg
  Biserica Reformată / sursă foto: Primăria Tg. Secuiesc

  Balcoanele din fier forjat

  Una din cele mai fermecătoare particularități ale orașului Târgu Secuiesc sunt balcoanele realizate cu ornamente din fier forjat, ce pot fi admirate pe numeroase clădiri din oraș.

  Balcoane.jpg
  Superbe balcoane din fier-forjat / sursă foto: Primăria Tg. Secuiesc

  De exemplu, poarta din fier forjat, care se află pe partea sudică a Casei de Cultură Vigadó, are numele lui Szabó Mózes. La sfârșitul secolului al XIX-lea, piața a fost dominată de clădiri în stil baroc cu acoperiș în formă de șold, cu ziduri parțial dărâmate și case din lemn cu pridvor, care treptat au dispărut.

  Casa memorială Turóczi Mózes

  Atelierul maestrului fierar Turóczi Mózes a fost păstrat de a lungul timpului și astăzi este o casă memorială, unde este comemorată opera sa : confecționarea tunurilor celebre, realizate pentru marele luptător secui Gábor Áron. Din cele 70 de tunuri, 64 au fost turnate aici în atelierul meșterului fierar Turóczi Mózes.

  Casa_memoriala_TurocziM.jpg
  Casa memorială Turóczi Mózes / sursă foto: Primăria Tg. Secuiesc

  Statuia lui Gábor Áron

  Meşterul secui, Gábor Áron, a fost un legendar fabricant de tunuri şi ofiţer al artileriei din revoluţia din anii 1848 -49, care şi- a pierdut viaţa pe câmpul de luptă din Chichiş. Chiar însuși Gábor Áron a fabricat tunurile, care au fost puse în slujba revoluţiei. De asemenea în Târgu Secuiesc, sub conducerea lui, au fost fabricate importante materiale militare. Secuiul creator de tunuri, prin toată priceperea şi diligenţa lui, a servit cauza Revoluţiei maghiare.

  Statuia_lui_Gabor_aron.jpg
  Statuia lui Gábor Áron / sursă foto Primăria Tg. Secuiesc

  Piața Márton Áron

  Personalitatea episcopului Márton Áron este onorată de o piațetă ce îi poartă numele, unde se află și o statuie din bronz. Episcop romano - catolic al Ardealului, predicator, scriitor bisericesc, autor de lucrări teologice și pedagogice, Márton Áron este o figură emblematică a Ținutului Secuiesc, fiind unul dintre cei mai iluştri reprezentanţi ai intelectualităţii ardelene.

  Casa de lemn Hahn Jakab

  Casa din lemn „Hahn Jakab”, construită într-un stil specific arhitecturii din Târgu Secuiesc, astăzi fiind monument istoric a fost ridicată în anul 1817. Proprietarul de odinioară, de etnie şvabă, originar din Timişoara, de meserie cofetar, a depus bazele produsului specific tradiţional orăşenesc, respectiv a renumitei prăjituri “turtă dulce”.  În zilele noastre, casa  funcţionează ca pensiune turistică.

  Casa_de_lemn_Hahn_Jakab.jpg
  Casa de lemn Hahn / sursă foto: Primăria Tg. Secuiesc

  Casa de cultură Vigadó

  O altă clădire cu arhitectură emblematică pentru orașul Târgu Secuiesc este Casa de cultură Vigadó, situată pe latura nord-vestică a centrului istoric. Clădirea conține o sală de teatru cu 400 de locuri și o sală de conferințe de 150 de locuri, având o fațadă deosebită, împodobită cu coloane bogat ornamentate.

  Casa_de_ Cultura.jpg
  Casa de Cultură Vigadó / sursă foto: Primăria Tg. Secuiesc

  Clădirea Liceului Teoretic Nagy Mózes

  Liceul Teoretic din Kanta, care poartă numele preotului Nagy Mózes şi este cea mai veche instituţie de învăţământ din judeţul Covasna, a fost fondată de către Nagy Mózes în anul 1680.  Oficial, în anul 1990, a fost inscripţionat numele fondatorului  pe faţada şcolii. Liceul teoretic de astăzi este însuflețit de prezența a circa 900 de elevi şi profesori.

  Liceul_Tg-Secuiesc.jpg
  Liceul Teoretic din Tg. Secuiesc / sursă foto: Primăria Tg. Secuiesc

  Parcul Molnár Józsiás

  Molnár Józsiás şi soţia lui, Gaál Emilia, prin testamentul lor, au donat oraşului toate imobilele  aflate în proprietatea lor, în scopul  construirii unor alei şi a unui parc.  În parcul Molnár Józsias  se află şi cripta familiei. De asemenea, în acest parc, se organizează anual Expoziţia şi târgul internaţional de plante ornamentale şi Ziua copiilor.

  Parcul Molnár Jozsiás 1.jpg

  Parcul Molnár Jozsiás 2.jpg
  Parcul Molnár Jozsiás / sursă foto: Primăria Tg. Secuiesc

  Comemorarea revoluției din 1848-1849

  Tradiţiile festivităţilor de comemorare al Revoluţiei din 1848-1849, cel mai bine au fost păstrate în oraşul Târgu Secuiesc. La Comemorarea din 15 Martie, numeroase numeroşi secui din localităţile apropiate celebrează împreună în centrul oraşului, aducând omagiu cauzei Revoluţiei maghiare. Cele mai importante momente ale festivității sunt legate de parada tradiţională şi parada de luptă a echipelor de militari.

  Sala Polivalentă

  Una dintre cele mai moderne Săli Polivalente din ţară a fost construită în anul 2007. Încă de atunci, Sala polivalentă din Târgu Secuiesc găzduiește numeroase competiţii naţionale şi internaționale. De asemenea, aici se află şi una dintre cele mai frumoase săli de fitness. Anual, aici se organizează Gala Sportivilor.

  Sala_polivalenta_Targu-secuiesc.jpg
  Sala Polivalentă / sursă foto: Primăria Tg. Secuiesc

  Fosta școală militară

  Târgu Secuiesc a fost şi un oraș cu tradiție militară. Unul dintre monumentele importante al orașului este fosta Școală Militară Secuiască, situată pe colțul cu vechea stradă a Gării. Clădirea, construită în stil neoclasic, este impozantă și totodată modernă pentru epoca respectivă. Cele două laturi identice care încadrează fațada au devenit caracteristica școlii militare. 

  Fosta_ scoala_militara.jpg
  Fosta școală militară / sursă foto: Primăria Tg. Secuiesc

  Fațada priveşte spre strada Independenţei, iar spaţiul din faţa clădirii este locul de desfășurare a numeroaselor comemorări istorice. Cel care a înființat Școala militară din Târgu Secuiesc, a fost baronul Purczell János, locotenent în al II-lea regiment de infanterie; la îndemnul lui s-a început construcția în anul 1811. Clădirea a fost inaugurată în anul 1823. Şcoala a fost amenajată pentru 115 de cadeţi având în dotare spaţiu pentru educaţie fizică şi chiar o piscină.  În prezent, clădirea trece printr-un amplu proces de reabilitare și în această clădire se va muta Muzeul Breslelor.

  Kézdivásárhely (Târgu Secuiesc) vă invită să-i descoperiți frumusețea legendară și farmecul păstrat de-a lungul istoriei. Mulțumim Primăriei din Târgu Secuiesc și Centrului de Informare Turistică pentru ajutorul oferit în realizarea acestui articol.

  1461
  Autorul: Revista Daibau

  Cum v-au fost de folos aceste informații?


  Idei de amenajare a casei

  O revistă cu idei proaspete și sfaturi din partea autorilor noștri pentru amenajarea spațiului de locuit.