Pentru zona
  Există din ce în ce mai multe țări în Uniunea Europeană care oferă condiții din ce în ce mai bune la concursuri pentru fonduri nerambursabile destinate eficienței energetice a clădirilor și producerii și utilizării diferitelor tipuri de energie din surse regenerabile. Conștientizarea privind poluarea tot mai mare a planetei, limita surselor primare, dar și nocivitatea acestora, i-a determinat pe mulți oameni să abordeze aceste probleme și să se dedice aflării unor soluții durabile și inofensive. De aceea am decis să verificăm ce se întâmplă în România în acest sens.
  Articol de specialitate 319
  fond de mediu
  Avem 3276 executanți pentru domeniul Instalator:

  1. Ce este fondul pentru mediu?

  Urmând exemplul țărilor europene,  a fost înființat și în Serbia în anul 2000, cu ideea ca toți poluatorii, persoanele fizice sau juridice, să plătească anumite amenzi pentru încălcările privind mediului și ca banii să fie folosiți în scopuri de protecție a mediului. Intenția nu a fost ca poluatorii să plătească doar amenda, ci și să devină obligați din punct de vedere legal să ia toate măsurile pentru remedierea poluării pe care au produs-o, precum și să schimbe practica care a dus la problemă. Următoarele programe sunt în pregătire pentru deschidere: „Educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului”, „Casarea autovehiculelor uzate”, „Garduri electrice” și „Rabla pentru becuri”.

  În general, fondurile pentru mediu includ pe toți cei implicați în finanțarea proiectelor de protecție a mediului în toate domeniile vieții și la toate nivelurile. Tot ceea ce are de-a face cu pregătirea, proiectarea, implementarea și monitorizarea conservării, protecției și îmbunătățirii apei, solului, pădurilor, aerului – într-un cuvânt, ecosistem – poate deveni subiect de interes. Deci, toate activitățile care vizează prevenirea și dezvoltarea sistemelor, produselor, tehnicilor și tehnologiilor în scopul asanării de tot felul precum și construirii noilor infrastructuri, își pot găsi locul în fundalurile pentru mediu.

  2. Ce acoperă subvențiile și creditele pentru „casa eficientă energetic”?

  Administrația fondului pentru mediu are sarcina importantă de a permite disponibilitatea fondurilor către cetățeni și instituții ca organ de specialitate al administrației publice centrale. Fondurile au fost acordate prin programe sub forma de finanțare nerambursabilă, care au determinat în mod clar și detaliat tipurile de lucrări care au fost considerate acceptabile, iar termenul de finalizare a lucrării a fost maxim de 18 luni. Obiectivul acestui program a fost creșterea performanței energetice, precum utilizarea surselor de energie regenerabile. Acest program a inclus locuințele unifamiliale care au înălțimea până la 3 nivele. Cuantumul maxim a fost de maximum 70.000 lei, TVA inclus sub formă de finanțare nerambursabilă, fără depășirea a 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale investiției. Finanțările s-au acordat o singură dată, pentru locuința existentă cu număr cadastral și identificat în cartea funciară, nu și pentru locuința în faza de construire. 

  energie-verde.jpg

  Întrucât experții spun că noi consumăm de aproximativ cinci ori mai multă energie decât alții și că aproximativ 70% din clădiri nu au o izolare adecvată, cea mai mare atenție în proiectele noi de creditare și subvenționare va fi dedicată tocmai reconstrucției de apartamente, case și clădiri, de fapt la înlocuirea produselor care influențează consumul de energie sporit sau la îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. În octombrie anul trecut, Uniunea Europeană a anunțat Strategia pentru renovarea energetică masivă a clădirilor, cu ambiția de a dubla rata de renovare până în 2030. Se calculează că acest gen de renovare masivă, va duce la reducerea facturilor la energie cu 25%!

  2.1. Subvenții legate de apă

  Fără apă curată, de băut, viața este de neimaginat. Subvențiile pentru apă, de fapt, pentru realizarea de stații de epurare, stații de tratare apă, rețele de canalizare, rețele de distribuție apă, rețele de alimentare cu apă pentru Unitățile Administrativ Teritoriale care au populația peste 2.000 de locuitori. Programul „Alimentare cu apă și canalizare” s-a desfășurat în perioada anilor 2011 și 2017, când a fost aprobat un număr de 257 de proiecte. Unitățile Administrativ Teritoriale au fost beneficiarii acestui program din cadrul fondului pentru mediu.

  2.2. Subvenții aferente agriculturii

  Aceste subvenții intră în competența Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) și se referă la promovarea dezvoltării zonelor rurale și a producției și procesării agricole. Agenția se află în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, derulând fondurile europene pentru implementarea măsurilor referitoare la sprijinul financiar de către Fondul European pentru Garantare în Agricultură. Sunt acordate subvenții, adică plăți directe la hectar care sunt gestionate de către Sistemul Integrat de Administrare și Control. Agenția este responsabilă și pentru plățile care reprezintă sprijin financiar din bugetul național.

  2.3. Subvenții legate de aer

  Subvențiile pe care statul le aprobă pentru purificarea aerului și reducerea poluării pot fi încadrate în această categorie. Acestea includ planuri de împădurire achiziționarea puieților forestieri, cheltuieli privitoare la înființarea plantației lucrări ameliorative, lucrări silvotehnica specifice de întreținere a plantației în terenuri degradate, programul privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri, reciclare. Trebuie amintit la fel și programul multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților.

  2.4. Subvenții legate de deșeuri, reciclare

  Planul de acțiune privind îmbunătățirea mediului include și măsuri pentru prevenirea, reciclarea, operarea și tratarea deșeurilor, care includ deșeuri comunale, solide, periculoase și medicale. Se consideră că cel puțin o treime din deșeuri pot fi reciclate și de aceea întregul sistem are un potențial economic mare. Obiectivele dezvoltării durabile privind schimbările climatice sunt o reflectare a necesității de a stabili un echilibru între consum și producție, precum și stilurile de viață consumiste excesive, cursa pentru câștiguri și concurență. Cu toate acestea, implementarea lor și îmbunătățirile preconizate sunt dificil de realizat până în 2030 fără un consens și un angajament social larg. Toate detaliile despre concursurile pentru alocarea de fonduri nerambursabile și rambursabile în legătură cu reciclarea și deșeurile le veți găsi pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu.

  2.5. Subvenții aferente vehiculelor

  Obiectul programului îl reprezintă finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma primei de casare, pentru achiziționarea autovehiculelor noi, mai puțin poluante, în schimbul predării spre casare a autovehiculelor uzate. Prin acest program se diminuează efectele poluării aerului asupra mediului și sănătății populației. Se desfășoară în perioada anilor 2020 și 2024. Fondul pentru mediu finanțează acest program din veniturile sale, care sunt limitate de buget total alocat pentru acest program. Cuantumul primei de casare este de la 1.500 lei până la 9.000 lei, la care se pot adăuga și ecobonusuri.

  2.6. Subvenții legate de încălzire

  În cadrul programului „Casa Verde Clasic” referitor la persoanele fizice se află programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusive înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire. Cu ajutorul acestui program s-a finanțat instalarea de panouri solare presurizate/nepresurizate și instalarea pompelor de căldură, exclusive pompele de căldură aer-aer. Cuantumul pentru acest program a fost de la 3.000 lei pentru instalarea panourilor solare nepresurizate, până la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare presurizate și până la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de căldură, exclusive pompele de căldură aer-aer. 

  pompa-de-caldura.jpg

  3. Depunerea cererilor, condițiilor și termenelor limită

  Veți găsi tot ce ține de subvenții, credite și reduceri pe care le-ați putea realiza pe baza obiectivelor și investițiilor în protecția mediului, sănătatea umană și dezvoltare durabilă pe site-urile ministerelor sau dacă contactați direct producătorii sau furnizorii de produse care vă interesează. Priviți aceasta ca pe o misiune în cercetare și nu vă fie greu să depuneți efort, luați suficient timp și răbdare pentru a cerceta și a studia totul, deoarece ați putea obține economii și beneficii semnificative pe termen lung.

  Vă dorim mult succes în adunarea fondurilor! Când aveți nevoie de o ofertă a executantului, care este o parte obligatorie a cererii de finanțare și, de asemenea, pentru implementare, contactați executanții noștri de încredere sau trimiteți-ne o cerere.

  Articol de specialitate 319
  Autorul: Revista Daibau

  Cum v-au fost de folos aceste informații?


  Idei de amenajare a casei

  O revistă cu idei proaspete și sfaturi din partea autorilor noștri pentru amenajarea spațiului de locuit.

  CăutațI executanțI buni pentru domeniul Instalator?

  Avem 3276 executanți pentru domeniul Instalator:

  SERVICIU GRATUIT
  CĂUTĂM LOCAL
  FĂRĂ COMISIOANE
  Avem 3276 executanți pentru domeniul Instalator
  9.4
  0

  TEHNODOMUS SRL


  9.7
  0

  NELCON INSTAL SRL


  9.2
  0

  DOROTERM PLUS SRL


  9.4
  0

  FICUS CONSTRUCT ULTRA SRL